Nieuwsbrief 43

Nieuwsbrief 42

Nieuwsbrief 41

Internetbankieren voor ouderen

PERSBERICHT van Seniorweb
Internetbankieren niet voor alle ouderen een koud kunstje
Meer tijd voor handelingen en duidelijke uitleg gewenst
Utrecht – 28 november 2023 – Een op de tien senioren die internetbankiert heeft daar wel
eens moeite mee. Zij vinden vooral de snelheid waarmee handelingen op de website en in
de app van de bank moeten worden uitgevoerd lastig. Ook zijn ze vaak bang om iets fout te
doen. Dit blijkt uit onderzoek van SeniorWeb onder bijna 900 ouderen.
Gemak
Veel senioren bankieren via de website en/of app van hun bank. Negen op de tien vindt dat
heel handig. De app vindt men vaak makkelijker te gebruiken dan de website (47%
tegenover 13%). Ook betaalt bijna de helft van de app-gebruikers al wel eens contactloos
met hun smartphone of smartwatch, bijvoorbeeld in winkels en restaurants. Online
bankieren biedt veel ouderen dus gemak. Echter 13% ervaart dat niet altijd zo. Zij hebben
soms tot heel vaak moeite met internetbankieren.
Belemmeringen
Deze ouderen geven als belangrijkste reden hiervoor dat ze niet zo snel zijn met lezen en/of
digitale zaken en je handelingen vaak snel moet uitvoeren (32%). Ook is men bang om iets
fout te doen (31%). Een deelnemer legt het zo uit: ‘Ik vergeet steeds de volgorde van de
handelingen; de site is te snel voor alle handelingen’. En een ander meldt: ‘Ik heb er moeite
mee doordat ik slecht zie; het icoontje om te kunnen overmaken verdwijnt te snel’. Verder
geven mensen aan dat zij moeite hebben met de teksten op de website of in de app van hun
bank. Of begrijpen ze niet goed hoe de website of app werkt. Een deel van de senioren laat
weten onvoldoende digitaal vaardig te zijn. De vele snelle veranderingen van de websites en
apps, bedoeld om de veiligheid te verbeteren, maken het nog lastiger voor velen.
Oplossingen
De senioren die moeite hebben met online bankieren zouden dan ook graag zien dat er meer
tijd komt om alle handelingen op de website of in de app uit te voeren. Ook vinden zij dat de
teksten op de websites en in de apps van de banken duidelijker kunnen, zowel begrijpelijker
als beter leesbaar (dus grotere letters). De websites en apps van de banken zouden volgens
deze deelnemers idealiter wat minder vaak moeten veranderen. Ook vinden ze dat deze
veranderingen duidelijker moeten worden aangekondigd en uitgelegd.
Digitaal meedoen
Gisteren organiseerde de Alliantie Digitaal Samenleven voor de tweede keer de Dag van
Digitale Inclusie. Doel hiervan is dat iedereen digitaal kan (blijven) meedoen. Het onderzoek
van SeniorWeb maakt duidelijk dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Voor een deel
van de ouderen is het lastig om alle digitale ontwikkelingen bij te benen. Zij hebben hier hulp
bij nodig. Van de ouderen die moeite met internetbankieren hebben, blijkt echter maar een
derde hulp te vragen aan iemand uit hun omgeving. Voor alle senioren die hulp kunnen
gebruiken is er nu duidelijke uitleg te vinden op de website seniorweb.nl/online-betalen.
Ook zijn er overal in het land workshops internetbankieren en mobiel bankieren. Deze
worden gegeven in leslocaties van SeniorWeb, regelmatig in samenwerking met Rabobank.

Nieuwsbrief 40