Huishoudelijk reglement

Tijdens de jaarvergadering 2016 is het Huishoudelijk reglement van de Senioor gepresenteerd.

Voor het lezen hebben zich onder de aanwezige leden aangemeld: Roelie de Boer, Bé Koopman, Henk Dokter, Peter v/d Lind en Rien de Blok. Deze leden hebben tijdens een overleg opmerkingen geplaats en deze zijn door het bestuur akkoord bevonden, zodat we nu een Huishoudelijk reglement hebben goedgekeurd tijdens de jaarvergadering 16 maart 2017.

Klikken op onderstaand voor het Huishoudelijk Reglement is voldoende om alles te lezen

HUISHOUDELIJK-REGELEMENT-website

 

De Stoatklinkers bij Wielens in Noord Sleen

 

Het is voor de derde keer dat de senioren afdelingen uit Oosterhesselen – Sleen – Dalen en Schoonoord -DeKiel-Zweeloo samen een feestavond organiseren, met als optreden dit jaar de Stroatklinkers. Dat dit  een goed initiatief is, blijkt wel uit de belangstelling. Want de mooie feestzaal  van Wielens in Noord Sleen was uitverkocht met 180 leden.

Hierbij een kleine foto impressie gemaakt door Jan Pots.

Lees verder

Nieuwsbrief 19

Nieuwsbrief 19, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 21 april 2017.

NVOG stuurt brief aan formateur Schippers.

Gisteren heeft NVOG, samen met KNVG, NOOM en ouderenorganisaties ANBO en KBO-PCOB een brief gestuurd aan kabinetsformateur mevr. Edith Schippers. In de afgelopen week hebben alle organisaties van gepensioneerden en ouderen op een aantal punten overeenstemming bereikt tot het samenstellen van deze brief  waarvan de inhoud voornamelijk is toegespitst op de fiscale maatregelen rondom de AOW.

De brief is aan de formateur gericht maar vooral ook aan de fracties die in overleg zijn om te komen tot een regeerakkoord. Aan de fractievoorzitters en hun secondanten die deelnemen aan de formatiebesprekingen, is een kopie gestuurd. U kunt de brief hier lezen.

AVI nieuwsbrief

Deze week is de nieuwe AVI (Aandacht voor Iedereen) nieuwsbrief uitgekomen. U kunt hem hier online lezen.

4 gratis Apps voor digitale buurtpreventie (Android & IOS)

Buurtpreventieteams en WhatsApp-groepen zijn effectieve manieren om het aantal inbraken terug te dringen en de pakkans van criminelen te vergoten. Op digitaal gebied zijn de WhatsApp-groepen misschien wel het best bekend. Naast de bekende (gratis) Apps die gebruikt kunnen worden in een buurtpreventieproject, zoals WhatsApp, Facebook en Twitter, zijn er echter ook Apps die gericht zijn op buurtpreventie. Vaak zijn deze Apps ook nog eens gratis!

Hieronder een een onafhankelijk en willekeurig overzicht van 4 handige gratis Apps voor buurtpreventie; voor Android, iOs en Windows.

1. Buurtapp
BuurtApp is een App voor Nederlandse buurten, waarbij men zich kan registeren om te zien wie er allemaal in de buurt woont. Je kunt berichten uitwisselen met buurtgenoten om de buurt veiliger te maken, vragen te stellen, informatie te delen of initiatieven te starten. Je kunt zelf bepalen of je ‘zichtbaar’ bent voor andere BuurtApp-gebruikers in de buurt. Bovendien worden je achternaam en telefoonnummer afgeschermd.

Er zijn vijf verschillende ‘niveaus’, namelijk je huis (50 meter), de straat, de buurt, de wijk en de gemeente. De gemeente en wijkorganisaties kunnen alleen berichten uitwisselen met elkaar; in een afzonderlijke omgeving die niet voor bewoners is bedoeld.

2. Nextdoor
Nextdoor is een besloten sociaal netwerk voor de gebruiker, de buurtbewoners en de buurt zelf. Met de App kun je van gedachten wisselen over zaken die zich in jouw buurt afspelen. Naast het plaatsen, lezen en indelen van berichten, kunnen gebruikers ook over andere gedachten wisselen.
3. Veiligebuurt
Met de Veiligebuurt app kun je samen met je buren een extra oogje in het zeil houden. Naast de mogelijkheid om berichten te versturen en te ontvangen, heeft de App ook een nieuwsfunctie. De App laadt namelijk (eventuele) relevante nieuwsberichten over veiligheid en preventie uit de betrekkelijke wijk. In de App dien je zelf een ‘Veiligebuurt-groep’ te starten, maar je kunt met de App ook checken of er veilige-buurtgroepen in je buurt zitten, zodat je jezelf daaraan kan toevoegen.

Ook heeft de App verschillende noodknoppen (voor spoedmeldingen) voor de buren. Hierbij wordt automatisch uw locatie gedeeld, zodat zij jou direct te hulp kunnen schieten.
4. WeAlert
WeAlert is erop gericht om buurtgenoten, buurtpreventiepartijen en de wijkagent in direct contact met elkaar te brengen. De App biedt de mogelijkheid om alerts in te stellen, zodat gebruikers snel op de hoogte zijn van nieuws. Deze nieuwsberichten kun je ook tot een bepaald gebied beperken. Naar eigen zeggen hebben de makers van de App een handige kennisbank met tips ingebouwd, waar wijkagenten en buurtpreventieteams ook in kunnen kijken. Tot slot kan er ook een adresboek aangemaakt worden met handige telefoonnummers, hulpdiensten en instanties.

Bron: Smart Alarm

Programma voor 2017

Woensdag 4 januari;

Dorpshuis Schoonoord:

Aanvang: 19.30 uur.

Onder het genot van een hapje en een drankje is het een mooie gelegenheid om elkaar een gelukkig en gezond nieuwjaar te wensen en dit allemaal onder muzikale begeleiding<

Op deze avond waren ondanks het slechte weer toch 51 leden die elkaar een gelukkig nieuwjaar hebben gewenst.

Vrijdag 17 februari:

Nieuw Altlas theater Emmen

’t Aol Volk speelt het toneelstuk: Druppie rood in ’n emmer wit

Voor meer informatie zie de nieuwsbrief van december.

Met 53 leden een mooie avond gehad met voortreffelijk toneel van ’t Aol Volk.

Donderdag 16 maart:

De Spil Zweeloo

Aanvang 19.30 uur

Jaarvergadering met:

 

 

Een uitstekende vergadering met 51 leden.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 3 mei:

Dorpshuis Schoonoord

Aanvang 19.30 uur.

Deze avond organiseren we ook dit jaar weer met onze bibliotheek.

De avond zal worden verzorgd door Herma Stroetinga en Ane Doornbos.

 

Zij spelen o.a. de eenakter: Allend an Toafel.

Ook verstaan ze het voordragen uit eigen werk op een

uitstekende wijze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Woensdag 17 mei op reis:

Onze jaarlijkse

reis met als thema:

Proeven van de Achterhoek

 

We brengen eerst een bezoek aan Museum Smedelinckhof in Zelhem voor koffie met appelgebak. Met aansluitend een rondleiding en demonstratie.

Na dit bezoek rijden we naar “t Wolfershuus Susebeek” in Zelhem.

Hier staat een buffet klaar met Achterhoekse Streekgerechten en de kok maakt ‘live’ gerechten en vertelt hierover.

Na de middag brengen we een bezoek aan het

Brandweermuseum in Borculo

Deze geheel verzorgde dag kost € 52.00 p.p.

Vertrek uit Schoonoord 7.45 uur en Aalden 8.00 uur bij de bekende adressen.

Opgeven en betaling voor 1 mei.

Jopie Boudewijn tel. 382223, Hanny Kleef tel. 371357

Rein Lycklema tel. 387262 of Hennie Wiebing tel. 675166

Betaling voor deze reis:  NL 62 RABO  0306 84 39 86 “De Senioor”Aelderhof 6 7854 RZ Aalden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 18

Nieuwsbrief 18, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 14 april 2017.

Dekkingsgraad pensioenen onveranderd.

De gemiddelde dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in maart gelijk gebleven op 104%. De beleidsdekkingsgraad, die leidend is voor kortingen en indexatie, steeg van 99% naar 100%. De beleidsdekkingsgraad is voor de tweede opeenvolgende maand een procentpunt gestegen. De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen twaalf maanden. Een groot deel van 2016 was de dekkingsgraad lager. De lage dekkingsgraden uit 2016 worden steeds minder zwaar meegewogen in de huidige beleidsdekkingsgraad.

Steeds meer fondsen hebben een beleidsdekkingsgraad die hoger is dan 100%. Voor werknemers die zijn overgestapt naar een nieuwe werkgever en hun pensioen willen meenemen, is dat goed nieuws. Pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad lager dan 100%, mogen geen waardeoverdrachten uitvoeren.

Actieve vrijgezellen 60+ mannen gezocht.

Blue Circle, één van de grootste televisieproducenten van Nederland en producent van o.a. de bekende televisieprogramma’s als Boer zoekt Vrouw, Van Onschatbare Waarde, RTL Late Night en Heel Holland Bakt, is momenteel volop in productie voor een groot nieuw televisieprogramma voor de KRO-NCRV (Publieke Omroep). In dit programma gaat een groep vrijgezellen 60-plussers samen een prachtige reis maken en gaan zij op zoek naar een nieuwe liefde en/of een mooie vriendschap.

Blue Circle is op zoek naar actieve 60-plussers als kandidaat voor dit integere programma. Via de eigen kanalen heeft Blue Circle al flink wat aanmeldingen van vrouwen ontvangen maar blijven de aanmeldingen van de mannen een beetje achter.

Wanneer u als man van 60+ interesse heeft om zich kandidaat te stellen voor dit programma, dan kunt u hier meer informatie vinden.

Activiteitenoverzicht 2016.

De NVOG werkgroep communicatie heeft een overzicht gemaakt van alle aangelegenheden waarbij onze vereniging in het afgelopen jaar betrokken is geweest. In het overzicht staan diverse links naar websites, brieven en andere documenten die betrekking hebben op het beschreven onderwerp. U kunt het overzicht hier downloaden (pdf) en op onze website bekijken.

Nieuwsbrief 17

Nieuwsbrief 17, 2017.

Publicatiedatum: vrijdag 7 april 2017.

Europa

AGE Platform Europe: its strategy for the coming years

AGE Platform Europe, de Europese stem van 198 miljoen burgers  van 55+ , heeft recentelijk haar strategie en werkprogramma voor de komende 4 jaar vastgelegd. Een strategische drafting group, waarvan NVOG ook deel uitmaakt, heeft onder inbreng van bijdragen van veel leden uit verschillende landen de “European Draft  Strategy 2018-2021” vastgelegd. In deze “Strategy”  worden de belangrijkste doelen en prioriteiten genoemd waarvoor AGE Platform Europe zich de komende jaren verder en met nadruk zal inzetten en de stem van de ouderen in Europa duidelijk zal laten horen.

De belangrijkste doelen zijn:

*De rechten van ouderen op EU en internationaal niveau verdedigen. Hoewel de rechten van de mens niet veranderen, worden ouderen vaak met negatieve instellingen en leeftijdsdiscriminatie geconfronteerd.

*Het EU sociaal-economisch beleid bewaken, meer aandacht geven aan de sociale ontwikkelingen en aan de oudere bevolking, zodat ook zij in waardigheid oud kunnen worden.

*Een positieve indruk naar buiten van de ouderwordende bevolking bevorderen en hun maatschappelijke en economische bijdrage benadrukken. De demografische verandering wordt te vaak negatief gezien, als een belasting voor de maatschappij. AGE wil zich ervoor inzetten een fundamentele verandering te bevorderen met grotere coöperatie en solidariteit tussen de generaties.

*Een leeftijdvriendelijke omgeving  bevorderen, waar mensen gerust ouder kunnen worden.

Om deze doelen te bereiken is een aantal werkprioriteiten vastgelegd:

-Antidiscriminatie en gelijke behandeling zoals ook vastgelegd in de EU en de VN (Verenigde Naties),

-Sociale bescherming: Actief ouder worden in goede gezondheid, actief kunnen deelnemen op de arbeidsmarkt, een adequaat inkomen, dat betekent beschikken over een houdbaar pensioen en toegang hebben tot goede en betaalbare zorg en welzijn systemen. Goede initiatieven en voorbeelden uit andere landen  bevorderen.

-Actief  burgerschap:  De zelfstandigheid en actieve deelname  van  ouderen  bevorderen.

Om dit alles te kunnen bereiken zal AGE Platform Europe actief deelnemen bij deze ontwikkelingen binnen de EU, de Council of Europe en andere Europese instanties en de VN. Zij zal de stem van de ouderen laten horen in consultaties, onderhandelingen en beleidsdocumenten in de hiervoor verantwoordelijke instanties.

Wij houden U over specifieke ontwikkelingen en wetgevingen op de hoogte.

Zorg, Welzijn en Wonen

Aanbod van het zorgveld aan de politiek en samenleving 2017.

Deze maand publiceerde een groot aantal organisaties (o.a.  de zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, de ziekenhuizen en medisch specialisten maar ook de ouderenorganisaties!)  net als in 2012 de Agenda voor de Zorg voor de komende jaren ten behoeve van de Tweede Kamer en het nieuw te vormen kabinet.  Deze agenda kunt u hier downloaden en staat ook op onze website bij Zorg, Welzijn en Wonen onder het tabblad Publicaties.

Helaas staat daarop alleen de KBO-PCOB als ouderenorganisatie vermeld, maar de NVOG staat ook achter deze agenda.
Natuurlijk kunnen in een dergelijke agenda namens zoveel organisaties slechts algemeenheden worden vermeld, maar investeren in vernieuwende zorg moet wel het uitgangspunt van nieuw beleid zijn.

Gebruik van b.v. E-Health en andere moderne hulpmiddelen moet in de zorg voorop staan. Ook het zelfoplossend vermogen van de inwoners/patiënten om zorg te voorkomen en goed voorbereid hulp aan deskundigen te vragen, moet grote aandacht krijgen. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid van de burger in de zorg moet de komende jaren steeds centraler komen te staan. Daarbij behoort uiteraard ook preventie: Het voorkomen van zorg en vroegtijdige interventie om zwaardere zorg te voorkomen wordt steeds belangrijker.

Ook beheersing van de stijging van de kosten van de zorg wordt essentieel. Nu al kost de zorg per volwassene inwoner gemiddeld meer dan € 5.300,- per jaar. Dit moet met premies en eigen bijdragen bij elkaar worden gebracht. Maar kostenbeheersing en keuzevrijheid moeten zoveel mogelijk samengaan. Een andere vormgeving van eigen betalingen in zowel de curatieve als de langdurige zorg moet voorkomen dat mensen de zorg niet meer kunnen betalen door stapeling van eigen bijdragen.

Jammer dat, mede door het grote aantal ondertekenaars met verschillende belangen in de zorg, niet wordt ingegaan op zaken zoals de gezamenlijke ouderenorganisaties hebben opgenomen in de adviezen vaan de politieke partijen in maart 2016. Wij hebben o.a. als belangrijk advies opgenomen dat wij voorstander zijn van opheffing van de marktwerking in de zorg en regionalisatie van de zorg, zoals opgenomen in de adviezen aan de regering over de zorg in 2030. Wij hebben ook geadviseerd om het eigen risico / eigen betalingen inkomensafhankelijk te maken. Dit is niet letterlijk overgenomen, maar de opmerking dat er gewerkt moet worden aan een andere vormgeving is voor ons al voldoende.

Nederland beschikt over een zeer goede gezondheidszorg, zeker in vergelijking met veel landen om ons heen, maar het kan wel verbeterd worden. Bv. stelsels als de Wet Zorg Verzekering, Wet Langdurige Zorg en Wet Maatschappelijke Ondersteuning moeten veel meer op elkaar gaan aansluiten, zowel inhoudelijk als financieel.

NVOG blijft dit volgen en samen met de andere ouderenorganisaties haar invloed gebruiken om de zorg zowel inhoudelijk als financieel de komende jaren verder te verbeteren.

Werkgroep Jaarverslagen en Indexaties

De Werkgroep Jaarverslagen & Indexaties heeft 28 maart de cursus “Ontwikkeling Dekkingsgraad” georganiseerd voor leden van NVOG-lidorganisaties en iedereen die daarvoor belangstelling heeft. Er waren 9 deelnemers.

Het doel van de cursus is (was) het belang van de dekkingsgraad van pensioenfondsen onder de aandacht te brengen. Tevens werd in deze cursus (vooral bij deelnemers zonder administratieve achtergrond) een eerste aanzet gegeven om gericht een jaarrekening te kunnen lezen. Bepaalde begrippen zoals Pensioenvermogen, Voorziening Pensioen Verplichtingen, dekkingsgraad, beleidsdekkingsgraad, minimaal  vereiste, vereiste en reële dekkingsgraad werden uitgelegd. Verder werd er dieper ingegaan  op de begrippen feitelijke premie, ongedempt kostendekkende premie, gedempt kostendekkende premie en premiedekkingsgraad.

De wijze waarop het verloop van de dekkingsgraad kan worden geanalyseerd met behulp van een door de Werkgroep ontwikkeld model is met een willekeurig pensioenfonds als voorbeeld in detail uitgelegd. Met dit model kan men ook de eigen jaarrekening analyseren. Het geeft een duidelijk inzicht welke factoren en in welke mate invloed hebben op de dekkingsgraad. De conclusies geven een goede indicatie van het financiële wel en wee van een pensioenfonds en geven waardevolle informatie bij contacten met het fondsbestuur. Met deze informatie kan effectiever aan belangenbehartiging worden gedaan. De betrokkenheid en nieuwsgierigheid van de cursisten was groot.

Tenslotte werd er een demonstratie gegeven van de Analysetool 2014. Een mooi instrument waarmee men de prestaties van het eigen fonds kan vergelijken met die van andere pensioenfondsen. De deelnemers waren erg onder de indruk van wat men hiermee allemaal kan doen. Een recentere analysetool is nog niet beschikbaar omdat de Werkgroep nog geen opvolger heeft voor de heer Theo Breeuwer die wegens gezondheidsredenen zijn vrijwilligerswerk heeft moeten beëindigen. De Werkgroep hoopt dat er iemand met specifieke Excel kennis gevonden zal worden om het werk van Theo te continueren.

De cursisten dankten de Werkgroep voor de bijzondere heldere presentatie en de inspirerende cursus

Nieuwsbrief 16

Nieuwsbrief 16, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 31 maart 2017.

Gemeente Heerlen blaast schotten in zorg op!!

De gemeente Heerlen is een van de proeftuinen voor de organisatie van de zorg in 2030, het grote project van de overheid om de zorg voor de burgers kwalitatief goed, toegankelijk en betaalbaar te houden.

De huidige gang van zaken voor als men hulp nodig heeft is dat men bij het loket van de gemeente een beschikking moet gaan aanvragen (mogelijk in het zgn. keukentafelgesprek!) en dat men met die beschikking hulp kan vragen bij een instelling.  Voor hulp vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) behoeven inwoners van de gemeente Heerlen niet meer een beschikking van de gemeente aan te vragen!

In Heerlen is nl. de coöperatie “Heerlen STAND-BY” opgericht waarin alle zorg- en hulp- en zorgaanbieders in Heerlen voor ondersteuning, begeleiding, dagbesteding en huishoudelijke hulp samenwerken.

Jaarlijks krijgt de coöperatie van de gemeente een budget om de nodige WMO zorg in de gemeente te verlenen. De klant en de professional bepalen samen wat nodig is. De leefwereld van de klant staat voorop. De gemeente kijkt niet meer naar het aantal contacten, maar naar het resultaat voor de gemeentenaren van de activiteiten van “Heerlen STAND-BY”

Een en ander impliceert ook dat een vooraf vastgesteld aantal uren zorg of ondersteuning is verdwenen, het huidige kenmerk van een zgn. beschikking. Professionals kunnen nu anticiperen op wat werkelijk nodig is en de ene week kan dat meer uren zijn dan in een andere week. De hulpverleners werken naar eigen inzicht.

Ook voor de medewerkers van de zorg- en hulporganisaties betekent de nieuwe werkwijze “een complete cultuurshock” maar de meeste professionals zijn erg enthousiast over de nieuwe werkwijze en de verantwoordelijkheid die hen hierin wordt gegeven. Voorlopig is door de gemeente een contract gesloten voor 3 jaar als proef.

Laten wij hopen dat dit goed verloopt want dit kan een mooi voorbeeld zijn van zorgvernieuwing dat navolging zal moeten krijgen. Kijk eens in uw eigen gemeente hoe het verkrijgen van WMO gerelateerde  hulp en zorg is geregeld!

Voortgang overleg met de SER

In onze nieuwsbrief van vorige week informeerden wij u over het overleg van de organisaties van gepensioneerden en ouderen met de SER en andere belanghebbenden waarin de voorliggende ideeën over een nieuw pensioenstelsel werden besproken.

Het vervolggesprek, waarbij het document waarin jongeren en ouderen hun onderlinge belangen tot gezamenlijke belangen en uitgangspunten zullen vastleggen en dat zal worden aangeboden in het bijzijn van staatssecretaris mevrouw Klijnsma, staat nu gepland op 11 april, dus na het verschijnen van het SER-rapport.

Tijdens de bijeenkomst die jongstleden dinsdag plaatsvond bleek andermaal  dat de organisaties van gepensioneerden en ouderen serieus aan tafel zitten en dat alle partijen positief gestemd zijn over de voortgang en de te verwachten uitkomsten.