Jaarvergadering

 woensdag 28 februari

hebben we samen met de bibliotheek Anne Doornbos, schrijver en vroeger werkzaam als gemeentesecretaris, uitgenodigd voor een openbare avond (ook niet-leden zijn welkom)waarin hij ons zal verrassen met zijn verhalen.

Aanvang 19.30 uur in Dorphuis Schoonoord

 *******************************

            U bent van harte uitgenodigd voor de

Jaarvergadering 2024.

        Woensdag 6 maart

        Dorpshuis Schoonoord

        Aanvang 19.30 uur.

Alle  verslagen van deze jaarvergadering liggen ter inzage  voor aanvang van de vergadering.

       Agenda:

  1. Opening

  2. Mededeling en vaststellen agenda

  3. Notulen van de vorige  jaarvergadering 1 maart  2023

  1. Jaarverslag 2023 / 2024

           Pauze                Pauze

  1. Financieel jaarverslag 2023

  2. Verslag Kascontrole  De heren Jan Boer -2e jaar- en Rien de Blok. Reserve mevr. Anneke Kuyn

  1. Bestuursverkiezing

          Overleden: Rein lycklema

  1. Rondvraag

  2. Sluiting

We spelen nu nog een paar ronden

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Bij voldoende opgave kunnen we woensdag 27 maart Neutie schiet’n. Opgave voor 20 maart.

Woensdag 10 april

Dorpshuis Schoonoord 

Aanvang 19.30 uur.

De Verkeers-en Theaterverkeersquiz”  ‘Hoe zat het ook alweer’

Geplaatst in Standaard.