Nieuwsbrief 19

vrijdag 10 mei 2019

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Door een zogenoemde taskforce is in 2018 het rapport De Juiste Zorg op de Juiste Plek uitgebracht. Inmiddels is er een heuse beweging ontstaan. Binnen het Sociale Domein en de medische zorg. De langdurige zorg wordt buiten beschouwing gelaten.

De commissie Zorg, Welzijn en Wonen onderschrijft het gedachtegoed van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Het lastige is om u in een artikel in de nieuwsbrief over alle aspecten te informeren. De commissie heeft daarom afgesproken om bepaalde zaken te selecteren en u daarover te informeren. Op die manier blijft het hopelijk voor iedereen behapbaar.

Mensen centraal

De kernboodschap is dat het functioneren van mensen centraal dient te staan. De volgende uitgangspunten zijn van belang:

*         Wat hebben mensen nodig om zo lang mogelijk, zo goed en zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren?

*         Een verschuiving van ziekte naar gezondheid: de basis is gezondheid en welzijn en daar aan gekoppeld preventie. Het geven van leefstijladvies en vroegtijdig signaleren van risico’s (en daarop actie ondernemen).

*         De zorg en de financiering daarvan minder in hokjes. Wat heeft iemand nodig is belangrijker dan waar het uit moet worden betaald. Ontschotten met een mooi woord.

Positieve Gezondheid, een andere kijk op je gezondheid

Binnen de Juiste Zorg op de Juiste Plek wordt veel aandacht besteed aan Positieve Gezondheid. Voor ons reden om dit onderwerp er nu uit te lichten.

Machteld Huber, onderzoeker en voormalig huisarts, heeft 2000 mensen gevraagd wat zij zelf verstaan onder gezondheid. Uit haar onderzoek blijkt dat gezondheid veel breder is dan het afwezig zijn van een ziekte. Je gezondheid is ook afhankelijk van hoe je in je vel zit. Hoe je om gaat met problemen in je lichaam en veranderingen in je omgeving. Gelukkig zijn of je eenzaam voelen. Controle hebben over je lichaam. Allemaal elementen die er mee te maken hebben of jij je gezond en energiek voelt. Natuurlijk op een manier die bij jou past. Dat is het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

In het ledenblad van de Vereniging van oud-medewerkers van Nationale-Nederlanden heeft recent een artikel over Positieve Gezondheid gestaan. Over het gebruik van het gedachtegoed en of je er zelf ook iets mee kunt.

In de nabije toekomst zullen wij over andere onderwerpen die raakvlakken hebben met Juiste Zorg op de Juiste Plek informeren.

Pensioenpetitie al 25.000 keer ondertekend

Gepensioneerden scharen zich massaal achter de internetpetitie van de koepels van gepensioneerden, die eisen dat korting op de pensioenen wordt voorkomen en dat de gepensioneerden worden betrokken bij de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel.

Na anderhalve week is de petitie al meer dan 25.000 keer ondertekend. Elke dag komen daar 1.000 tot 2.000 ondertekenaars bij. In de petitie, die gericht is aan de Tweede Kamer, wijzen de koepels van gepensioneerden KNVG en NVOG er op dat aanpassing van het pensioenstelsel directe invloed heeft op de honderden miljarden euro’s, die door de gepensioneerden zijn gespaard in de pensioenfondsen. Dat is een legitiem belang om bij de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel betrokken te worden.

KNVG en NVOG willen dat de vastgelopen onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zo snel mogelijk hervat worden. Als de onderhandelingen niet snel tot een akkoord leiden, zal dat niet alleen ten koste gaan van de pensioenen van de gepensioneerden, maar ook van de pensioenen van de werkenden. Betrokkenheid van de gepensioneerden vergroot volgens de organisaties het draagvlak voor een akkoord, helpt het gedaalde vertrouwen in het pensioenstelsel te herwinnen en voorkomt juridische problemen bij de invoering van de vernieuwing.

Via de STER-reclame roepen de koepels van gepensioneerden op tot het ondertekenen van hun petitie op mijnpensioenpetitie.nl. Op 28 mei wordt de petitie met de handtekeningen aangeboden aan de voorzitter van de Commissie Sociale Zaken van de Tweede Kamer.

Nieuwsbrief AGE Europe mei 2019.

Wij ontvingen weer de maandelijkse (engels-talige) nieuwsbrief van AGE Europe, die vol staat met informatie op een groot aantal terreinen die van belang zijn voor senioren. Ook wordt aandacht besteed aan de komende verkiezingen van het Europees Parlement op 23 mei a.s. U klikt hier om de nieuwsbrief te lezen.

Geplaatst in NVOG.