Nieuwsbrief 9

Nieuwsflits 1

 

Snel actie nodig om toegang betalingsverkeer te verbeteren

Banken moeten snel concrete maatregelen nemen om bankieren voor alle consumenten toegankelijk te maken en te houden. Dat zeggen belangen- en consumentenorganisaties in een reactie op het onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar de digitalisering van het betalingsverkeer. Uit dat onderzoek blijkt dat 2,6 miljoen Nederlanders moeite hebben met digitaal bankieren.

Het DNB-rapport maakt korte metten met het idee dat vooral ouderen moeite hebben met digitaal bankieren en dat dat probleem in de loop der jaren vanzelf verdwijnt. Ook consumenten met bijvoorbeeld een lichamelijke of verstandelijke beperking of die niet goed kunnen lezen, lopen vast. Net als mensen die de Nederlandse taal onvoldoende spreken of de cultuur niet kennen. ‘Het rapport is een eyeopener’, vinden de belangenorganisaties. ‘Het maakt voor het eerst een grote en diverse onzichtbare groep bankklanten zichtbaar.’

Afhankelijkheid

Het onderzoeksrapport schetst een ontnuchterend beeld van de gevolgen van digitalisering van het betalingsverkeer voor mensen in een kwetsbare positie. De sluiting van veel bankfilialen en het afschaffen of steeds duurder maken van basiszaken als overschrijfformulieren, inlogtokens en papieren afschriften, leiden bijvoorbeeld tot afhankelijkheid. Mensen zien zich genoodzaakt bankzaken uit handen te geven aan anderen. ‘Zeer ongewenst’, aldus de belangenbehartigers. ‘Niet-digitaal bankieren moet voor bepaalde groepen mogelijk blijven.’

Niet financieel gestraft

De banken hebben in een reactie op het rapport al aangegeven dat ze garanderen dat niet-digitale klanten gebruik kunnen blijven maken van niet-digitale basisbankdiensten, zolang als dat nodig is. De belangenorganisaties zijn blij met deze toezegging. ‘Maar’, waarschuwen ze: ‘Dat mag niet tot extra kosten voor deze doelgroep leiden. Consumenten mogen niet financieel gestraft worden omdat ze niet mee kunnen met de digitalisering.’

Persoonlijk contact

De belangenorganisaties herkennen veel knelpunten in het rapport. Al langer wijzen zij de sector bijvoorbeeld op het gebrek aan persoonlijk contact door sluiting van kantoren en een ondoordringbaar, niet altijd behulpzame telefonische klantenservice. Tegelijk constateert DNB dat de doelgroep nauwelijks op de hoogte is van de diverse servicepunten, zorgcoaches en cursussen die banken bieden. Die mismatch moet worden opgelost, vinden de belangenorganisaties. Er moet zo snel mogelijk een landelijk dekkend netwerk van lokale, wijkgerichte bankservicepunten komen, waar klanten van alle banken persoonlijk worden geholpen met hun algemene bankvragen.

De organisaties onderschrijven de visie van DNB dat de groep kwetsbare consumenten alleen maar groter wordt als banken geen actie ondernemen. Ze roepen de banken daarom met klem op om de adviezen uit het rapport over te nemen in een concreet uitvoeringsplan. Op zeer korte termijn en op grote schaal.

De uitgebreide reactie van de belangen- en consumentenorganisaties leest u hier: https:// consumentenbond.nl/betaalrekening/pleidooi-toegankelijk-bankieren

Dit is een gezamenlijke reactie van:

ANBO

Consumentenbond

Iederin

KBO-PCOB

Koepel Gepensioneerden

Netwerk Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)

Oogvereniging

Stichting ABC

Senioren Netwerk Nederland

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

 

 

 

 

PERBSBERICHT GEZAMENLIJKE SENIORENORGANISATIES

 

PERBSBERICHT GEZAMENLIJKE SENIORENORGANISATIES
Seniorenorganisaties verontrust: Kabinet heeft blinde vlek voor koopkracht ouderen
De nieuwe regeringscoalitie heeft totaal geen oog voor de inkomenspositie van ouderen.
Zij profiteren op geen enkele manier mee van de welvaart, vinden de gezamenlijke ouderenorganisaties.
ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, FASv en NOOM vinden dat het kabinet snel duidelijk moet
maken hoe ouderen worden gecompenseerd voor het loslaten van de koppeling tussen het minimumloon
en de AOW. Het minimumloon gaat stapsgewijs met 7,5% omhoog, de AOW niet.
In het regeerakkoord staat dat AOW’ers worden gecompenseerd via een hogere ouderenkorting.
Mensen met alleen AOW of met een klein aanvullend pensioen hebben hier niets aan.
Wat het betekent voor de andere groepen AOW’ers is niet duidelijk, omdat een verdere uitwerking
in het regeerakkoord ontbreekt. Dat stelt de ouderenbonden niet gerust.
Hoge inflatie
De inkomenspositie van ouderen staat al jaren onder druk. Werkenden zijn er de afgelopen elf jaar
bijna 18% in koopkracht op vooruit gegaan, gepensioneerden hebben bijna 5% moeten inleveren.
De aanvullende pensioenen zijn al jaren niet meegegroeid met de prijsontwikkeling. Indexatie is
volgens de ouderenorganisaties direct nodig. Door de hoge inflatie van nu komt de koopkracht
alleen maar verder onder druk te staan. Helaas laat de nieuwe coalitie nergens een visie zien op de
koopkrachtontwikkeling voor de komende jaren.
Woonvormen
ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, FASv en NOOM zijn wel tevreden over de plannen voor
woningbouw in het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet wil per jaar tot 100.000 woningen gaan bouwen,
met extra aandacht voor onder anderen senioren. Ook komt er meer ruimte voor alternatieve
woonvormen. De seniorenorganisaties dringen hier al jaren op aan en zijn blij dat de nieuwe coalitie
er nu in meegaat.
Het ouderenbeleid wordt ook in dit regeerakkoord nog steeds vanuit het perspectief van zorg benaderd.
De gezamenlijke ouderenorganisaties vinden dat een gemiste kans. Het is tijd voor integraal ouderenbeleid
voor de groeiende groep senioren in ons land. Vanuit alle departementen moet ouderenbeleid worden
ontwikkeld en met elkaar afgestemd, op het gebied van inkomen, wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering,
zorg en zingeving.

Nieuwsbrief FASv nr.05, november 2021

 

___________________________________________________________________________________

Phishing trends die je in de gaten moet houden

Via phishing proberen cybercriminelen je inlognaam, wachtwoord of betaalgegevens te stelen voor geld of identiteitsfraude. Tot 2010 gebeurde dat vooral via de post. Toen internetfraudeurs eenmaal door hadden dat het via e-mail veel goedkoper was en het naar meer mensen tegelijkertijd kon, was dat het belangrijkste kanaal. Tegenwoordig zijn er nog veel meer phishing kanalen bijgekomen, zoals WhatsApp. In dit blog vertellen we je de belangrijkste phishing trends van nu en hoe je zelf phishing kan herkennen en voorkomen.

Lees verder

Nieuwsflits 16

Hoe wilt u straks wonen?

Zo lang mogelijk lekker in uw eigen huis blijven wonen – het is de droom van velen. Maar is die droom ook reëel? Of is verhuizen eigenlijk verstandiger?

 

Wanneer u ouder wordt, veranderen uw eisen aan de woonsituatie. Comfort en veiligheid worden belangrijker. Dat geldt ook voor voorzieningen als huisarts, supermarkt en openbaar vervoer om de hoek.  Wij zetten een aantal overwegingen op een rij.

 

U houdt van uw buurt

Als u houdt van uw huis en uw buurt, wilt u daar liefst zo lang mogelijk blijven wonen. Maar past de woonomgeving straks wel? Voorzieningen in de buurt en looproutes zonder obstakels worden op de langere termijn belangrijk. Deze vragen helpen bij het maken van een keuze:

 • Is er een winkel, apotheek, huisarts en bushalte op loopafstand?
 • Is de buurt veilig?
 • Is de verstandhouding met uw buren goed?
 • Zijn er kinderen, goede buren of vrienden in de buurt die kunnen helpen als dat nodig is (mantelzorg)?
 • Is er een ontmoetingscentrum zoals een buurthuis, wijkcentrum of dienstencentrum?
 • Voor echtparen: is de buurt ook geschikt voor een alleenstaande?

Als u overal ‘ja’ op kunt antwoorden, voldoet uw buurt prima aan de eisen. Heeft u één of meerdere vragen met ‘nee’ beantwoord? Dan is het belangrijk om te kijken hoeveel waarde u hecht aan het desbetreffende punt.

 

U houdt van uw huis

Hoe fijn een huis ook is: de woning is óók een plek waar veel valpartijen plaatsvinden. Bijvoorbeeld doordat een drempel te hoog is of het tuinpad ongelijk. Gelukkig zijn er veel slimme oplossingen. De gemeente biedt hulp om in kaart te brengen wat nodig is om thuis te blijven wonen. De meeste gemeenten hebben een ouderenadviseur. Deze kan ook verwijzen naar deskundige vrijwilligers of professionals. Daarnaast kan een ergotherapeut advies op maat geven. Ergotherapie zit in het basispakket van de zorgverzekering.

 

Verbouwen

Een huis blijft langer geschikt als op de begane grond een slaap- en badkamer aanwezig zijn. Zijn die er niet, maar is achter het huis wel voldoende ruimte? Dan kan daar eventueel woonruimte worden aangebouwd. Let er dan meteen op dat u genoeg ruimte rondom het bed, in de badkamer en bij het toilet creëert, zodat een eventuele rolstoel geen probleem is. In de badkamer is een inloopdouche veiliger en comfortabeler dan een badkuip of een douchecabine met hoge instap. Op verschillende websites, zoals op Woonz.nl, vindt u meer informatie over het verbouwen of aanpassen van uw huis.

 

Tip: de blijverslening

Een huis verbouwen is duur. En een lening is niet altijd makkelijk te krijgen. Steeds meer gemeenten bieden huiseigenaren die hun woning levensloopbestendig willen maken daarom een ‘blijverslening’.

 

Huurhuis aanpassen

Ook huurders mogen (laten) klussen in hun huurwoning, zolang de aanpassingen een verbetering zijn en het pand goed verhuurbaar blijft. Hoewel de regels hiervoor soepeler zijn dan in het verleden, is het verstandig vooraf contact op te nemen met de verhuurder. Veel woningcorporaties hebben zogenoemde klusfolders met toegestane materialen en werkwijzen. Zijn die instructies er niet of wilt u ervan afwijken, dan is schriftelijke toestemming nodig. Een huurder die handelt volgens deze regels, hoeft de woning na afloop niet in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Ook kleine veranderingen hoeft u bij een verhuizing meestal niet terug te draaien. Denk aan veranderingen zoals handgrepen, een extra trapleuning of de verwijdering van drempels. Voor het ingrijpend verbouwen van een huurwoning is altijd toestemming nodig.

 

Verhuizen

Wilt u liever verhuizen? Let dan in elk geval op de buurt én natuurlijk op de woning zelf: zijn die geschikt voor de oude dag? Zo is een appartement vaak meer geschikt dan een oud huis met een grote tuin. Ook een mogelijkheid is een huis in een woongemeenschap. U heeft uw eigen woonruimte, maar er zijn ook gemeenschappelijke voorzieningen. Hulp is altijd in de buurt, en van de bewoners wordt ook de nodige inzet en betrokkenheid verwacht. Op de website van de Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen en Woonz.nl vindt u veel informatie over. Bijvoorbeeld over verschillende woonlocaties, maar ook over diensten die ondersteunen bij het langer zelfstandig wonen, zoals thuishulp of maaltijdservice.

 

Bron: Plus

hulpmiddellen die ik vergoed kan krijgen

 

Welke hulpmiddelen krijg ik vergoed in 2022 en uit welke regeling?

Voor een aantal hulpmiddelen heb je recht op een vergoeding. Lees hier via welke regelgevingen u mogelijk een vergoeding krijgt in 2022.

 

Welke regelgevingen zijn er?

In Nederland kennen we verschillende wetten en regelingen om hulpmiddelen (voor een deel) vergoed te krijgen. De vergoeding van een aantal hulpmiddelen is opgenomen in de volgende wetten/regelingen:

– Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
– Wet langdurige zorg (Wlz)
– Zorgverzekeringswet (ZvW)
– Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) en Participatiewet

Lees verder

Nieuwsbrief FASv nr.04, november 2021 

________________________________________________________________________                                

 

Collectiviteitskortingen op de zorgverzekeringen 2022

De Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv heeft ook voor het jaar 2022 premiekorting geregeld bij verschillende zorgverzekeraars.

De leden van een seniorenvereniging kunnen een verzekering afsluiten met deze korting, als die seniorenvereniging is aangesloten bij de FASv.

Houd u er rekening mee dat de collectiviteitskortingen op de basispremie ook in 2022 wettelijk maximaal 5% is.

Per 1 januari 2023 zal de korting op de basisverzekering – volgens berichten van het ministerie van VWS – waarschijnlijk worden beëindigd. Korting op aanvullende verzekeringen blijven dan nog wel mogelijk. Het eigen risico blijft ook in 2022 € 385,-.

 

U krijgt korting op de hieronder vermelde verzekeringen wanneer:

 • U de verzekering als collectieve verzekering afsluit via de Federatie van Algemene Seniorenverenigingen (FASv). Vermeld bij het afsluiten het collectiviteitsnummer waaronder de FASv bekend is. Deze collectiviteitsnummers vind u in het overzicht van verzekeringsmaatschappijen hieronder.
 • U kunt een hogere korting krijgen indien u vrijwillig kiest voor een hoger eigen risico of als u

de premie niet maandelijks betaalt, maar bijvoorbeeld eens per jaar, half jaar of kwartaal.

 • Soms vergoedt de zorgverzekeraar eenmalig uw lidmaatschap van uw ouderenvereniging

als u overstapt.

 

Aandachtspunten:

 • Pas op als u van verzekeraar verandert, bijvoorbeeld vanwege een goedkope basisverzekering.

Bekijk of u als oudere daarbij niet teveel risico’s loopt omdat bepaalde kosten niet of niet geheel vergoed worden.

 • Voor uw leden met internet kan het gunstig zijn om via internet een verzekering af te sluiten tegen een gunstige premie.
 • In het overzicht worden de netto premiebedragen inclusief de eventuele kortingen vermeld.

Bij de netto berekening kunnen er afrondingsverschillen zijn. Verifieer de premie zo nodig bij de door u gekozen verzekeraar.

 • Bij de vermelding van de aanvullende verzekering is gekozen om alleen die aanvullende verzekeringen op te nemen waar vooral ouderen belang bij kunnen hebben.
 • Wanneer u overstapt van zorgverzekering tussen 12 november en 31 december 2021 wordt uw huidige zorgpolis automatisch voor u opgezegd. Hiervoor hoeft u zelf niets meer te doen.

Dit wordt de overstapservice genoemd waaraan alle zorgverzekeraars in Nederland meewerken.

Als u vόόr 1 januari 2022 uw zorgverzekering handmatig opzegt, dan kunt u nog tot en met

31 januari 2022 een nieuwe polis uitkiezen.

 

In de tabellen worden de netto premiebedragen vermeld, dus inclusief de collectiviteitskorting.

 

 

 1. VGZ

Website                              : www.vgz.nl/fasv

Telefoon                             : 088-1311611 (zorgadviseurs), 0900-8490 (Algemeen)

Collectiviteitsnummer   : 17810

 

 Basisverzekeringen

 Incl. collectiviteitskorting: 3%

 Aanvullende verzekeringen voor 65+

 Incl. collectiviteitskorting: 10%

 VGZ Basis Keuze  € 122,37  VGZ Zorgt Goed  € 13,36
 VGZ Ruime Keuze (natura)  € 128,67  VGZ Zorgt Beter  € 23,17
 VGZ Eigen Keuze (restitutie)  € 138,13  VGZ Zorgt Best  € 39,19

 

 Tandartverzekering, geen collectiviteitskorting
 VGZ Zorgt Tand Goed  € 15,50
 VGZ Zorgt Tand Beter  € 25,00
 VGZ Zorgt Tand Best  € 49,00

 

 

 

 1. Zorg en Zekerheid

Website                              : www.zorgenzekerheid.nl/collectief

Telefoon                             : 071-58 25 825

Collectiviteitsnummer   : 30112

 

 Basisverzekeringen

 Incl. collectiviteitskorting: 2 %

 Aanvullende verzekeringen

 Incl. collectiviteitskorting ad 7%

 Zorg Zeker Polis  € 127,25  AV Basis, excl. tandarts  € 12,55
 Zorg Vrij Polis  € 134,60  AV Standaard, incl. tandarts  € 19,76
 AV Top, incl. tandarts  € 42,08
 AV Plus (60+), incl. tandarts  € 46,45

 

 1. Met de aanvullende verzekering AV-Delen deel je je tandartsvergoeding met je partner. Dus heeft je partner minder tandartskosten dan jij? Dan gebruik jij het grootste deel van de vergoeding. Of andersom natuurlijk.

* AV Plus (60+) is meer en beter gericht op 60-plussers maar is voor iedereen beschikbaar.

 

 1. CZ

Website                               : www.cz.nl/zorgverzekering/premie-berekenen

Telefoon                             : 088-5557777

Collectiviteitsnummer   : 4126319  (Hier geldt het collectiviteitsnummer van de NBvON

 

 Basisverzekeringen

 Incl. collectiviteitskorting: 2,5 %

 Aanvullende verzekeringen

 Geen collectiviteitskorting

 Zorgbewustpolis (natura)  €  123,58  Start  €    1,95
 Zorg-op-maatpolis (natura)  €  131,14  Basis  €    8,10
 Zorgkeuzepolis (restitutie)  €  141,62  Plus  €  22,75
 Top  €  43,25
 50+  €  16,60
 
 Tandartsverzekering, geen collectiviteitskorting
 Tandarts   €  22,10
 Uitgebreide Tandarts   €  41,25

 

 1. De Friesland

Website                         : www.defriesland.nl

Telefoon                         : 058-2913131

Collectiviteitsnummer : 204407200

 Basisverzekering, geen collectiviteitskorting op  a.
a.       Zelf Bewust Polis  € 113,25
b.       Alles Verzorgt Polis  € 131,45

 

Aanvullende – en tandverzekeringen behorende bij basisverzekering (a. Zelf Bewust Polis)

 Incl. collectiviteitskorting: 6%  

 AV Instap  € 1,95  AV Tand Opstap  € 11,50
 AV Opstap  € 7,25  AV Tand Doorstap  € 24,25
 AV Doorstap  € 8,95

 

 Aanvullende – en tandverzekeringen behorende bij basisverzekering ( b. Alles Verzorgt Polis )

 Incl. collectiviteitskorting: 6%  

 AV Instap  €   1,83  AV Tand Standaard  € 12,69
 AV Budget  €   7,47  AV Tand Extra  € 23,03
 AV Standaard  € 14,57  AV Tand Optimaal  € 36,90
 AV Extra  € 23,45
 AV Optimaal  € 50,59

 

 1. Salland

Website                                              : www.salland.nl

Telefoon                                             : 0570-68 7100

Collectiviteitsnummer   : 1340

 

 Basisverzekering, geen collectiviteitskorting
 Basisverzekering natura  €  120,90

 

 Aanvullende verzekeringen

 Incl. collectiviteitskorting: 7%

 Aanvullende Tandartszekeringen,

 Incl. collectiviteitskorting: 7%

 Salland Start €    5,44  TandExtra  €  11,25
 Salland Extra €    8,37  TandPlus  €  19,30
 Salland Plus €  19,06  TandTop  €  38,87
 Salland Top €  35,80

 

 1. Thoma Groep

Website:             : www.thomagroep.nl

Telefoon:            : 0573-222 999

 

Voor ONVZ, Nationale Nederlanden, Ohra en het Zilveren Kruis is de Thoma Groep in Lochem de eerst aangewezene voor vragen over de zorgverzekering de. De FASv-kortingen zijn geregeld via de Thoma Groep. Heeft u vragen, neem dan contact op met de Thoma Groep. Voor ONVZ, Nationale Nederlanden, Ohra en het Zilveren Kruis is de eerst aangewezene voor vragen over de zorgverzekering de Thoma Groep in Lochem. De FASv-kortingen zijn geregeld via de Thoma Groep. Heeft u vragen, neem dan contact op met de Thoma Groep

 1. ONVZ

Website                                              : www.onvz.nl

Collectiviteitsnummer   : 9063 voor ONVZ bij Thoma Groep

 

 

 

 Basisverzekering, Incl. 4 % collectiviteitskorting
 Vrije keuze basis  €  129,12

 

 Aanvullende verzekeringen

 Incl.  collectiviteitskorting: 3%

 Aanvullende tandartsverzekeringen

 Incl. collectiviteitskorting: 3%

 Startfit  €    7,65  Tandfit A  €  12,28
 Benefit  €  19,93  Tandfit B  €  28,03
 Optifit  €  41,62  Tandfit C)  €  38,25
 Topfit  €  62,77  Tandfit Preventief  €  29,92

 

 

 

 1. Nationale Nederlanden

Website                                              : www.nn.nl

Collectiviteitsnummer   : 22426 voor Nationale Nederlanden bij de Thoma Groep

 

Basisverzekering

Incl. collectiviteitskorting: 4%

Restitutie   €  130,79
 Aanvullende verzekeringen

 Incl.  collectiviteitskorting: 10%

 Aanvullende tandartsverzekeringen

 Incl. collectiviteitskorting: 10%

 Start  €    12,73  Tandgaaf (tot € 250)  €  16,42
 Extra  €    24,97  Tandgaaf (tot € 500)  €  31,45
 Compleet  €    42,30  Tandgaaf (tot €1.000)  €  51,97
 Comfort  €    74,70  Tandgaaf (tot €1.500)  €  70,65
 Top  €  138,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ohra

Website                                              : www.ohracollectief.nl

Adres                                   : Postbus 40000, 6803 GA Arnhem

Collectiviteitsnummer   : 14947 voor Ohra bij de Thoma Groep

 

 Basisverzekering

 Incl. collectiviteitskorting: 3%

 Basisverzekering  €  130,79

 

 Aanvullende verzekeringen

 Geen collectiviteitskorting

 Tandartsverzekeringen

 Geen collectiviteitskorting

 Aanvullend  €  12,64  Tand Sterk  €   10,65
 Extra aanvullend  €  23,64  TandGaaf 250  €   16,68
 Uitgebreid  €  46,01  TandGaaf 500  €   31,91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.Zilveren Kruis

Website                                             : www.zilverenkruis.nl

Telefoon                                            : 071-75 100 52

Collectiviteitsnummer  : 207083657

 

 Basisverzekeringen

 Incl. collectiviteitskorting: 2,5 %

 Basis Budget  €   120,36
 Basis Zeker  €   128,16
 Basis Exclusief  €   140,35

 

 Aanvullende verzekeringen

 Incl. collectiviteitskorting: 5%

 Tandartsverzekeringen

 Incl. collectiviteitskorting: 5%

 1 ster  €     7,84  Basis  €     7,55
 2 sterren  €   19,24  1 ster  €   14,20
 3 sterren  €   35,39  2 sterren  €   20,85
 4 sterren  €   70,54  3 sterren  €   42,28
 4 sterren  €   60,09

Let op: Zilveren Kruis heeft zijn zorgverzekeringen ondergebracht bij S.A.A. waardoor er op het 

polis blad S.A.A. komt te staan in plaats van Zilveren Kruis

 

 1. Univé

Website                                              : www.unive.nl

Telefoon                                             : 072-527 75 95

Collectiviteitsnummer   : 13299 bekend onder FASv

 

 Basisverzekeringen

 Incl. collectiviteitskorting: 3%

 Univé Zorg Geregeld Polis  € 129,01
 Univé Zorg Vrij Polis  € 139,57

 

 Aanvullende verzekeringen

 Geen collectiviteitskorting

 Aanvullende Tandartsverzekeringen

 Geen collectiviteitskorting

 Aanvullend Goed  €  10,00  Tand ongevallen  €   1,50
 Aanvullend Beter  €  26,75  Tand Goed  € 14,95
 Aanvullend Best  €  38,75  Tand Beter  € 34,95
 Tand Best  € 49,95

 

 1. PMA-Menzis

Website                                              : www.menzis.nl/collectief/pma

Telefoon                                             : 0180-320264

Collectiviteitsnummer                   : Korting bij rechtstreeks contact via internet

 Basisverzekering

 Incl. korting: 5%  m.u.v. Menzis Basis Voordelig

 Aanvullende verzekeringen bij Menzis Basis en

 Menzis Basis Vrij, Incl.7 %  korting

 Menzis Basis Voordelig (geen korting)  € 119,00  ExtraVerzorgd 1  €  6,97
 Menzis Basis natura  € 126,59  ExtraVerzorgd 2  € 20,92
 Menzis Basis Vrij restitutie  € 136,56  ExtraVerzorgd 3  € 40,45

 

 Aanvullende verzekeringen

 bij Menzis Basis Voordelig, Incl. 7% korting

 Tandartsverzekering (Incl. 7 % korting)
 Aanvullend  € 16,00  TandVerzorgd 250  € 12,04
 ExtraAanvullend  € 27,50  TandVerzorgd 500  € 19,53
 TandVerzorgd 750  € 31,62

 

 

 1. DSW

Website                                              : www.dsw.nl/consumenten/zorgverzekering/basisverzekering

Telefoon                                             : 010-24 66 466

Collectiviteitsnummer   : DSW biedt uit principe geen collectiviteitskorting aan

 

Basis- en aanvullende verzekeringen.

Geen collectiviteitskorting

 Basisverzekering  € 127,75
 AV-compact  €     8,25
 AV-Standaard  €   23,25
 AV-Top  €   40,75

 

 

 

Nieuwsbrief november

                      Naarden, november 2021

 

Algemene informatie over zorgverzekeringen in 2022

De zorgkosten blijven maar stijgen en dat zien we terug in de kosten van de zorgverzekering in 2022. Dat maakt vergelijken en eventueel overstappen, dit jaar nóg belangrijker.

 

Lees verder