Reuzenstappen

 

“De Senioor”Schoonoord/De Kiel/ Zweeloo/Aalden e.o

Onze verenigingen groeit als kool, en wordt met reuzenstappen groter.

Hoe kan het ook anders in Schoonoord -DeKiel-Zweeloo e.o.  De leden van onze vereniging tonen dat door veel en vaak onze gezelligheidsavonden te bezoeken. Ook de busreis mag zich in een warme belangstelling verheugen. De avonden trekken altijd omstreeks 60 bezoekers en de busreis in mei is volgeboekt.

60 leden willen van deze reis gaan genieten. Er zijn ook velen die alsnog lid van de Senioor willen worden. Het bestuur heeft daarom besloten dat a.s. nieuwe leden –die zich na 1 juni aanmelden –

en contante betaling van € 10.–  tot het einde van het jaar 2016 lid kunnen worden. Voor het nieuwe jaar 2017 betalen ze dan via automatische betaling of overschrijving  de normale €25.–  contributie en voor het 2e lid in hetzelfde woonadres € 20.–.

Wilt U verder op de hoogte blijven kijk dan regelmatig op de website.

 

Afscheid van een bestuurslid

Tijdens onze jaarvergadering van donderdag 17 maart hebben we Betsy Huizing uitgezwaaid.

Ze gaan in Zwolle wonen een logische woonplaats, dan wonen ze ook dicht bij de zoon en schoondochter en kleinkinderen.

We vinden het bijzonder spijtig dat ze ons gaat verlaten maar wel begrijpelijk.

Het bestuur heeft een cadeau overhandigd, dit is een blijvende herinnering  aan “De Senioor”.Bets gaat verhuizen

Woensdag 27 januari: Nieuwjaarsvisite

Dorpshuis Schoonoord

Aanvang 19.30 uur.

De bijzondere gast was deze avond:

Bert The Magicman die een schitterende show verzorgde en daarna alle tafels een privé cursus goochelen heeft gegeven.

Een zeer geslaagde avond met hapjes en een drankje.