Nieuwsbrief 21

vrijdag 17 mei 2019

KNVG en NVOG zijn deelnemers in het Pact voor de ouderenzorg. Dit programma gericht op het verbeteren van het welzijn van de ouderen, kent een drietal programmaonderdelen: Een tegen Eenzaamheid, Langer Thuis en Thuis in het Verpleeghuis.

Als actief deelnemer in het Pact hebben wij gezocht naar een landelijk initiatief waaraan wij als KNVG en NVOG ons steentje kunnen bijdragen. Dat is gelukt! Tijdens de themadag Zorg, Welzijn en Wonen op 27 maart 2019 in Arnhem hebben wij samenwerking met ANWB aangekondigd. Wij willen ons actief inzetten voor het vergroten van de bekendheid van het project ANWB AutoMaatje. De aanwezige lidorganisaties ondersteunden ons initiatief van harte.

Wij hebben de lidorganisaties gevraagd om hun leden te informeren. De brief aan de lidorganisaties met alle informatie en de tekst bedoeld voor de leden, leest u hieronder.

Nieuwsbrief aan de lid-organisaties

Brief voor de leden van de lid-organisaties

Op de website van NVOG vindt onder Zorg, Welzijn en Wonen meer documenten over ANWB AutoMaatje en een link naar de ANWB AutoMaatje website.

 

Pensioenpetitie

Een korte update over de pensioenpetitie: op het moment dat deze nieuwsbrief wordt verzonden, staat de teller op ruim 32.000 handtekeningen. Dat gaat de goede kant op en wij willen een ieder die nog niet heeft getekend oproepen de petitie te steunen. Uitgebreide informatie staat op MijnPensioenpetitie.nl, direct de petitie tekenen kan op Petities.nl Spoor ook familie, vrienden en kennissen aan om de petitie te onderteken.

Voor wie wil weten wanneer de nieuwe radiospotjes worden uitgezonden, hier bekijkt u het uitzendschema.

 

Wijkverpleging.

De wijkverpleegster is belangrijk in het kader van het langer thuis wonen van ouderen. Als de betrokkene zelf of huisgenoten deze zorg niet kan (kunnen) verlenen dan is de wijkverpleegster de aangewezen hulp. Toen de AWBZ werd afgeschaft is besloten om de financiering en organisatie van de wijkverpleging onder te brengen bij de zorgverzekeraars. Dit betekende “contracten” tussen zorgverzekeraars en organisaties van wijkverpleging sluiten, waarvan er in Nederland honderden zijn met daarnaast ook veel individueel werkende wijkverpleegsters (ZZP’ers!). Het is nu normaal dat in één wijk veel wijkverpleegsters werk hebben van verschillende organisaties en bv. in een appartementsgebouw voor ouderen vele wijkverpleegsters kwamen vanuit diverse zorgverzekeraars! Dat is verspilling van de schaarse beschikbaarheid van wijkverpleegsters en zeer ineffectief. De wijkverpleging kost nu per jaar € 3,5 miljard en dat geld moet goed en effectief worden besteed. Onlangs is een rapport uitgebracht over de kwaliteit van de wijkverpleging waarin ook werd aangegeven dat veranderingen noodzakelijk zijn, mede gezien de toenemende vraag naar wijkverpleging mede door het groeiend aantal ouderen en het sneller naar huis laten gaan vanuit de ziekenhuizen. Daar zijn wij het geheel mee eens en dit hebben wij ook vanuit de seniorenorganisaties gecommuniceerd met het ministerie.

Minister de Jonge heeft deze week in een uitvoerige brief aan de Tweede Kamer voorgesteld om de wijkverpleegkundige zorg aan zienlijk te willen verbeteren. Dit o.a. door in Nederland herkenbare wijkverpleegkundige teams te gaan vormen in de wijken en dorpen, onafhankelijk van de zorgverzekeraars.  Een dergelijk team hoeft niet van één aanbieder van verpleeghulp te zijn, maar wel herkenbaar en aanspreekbaar voor cliënten.

Daarnaast zal ook preventie een grotere rol moeten spelen om zwaardere vormen van zorg te voorkomen en de kosten van de wijkverpleging niet ongeremd ter laten groeien. Ook mogelijkheden van inzet E-health moeten worden onderzocht.

Kortom er moet nog veel worden onderzocht, bv. hoe de financiering zal gaan plaats moeten vinden (Individueel, per team of per regio?) Gelukkig hebben wij destijds kunnen bereiken dat de wijkverpleging niet onder het eigen risico van de zorgverzekering valt (En wij nemen aan dat dit zo zal blijven) De minister ziet mogelijkheden om in 2021 een ander gerealiseerd te hebben, wij wachten af, aan ons zal het niet liggen!

Nog één opmerking:

Soms wordt de wijkverpleging wat onderin de zorgverzekering is opgenomen, verward met thuiszorg, die onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt en uitgevoerd wordt door de gemeente.  De thuiszorg moet zorgen voor een schoon huis, de wijkverpleging zorgt voor het “lichaam” (wassen, wondverzorging etc.). Ook welzijn valt onder WMO. In vele (meer dan 300!) dorpen en wijken zijn, zoals bekend, al zgn. zorgcoöperaties opgericht, meestal bemenst door vrijwilligers, die vooral in de welzijn sfeer bezig zijn, maar ook andere taken uitvoeren voor de ouderen en gehandicapten in hun samenleving, zoals vervoer, welzijn, eenzaamheidsproblemen oplossen etc.  Wij ondersteunen dit als NVOG/KNVG!

Nieuwsbrief 19

woensdag 15 mei 2019

Pensioenpetitie: 30.000 handtekeningen

Vandaag heeft de teller van de Pensioenpetitie de 30.000 aangetikt. Dat is een mooi getal en daar zijn wij blij mee maar de kop van dit artikel zou eigenlijk moet eigenlijk luiden: “Pensioenpetitie: nog maar 30.000 handtekeningen”.

Want 30.000 is slechts 10% van het gezamenlijk aantal leden van NVOG en KNVG. En dát vinden wij veel te weinig. Daarom doen wij nogmaals het verzoek aan onze leden en aan iedereen die ons doel “Aan tafel, geen korting, wel indexering” een warm hart toedraagt, de petitie te ondertekenen.

Er is nog voldoende tijd om de petitie te steunen: 27 mei is de einddatum. Wij adviseren echter niet tot het laatste moment te wachten. Heeft u nog niet getekend, dan kunt u op www.mijnpensioenpetitie.nl meer informatie vinden over de petitie of u tekent de petitie direct via deze link.

Korte toelichting: wanneer u in het petitieformulier op de website de drie vakjes (naam, e-mailadres en woonplaats) heeft ingevuld en “Ik onderteken deze petitie” heeft aangeklikt, krijgt u in uw mailbox van Stichting Petities een bevestigingsmail met daarin een link om uw ondertekening definitief te maken.

Ondervindt u problemen bij het invullen van de petitie? Stuur dan een e-mail naar communicatie2@gepensioneerden.nl of bel onze communicatiemedewerker Dirk Visser, tel.nr. 06-53840954.

Stuur deze nieuwsbrief a.u.b. door aan familieleden, vrienden, buren, kennissen en collega’s. Ook voor hen die op dit moment nog werken en pensioen aan het opbouwen zijn willen de belangenbehartigers van gepensioneerden deelnemen aan het overleg met de minister en de sociale partners.

 

Nieuwe radiocommercial voor petitie.

Ter ondersteuning van de Pensioenpetitie waarover het bovenstaande artikel gaat, start morgen, donderdag 16 mei, een nieuwe reeks radiocommercials. De 132 spotjes worden t/m zondag 26 mei uitgezonden op NPO Radio 1, 4 en 5.

Beluister hier de radioboodschap.

 

Nieuwsbrief 19

vrijdag 10 mei 2019

De Juiste Zorg op de Juiste Plek

Door een zogenoemde taskforce is in 2018 het rapport De Juiste Zorg op de Juiste Plek uitgebracht. Inmiddels is er een heuse beweging ontstaan. Binnen het Sociale Domein en de medische zorg. De langdurige zorg wordt buiten beschouwing gelaten.

De commissie Zorg, Welzijn en Wonen onderschrijft het gedachtegoed van de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Het lastige is om u in een artikel in de nieuwsbrief over alle aspecten te informeren. De commissie heeft daarom afgesproken om bepaalde zaken te selecteren en u daarover te informeren. Op die manier blijft het hopelijk voor iedereen behapbaar.

Mensen centraal

De kernboodschap is dat het functioneren van mensen centraal dient te staan. De volgende uitgangspunten zijn van belang:

*         Wat hebben mensen nodig om zo lang mogelijk, zo goed en zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren?

*         Een verschuiving van ziekte naar gezondheid: de basis is gezondheid en welzijn en daar aan gekoppeld preventie. Het geven van leefstijladvies en vroegtijdig signaleren van risico’s (en daarop actie ondernemen).

*         De zorg en de financiering daarvan minder in hokjes. Wat heeft iemand nodig is belangrijker dan waar het uit moet worden betaald. Ontschotten met een mooi woord.

Positieve Gezondheid, een andere kijk op je gezondheid

Binnen de Juiste Zorg op de Juiste Plek wordt veel aandacht besteed aan Positieve Gezondheid. Voor ons reden om dit onderwerp er nu uit te lichten.

Machteld Huber, onderzoeker en voormalig huisarts, heeft 2000 mensen gevraagd wat zij zelf verstaan onder gezondheid. Uit haar onderzoek blijkt dat gezondheid veel breder is dan het afwezig zijn van een ziekte. Je gezondheid is ook afhankelijk van hoe je in je vel zit. Hoe je om gaat met problemen in je lichaam en veranderingen in je omgeving. Gelukkig zijn of je eenzaam voelen. Controle hebben over je lichaam. Allemaal elementen die er mee te maken hebben of jij je gezond en energiek voelt. Natuurlijk op een manier die bij jou past. Dat is het gedachtegoed van Positieve Gezondheid.

In het ledenblad van de Vereniging van oud-medewerkers van Nationale-Nederlanden heeft recent een artikel over Positieve Gezondheid gestaan. Over het gebruik van het gedachtegoed en of je er zelf ook iets mee kunt.

In de nabije toekomst zullen wij over andere onderwerpen die raakvlakken hebben met Juiste Zorg op de Juiste Plek informeren.

Pensioenpetitie al 25.000 keer ondertekend

Gepensioneerden scharen zich massaal achter de internetpetitie van de koepels van gepensioneerden, die eisen dat korting op de pensioenen wordt voorkomen en dat de gepensioneerden worden betrokken bij de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel.

Na anderhalve week is de petitie al meer dan 25.000 keer ondertekend. Elke dag komen daar 1.000 tot 2.000 ondertekenaars bij. In de petitie, die gericht is aan de Tweede Kamer, wijzen de koepels van gepensioneerden KNVG en NVOG er op dat aanpassing van het pensioenstelsel directe invloed heeft op de honderden miljarden euro’s, die door de gepensioneerden zijn gespaard in de pensioenfondsen. Dat is een legitiem belang om bij de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel betrokken te worden.

KNVG en NVOG willen dat de vastgelopen onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel zo snel mogelijk hervat worden. Als de onderhandelingen niet snel tot een akkoord leiden, zal dat niet alleen ten koste gaan van de pensioenen van de gepensioneerden, maar ook van de pensioenen van de werkenden. Betrokkenheid van de gepensioneerden vergroot volgens de organisaties het draagvlak voor een akkoord, helpt het gedaalde vertrouwen in het pensioenstelsel te herwinnen en voorkomt juridische problemen bij de invoering van de vernieuwing.

Via de STER-reclame roepen de koepels van gepensioneerden op tot het ondertekenen van hun petitie op mijnpensioenpetitie.nl. Op 28 mei wordt de petitie met de handtekeningen aangeboden aan de voorzitter van de Commissie Sociale Zaken van de Tweede Kamer.

Nieuwsbrief AGE Europe mei 2019.

Wij ontvingen weer de maandelijkse (engels-talige) nieuwsbrief van AGE Europe, die vol staat met informatie op een groot aantal terreinen die van belang zijn voor senioren. Ook wordt aandacht besteed aan de komende verkiezingen van het Europees Parlement op 23 mei a.s. U klikt hier om de nieuwsbrief te lezen.

Nieusbrief 18

zaterdag 4 mei 2019

Nog veel meer handtekeningen nodig voor de petitie.

Geachte lezer van de NVOG nieuwsbrief, zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt zijn NVOG en KNVG een petitie gestart onder de titel “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden”. Het doel van de petitie is om als volwaardig gesprekspartner deel te nemen aan het overleg dat minister Koolmees met de sociale partners voert over het nieuwe pensioenstelsel, inclusief de verdere uitwerking en invoering van dat nieuwe stelsel. De petitie zal op 29 mei aanstaande worden aangeboden aan de vaste Tweede Kamercommissie van SZW.

Wij hebben onze lid-organisaties per mail een brief gestuurd waarin wij vragen zoveel mogelijk middelen in te zetten om daarmee ook zoveel mogelijk mensen de petitie te laten ondertekenen. Ook zijn vanaf jongstleden maandag twee weken lang op NPO1, 4 en 5 radioboodschappen te beluisteren waarin wordt opgeroepen de petitie te ondertekenen.

De teller staat nu, 10 dagen na de startdatum, op 17.250 handtekeningen en dat zijn er nog veel te weinig! Zoals in de hierboven aangehaalde brief werd aangegeven, moet het toch mogelijk zijn om minstens een paar honderdduizend handtekeningen bijeen te krijgen? (als 10% van de gepensioneerden in Nederland tekent, hebben we een mooie score).

Om dat getal te bereiken roepen wij alle abonnees van onze nieuwsbrief op om de petitie te ondertekenen. Informatie over de petitie vindt u op www.mijnpensioenpetitie.nl. Meteen de petitie onderteken, kan op https://bit.ly/2W3Wab5. Vraag ook uw familieleden, buren, vrienden, kennissen en collega’s om de petitie te tekenen. Dat kunt u doen door deze twee links door te sturen via Twitter, Facebook, Whatsapp of e-mail. Want ook voor diegenen die nog niet met pensioen zijn, is het belangrijk dat hun vooruitzicht op pensioen niet gekort wordt en dat ook hun pensioen weer wordt geïndexeerd.

Namens de besturen van NVOG en KNVG hartelijk dank voor uw ondersteuning!

 

Nieuwsbrief 17

vrijdag 3 mei 2019

“Meer dan 140.000 zorgvacatures in 2019!”

“Heeft u straks nog wel een huisarts?”

Zomaar twee koppen boven artikelen in publicaties over de zorg

Al eerder meldden wij dat de het aantal vacatures in de zorg groot is en dat het moeilijk is om deze te vervullen. Het zijn vooral verpleegkundigen in ziekenhuizen, verzorgster/verzorgers en verpleegsters/verplegers in verpleeghuizen en wijkverpleegkundigen waaraan grote behoefte is.  Voor versterking van de bezetting in verpleeghuizen heeft de overheid voor de komende 3 jaar bijna € 2 miljard ter beschikking gesteld, maar dat geld kan men niet uitgeven omdat er geen aanbod is! Wij moeten er dus rekening mee houden dat daardoor ook de uitbreiding van de verpleeghuiscapaciteit, die ook vanwege de vergrijzing in Nederland hard nodig is, niet kan worden gerealiseerd. Dat betekent dat ouderen die wel een indicatie voor opname in een verpleeghuis hebben, niet zullen kunnen worden opgenomen vanwege een gebrek aan deskundig personeel en dus thuis moeten blijven wonen. En dat legt weer een groot beslag op mantelzorgers. Wel zien wij ook een snelle uitbreiding van het aantal particuliere verpleeghuizen voor ouderen. Deze zijn niet goedkoop, maar trekken wel aan verpleegkundigen, die in WLZ gefinancierde verpleeghuizen werken!

De overheid werkt hard aan dit probleem maar kan dit, ook met extra geld, niet oplossen als niet meer jongeren en herintreders kiezen voor dit mooie beroep in de zorg.

Een ander probleem is het gebrek aan huisartsen.  Het gaat niet om het aantal opgeleide huisartsen, dat is voldoende, maar door de snel veranderende samenstelling.  Daarnaast veranderde ook de huisarts. De man met de dokterstas die 24 uur per dag bereikbaar was veranderde in een jonge man -vaker nog een jonge vrouw- die genoeg tijd wil voor gezin en privéleven. En die ook de deur wel eens om 5 uur achter zich dicht wil trekken. Was het aantal vrouwelijk huisartsen in 2006 33%, nu is dit al ver boven de 50% en het aantal huisartsen dat in deeltijd werkt is gestegen van 50% tot 70%.  Als meer huisartsen in deeltijd gaan werken zijn er veel meer huisartsen nodig (en moeten dus worden opgeleid!) om een 100% bezetting van een huisartsenpraktijk te verkrijgen. Daarnaast speelt het probleem dat men minder bereid is om praktijken over te nemen in krimpgebieden als Friesland, Drenthe en Zeeland.

Als niet wordt ingegrepen door de overheid, ontstaan deze problemen over 5 jaar in nagenoeg alle regio’s, voorspellen de onderzoeksinstituten Nivel en Prismant. Hebben wij straks nog wel allemaal een huisarts dichtbij? Wij mogen het hopen!

Tot slot nog een opmerking: Een jaar geleden heeft het ministerie van VWS een uitvoerig actieprogramma gepubliceerd over “Werken in de Zorg”. Dit om duidelijk te maken dat het werken in de zorg veel positieve kanten heeft. Maar ook om aan te geven dat in de opleidingen nog veel kan worden verbeterd. Wij blijven dit volgen.

75-Plussers en verlengen van het rijbewijs (2)

In vervolg op de mededeling hierover in de NVOG nieuwsbrief nr 15 nog het volgende:

Vanuit het bestuur hebben wij een gesprek gehad met de leiding van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen in Rijswijk. Zij hebben ons duidelijk gemaakt hoe het probleem van de achterstand is ontstaan en ook dat dit probleem snel tot een oplossing komt.  De achterstand moet binnen korte tijd tot het verleden behoren.

Toch is het goed om tijdig beginnen met het aanvragen voor een verlenging, zeker als een medische verklaring nodig is. Het CBR gaat nu 5 maanden voor afloop van het rijbewijs een brief sturen naar betrokkene. In vele bladen, ook seniorenbladen, wordt hierover een advertentie geplaatst. Deze kunt u hier bekijken.

Nog een toelichting als u per computer een verlenging gaat aanvragen. Als u een DigiD hebt (die u ook moet gebruiken voor de invulling van uw belastingformulier) en uw vraagt uw verlenging aan via www.cbr.nl dan kunt u aangeven dat u geen gezondheidsverklaring wil maar een code waarop deze gezondheidsverklaring “bereikbaar” is. Als u dan een keuring afspreekt bij een arts die met het “Zorgdomein” werkt (en dat doen bijna alle huisartsen), dan kan de keurende arts op zijn computer uw gezondheidsverklaring opvragen en samen met u invullen en direct doorsturen. Dat versnelt de behandeling aanmerkelijk. Op www.mijncbr.nl kunt u dan de status van uw aanvraag op elk moment volgen. Op www.cbr.nl/75plus ziet u stap voor stap hoe het werkt.

Overstapseizoen zorgverzekeringen 2019

Tot en met 31 januari 2019 was het mogelijk om voor het verzekeringsjaar 2019 te wisselen van zorgverzekeraar. Dat wordt ook wel het overstapseizoen genoemd.

Vektis verzamelt alle informatie over  de ins en outs van het overstapseizoen en publiceert dat in de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld.  Hieronder hebben wij een aantal weetjes voor u op een rij gezet.

·         De overstappers: 7% van de verzekerden wisselde van zorgverzekeraar.  Het gaat dan om 1,2 miljoen mensen. Het overstappercentage is het op een na hoogste percentage sinds 2006. In de leeftijdsklasse 18 tot 44 stapten de meeste mensen over (10,6%). Bij de 65+ categorie was het percentage slechts 3,1%.

·         De premie: de gemiddelde premie is met 5,5% gestegen. Wij kiezen het meest voor de naturapolis (75% van de verzekerden.)  Het verschil van de premies van de collectieve verzekeringen en de individuele verzekeringen is kleiner geworden. Nog steeds maakt zo’n 65% van de verzekerden deel uit van een collectiviteit.

·         De aanvullende verzekering: naast de verplichte basisverzekering, kunnen wij kiezen uit een groot aantal aanvullende verzekeringen. Van een minimale dekking tot heel uitgebreid. Aan de daling van het aantal verzekerden dat kiest voor een aanvullende verzekering is in 2019 een eind gekomen. Ongeveer 83% kiest voor een aanvullende verzekering. Dat er veel geld in om gaat blijkt uit de cijfers van 2017: zorgverzekeraars keerden in dat jaar zo’n 3,9 miljard euro aan zorgkosten uit.

·         Het eigen risico: het standaard eigen risico voor 2019 is 385 euro. Je kunt, met korting op de premie, kiezen voor een extra vrijwillig eigen risico. Dat kan interessant zijn als je weinig zorgkosten verwacht. In 2019 kiezen 1,8 miljoen verzekerden voor zo’n extra eigen risico.  Terugkijken naar 2017 leert dat van de mensen die kozen voor het maximale extra eigen risico slechts 16% dit “vol” maakten. Bij mensen met een verplicht eigen risico was dit percentage ongeveer 50%.

·         De marktaandelen: de kleine zorgverzekeraars zijn aan een gestage opmars bezig. Hun marktaandeel  is nu 14% (2010 9,3%). De grootste onder de kleine zorgverzekeraars is DSW met haar zusje Stad Holland. Het marktaandeel van de “grote 4” blijft nog steeds erg groot. Wat daarbij opvalt is dat Achmea terrein inlevert, VGZ groeit en CZ en Menzis een stabiel marktaandeel hebben.

Wij zijn benieuwd in hoeverre het aanpassen van het maximale kortingspercentage voor collectiviteiten (maximaal 5% korting per 1 januari 2020) het beeld volgend jaar zal veranderen.

SER Themabrief Pensioenen en AOW.

De SER themabrief pensioenen van de maand mei is uitgebracht. U leest hem hier.

 

NVOG: Niet korten, wel indexeren.

Ondersteun deze oproep en teken de petitie bij  www.mijnpensioenpetitie.nl.

Bestuur De Senioor Schoonoord-DeKiel-Zweeloo e.o.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Geacht bestuur,

zoals u weet zijn KNVG en NVOG al tijden met diverse instituties aan het strijden om als vertegenwoordigers van de gepensioneerden rechtstreeks deel te kunnen nemen zowel aan de onderhandelingen die de minister van SZW en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel, als bij de verdere uitwerking en implementatie daarvan.

Vanwege het uitblijven van enig succes zijn KNVG en NVOG de petitie genaamd: “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden” gestart naar de leden van de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer. Hierin worden de commissieleden dringend gevraagd om er samen met de minister van SZW zorg voor te dragen dat KNVG en NVOG wel rechtstreeks kunnen deelnemen in dit pensioenproces.
Wij vragen  u om zoveel mogelijk middelen in te zetten om uw leden plus familieleden en vrienden daar om heen de petitie te laten tekenen op www.mijnpensioenpetitie.nl. Dit kan vanaf nu tot en met 27 mei.

 

Met vriendelijke groet,

Dirk Visser

coördinator communicatie en pr

Lees verder

Nieuwsbrief 16

Dag leden van De Senioor,

Hierbij is de vraag gesteld door de NVOG om de pensioen petitie “Niet korten wel indexeren”te ondertekenen.

Deze oproep wil ik graag onderstrepen en teken daarom de petitie.

Arie Aardema

voorzitter De Senioor Schoonoord – De Kiel – Zweeloo e.o.

Lees verder

Nieuwsbrief 15

vrijdag 19 april 2019

75-Plussers en het verlengen van het rijbewijs.

Het CBR wil 75-plussers meer voorlichting geven over het verlengen van hun rijbewijs. Zoals eerder aangekondigd verbetert het CBR de voorlichting over dit onderwerp. Vanwege drukte bij het CBR wordt sinds kort mensen van 75 jaar en ouder, 5 maanden voordat hun rijbewijs afloopt, een bericht gestuurd met het advies online een Gezondheidsverklaring in te vullen. In alle uitingen wordt nu verwezen naar http://www.cbr.nl/75plus, een internetpagina voor 75-plussers waar zij alle informatie over dit onderwerp kunnen vinden. Op die webpagina legt het CBR met filmpjes stap voor stap uit wat iemand moet doen om zijn rijbewijs te verlengen.

Er zijn echter nog veel 75-plussers die om welke reden dan ook geen toegang tot internet hebben. En hoewel deze groep mensen wellicht door anderen met het digitaal aanvragen kunnen worden geholpen, zullen sommigen de verlengingsaanvraag schriftelijk moeten (blijven) doen.

Het CBR zegt dat de verlengingsaanvraag nog steeds schriftelijk kan worden gedaan, dat is niet veranderd. Kan of wil men de aanvraag niet online doen, dan is er een aantal mogelijkheden om een papieren formulier Gezondheidsverklaring te kopen (zie https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/gezondheidsverklaring-op-papier.htm).

De papieren formulieren Gezondheidsverklaring kunnen bij de meeste gemeenten en de CBR-examencentra Amsterdam, Arnhem, Assen, Rijswijk en Eindhoven worden gekocht. Ook kan het via de webshop https://pgv.cbr.nl/ worden besteld. De toelichting die bij het papieren formulier wordt geleverd, geeft aan welke informatie het CBR nodig heeft om de verlenging te regelen.

 

Repping, de man die alle bewezen onzinzorg uit de ziekenhuizen moet schrappen.

Sjoerd Repping is door de zorgverzekeraars, ziekenhuizen, patiëntenorganisaties en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gevraagd om “kwartiermaker, Zorg evaluatie en Gepast Gebruik” te worden bij het Zorginstituut. Hij ziet het als zijn missie om een einde te maken aan de zgn. “Onzinzorg” in de ziekenhuizen. Hij was hiervoor hoogleraar aan de AMC.

Hij is ervan overtuigd dat de zorg op dit moment staat op het kantelpunt van een denkomslag. Over 5 jaar zullen wij terugkijken op de afgelopen jaren en denken: hé, deden wij dit vroegen zo?

Het huidige zorgsysteem, gebaseerd op concurrentie en marktdenken, moet plaats maken voor samenwerking met vaststaande protocollen. Er zijn nu verkeerde financiële prikkels die belonen voor het aantal behandelingen en niet op de resultaten daarvan.

Een en ander komt voort uit het zgn. “hoofdlijnenakkoord, dat het ministerie met de zorgverleners heeft gesloten om de kostenstijging in de zorg in de hand te houden. Dat is goed voor de Nederlandse economie maar nog meer voor de verzekerden, die de premie moeten opbrengen.

De gezondheidszorg is niet meer zwart wit: “Ik ben ziek, ik word behandeld, ik word beter”, maar veel meer is het: “Je leeft, er is iets met je, wat kunnen wij allemaal doen, wat is belangrijk voor jou en op welke informatie baseren wij dat. Wetenschappelijke onderbouwing moet de ervaringsoplossingen van artsen gaan vervangen.

Volgens Repping is voor ongeveer de helft van alle behandelingen onvoldoende bewijs dat die behandeling zin heeft. Dit betekent overigens niet dat die behandelingen niet nuttig zijn, maar van een groot deel weten wij gewoon nog onvoldoende.

Al eerder schreven wij dat grote veranderingen in de medische zorg te verwachten zijn, mede om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Dit is weer een voorbeeld hoe de gezondheidszorg en het ministerie van VWS samen bezig zijn dit ook daadwerkelijk te bereiken.

Deze bijdrage is geschreven naar aanleiding van een artikel in de Volkskrant van 15 april.

 

Nieuwsbrief 14

vrijdag 12 april 2019

De website van BeterOud is vernieuwd!

De website van BeterOud is vernieuwd. Op 25 maart 2019 werd de nieuwe homepage feestelijk onthuld.

Wat doet BeterOud?

Binnen het consortium BeterOud zetten ouderen, professionals en organisaties zich samen in om ouderen hun leven zo zelfstandig en waardevol mogelijk te laten leiden, ook als zij afhankelijk worden van zorg of ondersteuning. Kenmerkend voor de BeterOud-aanpak zijn onder meer de multidisciplinaire aanpak (‘Samen werken aan wonen, zorg en welzijn’) en de betrokkenheid van ouderen zelf (‘niets over ons, zonder ons’).

KNVG en NVOG maken deel uit van het consortium, tezamen met 11 andere partijen. Onze twee vertegenwoordigers zijn onder meer betrokken bij het onderwerp Preventie.

Doelen website BeterOud

De website beteroud.nl helpt organisaties,profes­sionals en actieve ouderen bij het ont­wik­ke­len, verspreiden en toepassen van ver­nieu­wingen in zorg en onder­steuning van ouderen. De website bevat daarvoor tal van projecten, artikelen en tools, gerangschikt op thema’s. Per maand trekt de website circa 15.000 bezoekers, onder wie professionals in zorg en ondersteuning van ouderen (50%), actieve ouderen (15%), vrijwilligers (10%) en mantelzorgers (5%).

Wat is nieuw?

De vernieuwde website is overzichtelijker ingedeeld en toegankelijker gemaakt, met name voor ouderen. Zo is er rekening gehouden met contrast op de website en toegankelijkheid met voorleessoftware. Ook is duidelijker gemaakt wat samenwerking met BeterOud kan opleveren. De thema’s zijn ingedeeld volgens de meetlat van ouderen zelf; wat zij zelf belangrijk vinden. Verder is de website nu geoptimaliseerd voor verschillende schermen en is preventie als thema toegevoegd.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte zijn van de activiteiten die BeterOud voor ons ouderen ontplooid? De nieuwsbrief is daarvoor het ideale middel. U kunt zich hier aanmelden voor de BeterOud nieuwsbrief.

 

Age Europe nieuwsbrief

Age Platform Europe, de organisatie die de belangen van ouderen op Europees niveau behartigt en waarin ook NVOG is vertegenwoordigd, heeft de nieuwsbrief van de maand april uitgebracht. U kunt deze nieuwsbrief (Engelstalig) lezen door hier te klikken.

 

Wijziging datum Algemene Vergadering

In de extra Algemene Vergadering van 15 maart jl. in Arnhem is besloten de geplande Algemene Vergadering van 22 mei te verplaatsen naar woensdag 5 juni. De bijeenkomst zal worden gehouden in Culemborg in het gebouw van UniePlaza.

’s Ochtends zal de laatste NVOG vergadering worden gehouden; in de middag willen we de dag besluiten met een gezamenlijke vergadering met KNVG. KNVG houdt haar laatste Algemene Vergadering ook in de ochtend in hetzelfde gebouw.

Van twee tegen elkaar liggende zalen wordt tijdens de middagpauze de flexibele wand weggehaald zodat ’s middags in één zaal verder kan worden vergaderd.

Het gaat voor beide verenigingen om een reguliere Algemene Vergadering, waarin besluiten worden genomen met betrekking tot de fusie NVOG/KNVG. De stukken voor de vergadering worden uiterlijk 4 weken vóór 5 juni aan de deelnemers toegezonden.

 

Verslag Congres Pact voor de Ouderenzorg

Op onze website staat een verslag van het op 28 maart gehouden congres “Aan tafel met Pact voor de Ouderenzorg”. Onderaan het tekstgedeelte op de website staat een link naar het verslag waarin een aantal foto’s zijn opgenomen.

 

Nieuwsbrief 13

vrijdag 5 april 2019

Verslag Themadag Zorg

Op 27 maart werd in Arnhem de KNVG/NVOG Themadag Zorg gehouden. Jan Pouw van de gezamenlijke commissie Zorg, Welzijn en Wonen heeft van deze dag een mooi verslag gemaakt dat wij u hierbij aanbieden. De dag wordt per programma-onderdeel doorgenomen en in de tekst zijn links opgenomen waarmee u kunt doorklikken naar de verschillende presentaties. Tussen de tekstgedeelten zijn een paar foto’s geplaatst. Van het verslag is een pdf document gemaakt dat u met de hierna aangegeven link kunt downloaden naar uw pc, laptop, tablet of smartphone. Verslag Zorgdag.

 

DNB Nieuwsbrief Pensioenen

De nieuwsbrief pensioenen maart van De Nederlandsche Bank kunt u hier bekijken.

 

Naam nieuwe koepelvereniging

Enige tijd geleden stelden wij onze leden in de gelegenheid een naam te bedenken voor de nieuwe organisatie die gaat ontstaan na de fusie tussen KNVG en NVOG.

Tijdens de extra Algemene Vergadering van 15 maart werd gezegd dat suggesties voor de nieuwe naam tot eind mei kunnen worden ingediend. Daar het de bedoeling is dat de nieuwe naam begin juni bekend gemaakt wordt en er nog veel dingen moeten worden geregeld, is besloten de inzendtermijn in te korten.

U kunt uw idee voor de nieuwe naam (waaraan een bescheiden prijs is verbonden) t/m vrijdag 19 april a.s. per mail indienen bij het NVOG secretariaat nvog@gepensioneerden.nl