Nieuwsbrief 30

      

zaterdag 22 augustus 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

Lees verder

Nieuwsflits 17

 

Advies van de RvO aan de minister over ICT in de zorg (E-Health)

Vorige maand heeft de Raad van Ouderen (RvO), waarin ook de Koepel Gepensioneerden is vertegenwoordigd, een advies uitgebracht over de snelle ontwikkeling van de ICT-mogelijkheden in de zorg die met name voor ouderen grote gevolgen kan hebben.

De RvO ziet veel mogelijkheden in ICT-mogelijkheden om het leven van Ouderen leefbaarder te houden, echter een nadeel kan zijn dat het menselijk contact hierdoor gaat verminderen. De suggestie van ontwikkelaars, dat door de inzet van digitale hulpmiddelen minder handen aan het bed nodig zouden zijn, vinden zij onwenselijk. Voor (kwetsbare) ouderen, zowel thuiswonend als in een verpleeghuis of ziekenhuis is menselijk contact een primaire levensbehoefte. Aanbevolen wordt om daar waar kosten worden bespaard door de digitalisering, deze primair benut moeten worden voor inspanningen die leiden tot meer handen aan het bed en tot meer menselijk contact.

Zij vinden ook dat technologie voor de oudere gebruiker een meerwaarde moet opleveren en moet bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven. Het gebruik van technologie moet het leven van de gebruiker makkelijker maken of “ontzorgen”!

Ook moet de technologie gebruikersvriendelijk zijn en simpel in gebruik. Het moet uitnodigend zijn en bij voorkeur ook “leuk” om te gebruiken. Technologie moet ook zo ontworpen zijn dat zij aanpasbaar is aan de individuele behoeften en de mogelijke beperkingen van de gebruiker.

Bv. gesprekken met een arts of specialist via “beeldbellen” moeten door de arts goed voorbereid zijn en voor de cliënt begrijpelijk. De kostenbesparing die hiermee wordt bereikt moet niet worden tenietgedaan door onbegrip! In de corona tijd hebben velen ervaren dat door de huidige technologie thuiswerken en thuisonderwijs volgen goed mogelijk is en dat dit tot grote veranderingen (en kostenbesparingen) leidt. Echter het intermenselijk contact viel helaas daardoor wat weg! Dat is niet goed, daar moeten oplossingen voor worden gevonden.

Ook moet aandacht worden besteed aan het eigenaarschap van medische persoonsgegevens. Dat is in Nederland nog steeds niet goed geregeld. Nog de arts/behandelaar noch de patiënt is eigenaar van deze gegevens. De RvO vreest dat zolang niemand als eigenaar kan worden aangewezen de belangen van patiënt/gebruiker niet optimaal gewaarborgd zullen zijn.

Kortom, er is veel mogelijk met de moderne digitale hulpmiddelen., echter de zorg moet de tijd nemen en krijgen om dit in goede banen te leiden. Men moet ook bedenken dat wij ook gewoon mensen zijn die niet zo van veranderingen houden. Echter de jeugd heeft de toekomst in handen en kan ook voor de ouderen hierin veel betekenen!

Wilt u het advies lezen? Die kunt u HIER vinden, wilt u 2 leden van de RvO het advies horen toelichten, kunt u dit HIER beluisteren.

 

 

Bezoek Ellert en Brammert museum

Ellert en Brammert - Foto van Ellert en Brammert, Schoonoord ...

Geachte leden van “De Senioor”

Het ziet er naar uit dat enkele dames en heren van het bestuur van uw vereniging zo langzamerhand “ledenhonger” krijgen. Dat wil niet zeggen dat ze een plakje lid bij hun ontbijt verwachten of dat ze naar een stukje lid aan het spit verlangen. Neen. Ze vinden het tijd worden om hun leden na een half jaar weer eens te ontmoeten.

Daarom hebben ze het plan opgevat om in overleg met de secretaris van het openluchtmuseum en met Marion en Lucas van de boerenherberg een gezellige “bijpraat” met verrassing te organiseren op:

woensdag 9 september a.s.

Op deze dag verwachten ze u om 11.00 uur bij het tolhuis van het openluchtmuseum . Ellert en Brammert - Foto van Ellert en Brammert, Schoonoord ...

Wij verwachten van u – wanneer u tenminste wilt deelnemen – aan slechts enkele belangrijke zaken te denken.

In de eerste plaats moet u via dit schrijven te kennen geven —het liefst zo snel mogelijk —  dat u aan deze dag wilt deelnemen.

Verder is het noodzakelijk om aan ons mede te delen of u wel of niet donateur bent van het openlucht museum.

Ten slotte is het erg belangrijk op de dag zelf deze donateurs kaart van het museum bij u te hebben.
Wij zullen natuurlijk de RIVM regel van 1.50 in acht nemen en rekenen erop dat uw eigen gezondheid in orde is.

 

*   Ik/wij ga in ieder geval aan deze ontmoetingsdag wel/ niet deelnemen.

 

*   Ik/wij ben wel/geen donateur van het openlucht museum

(doorstrepen wat niet van toepassing is)

 

Naam:                                                            …… aantal personen:

 

 

U kunt dit schrijven voor woensdag 26 augustus bij de onderstaande bestuursleden ingevuld inleveren:

Reint Lycklema                      Hanny Kleef

Jopie Boudewijn                    Hennie Wiebing

Henk de Geeter                      Trijn Tangenberg

N.B:

Voor het organiseren van activiteiten is het voor ons als bestuur van groot belang wat u in verband met de coronacrises wel of niet zult doen.

Vandaar:

Ik neem wel/niet aan toekomstige activiteiten in het dorpshuis deel, omdat

 

Ik neem wel/niet aan activiteiten in de buitenlucht of grote zalen mee, omdat

 

Namens het bestuur van “De Senioor

H. de Geeter

Secretaris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 29

zaterdag 25 juli 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Welzijn op recept.

Hoe via huisarts en welzijnscoach een impasse kan worden doorbroken. Lees hier verder….

AGE Platform Europe

Save the date! Aankondiging online conferentie van Age Platform Europe in september.

Raad van Ouderen.

In deze nieuwsbrief adviezen van de RvO over het betrekken van ouderen bij wonen, welzijn en zorg en advies over ICT hulpmiddelen. Klik hier om het artikel te lezen.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

FASV 16

S|H-sticker voor RESPECT, VEILIGHEID en BEGRIP

Senioren gaan langzaam minder horen. De naasten in hun omgeving moeten hen erop wijzen dat zij slechter gaan horen. De eerste fase is de ONTKENNINGSFASE en niemand wil zo’n groot bord achter op de fiets hebben, want zij horen iets minder en zijn niet doof. Hierdoor is deze S|H-sticker ontwikkeld en iedereen zal zich hierin herkennen. ‘Ruim 1,6 miljoen senioren die minder goed horen!’ De S|H-sticker attendeert de omgeving hierop. De sticker is 5×5 cm en past bijvoorbeeld op het achterspatbord van uw fiets. Op de steeds voller en drukkere fietspaden wordt hiermee subtiel aangegeven dat u, ook bij herhaaldelijk en nadrukkelijk bellen, niet wordt gehoord. De S|H-sticker is op vele manieren te gebruiken ook op de scootmobiel, rolstoel, rollator tot aan wandelstok toe, omdat deze eenvoudig op maat is te knippen en plakt op alle stof en vetvrije ondergronden. Vele instanties ondersteunen dit initiatief o.a. Nationale Politie, Veilig Verkeer Nederland, GGMD, ANWB, KBO-afdeling, Zorgsaam Apeldoorn, Rijwielhandel, Lesmateriaal Hogeschool Utrecht ; omdat we met ons allen meer Respect, Veiligheid en Begrip wensen voor elkaar in ons land. Na het aanbrengen van de sticker op het achterspatbord zegt de ervaring, dat je anders/prettiger gaat fietsen. Het achterop komende verkeer gaat zich beleefder gedragen. Op dit moment zijn er enkele verkooppunten in het land (2 stickers voor €7,50). Bestellen kan ook op WWW.SLECHTHORENDESTICKER.NL of stel een vraag op sh.sticker@ziggo.nl en u krijgt binnen 5 seconde antwoord.