Koepel nieuwsbrief 4

 

 

Nieuwsbrief 4, 2020

woensdag 26 februari 2020

 

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

Pensioenen

Het geitenpaadje in het pensioenoverleg.

Het grote nieuws in De Telegraaf van vandaag 26 februari 2020: voorzitters van werknemers, werkgevers en minister Koolmees hebben een geitenpaadje gevonden om de vastgelopen discussie over de pensioenen weer vlot te trekken waarbij de rekenrente opnieuw bekeken gaat worden.

Lees hier het artikel van de Koepelvoorzitters verder.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 06-53840954
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl

Koepel Gepensioneerden Nieuwsbrief 3

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

Op dit moment is het in Den Haag redelijk stil rondom het onderwerp Pensioenen. Er zijn in laatste weken in de Tweede Kamer in ieder geval geen belangrijke debatten gevoerd over dit onderwerp. Maar “achter de schermen” wordt wel degelijk hard gewerkt aan de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord.

Vanuit het bestuur van de Koepel Gepensioneerden wordt u bijgepraat over de huidige stand van zaken als u op deze link klikt.

Zorg, Welzijn en Wonen

Wonen en Zorg voor ouderen

Er is een groot tekort aan geschikte woningen voor ouderen, blijkt uit diverse onderzoeken. Nederland is momenteel niet in staat om de groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun huidige en toekomstige woon-, welzijns- en zorgbehoeften.

Wat de problemen op het gebied van wonen en zorg voor ouderen zijn en wat daar aan wordt en kan worden gedaan, leest u in dit artikel van de commissie Zorg, Welzijn en Wonen.

Europa

Nieuwsbrief Age Platform Europe februari

De maandelijkse nieuwsbrief van Age Platform Europe is uit. Wanneer u hier klikt, kunt u de nieuwsbrief online lezen. Om de Nederlandse versie van deze nieuwsbrief te kunnen lezen, klikt u rechtsboven op “Translate”.  Op uw mobiele telefoon of tablet moet u wellicht kiezen voor de desktop modus om de knop “translate” zichtbaar te maken.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Nieuwsbrief 2

 

dinsdag 10 februari 2020

 

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

Zorg, Welzijn en Wonen

Veel aandacht voor de toekomst van de ouderen

De maand januari 2020 heeft een grote hoeveelheid aandacht opgeleverd voor het welzijn, wonen en zorg voor ouderen. Gericht op nu en op de toekomst. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) publiceerde haar advies ”de derde levensfase: het geschenk van de eeuw”. Lees hier verder….

 

Bent u degene die wij zoeken?

Het bovenstaande artikel is een bijdrage van de commissie Zorg, Welzijn en Wonen.

Deze commissie kent een tweetal vacatures.  Bent u bekend met en heeft u ervaring op één of meer aandachtsgebieden van de commissie? Dan bent u misschien wel degene die wij zoeken. Wij verwachten van u dat u in staat bent om beleidsmatig te denken en de theorie makkelijk naar de praktijk kunt vertalen. Uiteraard kost het u wat vrije tijd, maar het is wel een leuke vrijetijdsbesteding!

Wilt u meer weten wat een commissielid doet en wat er van hem of haar wordt verwacht? Stuur dan een mailtje naar Leo Bisschops, voorzitter van de commissie (lgmbisschops@gmail.com) of naar Leo Kool (leokool@planet.nl). Hij is de vicevoorzitter.

 

Europa

Nieuwsbrief Age Platform Europe

In deze nieuwsflits van het platform wordt o.a. uitgelegd hoe men de samenwerking met het (nieuwe) Europees Parlement wil voortzetten. U kunt de newsflash  hier lezen.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

 

The Sweel Singers

The Sweel Singers 5 februari 2020

Een mooi optreden met diverse mooie nummers door The Sweel Singers.

Er waren helaas maar 51 personen, jammer want ze hadden kunnen genieten van een geweldig optreden afgewisseld met leuke verhalen  door de spreekstalmeester.

Lees verder