Bestuur

 

Arie Aardema tel. 0591- 381946 Voorzitter
Ledenadministratie
Coördinatie lief en leed
Verjaardagskaarten
Website beheer
Vacature Secretaris
Nieuwsbrief /Activiteitencommissie.
Ledenwerving
Jos Tabink tel. 0652532596 Penningmeester

2e voorzitter

Trijntje Tangenberg-Abbing tel. 0591 – 371572 Lief en Leedcommissie

Contact  vervoer Ellerts veld busje

Activiteitencommissie

Roelie Jakobs-Biesma tel. 0623710771 Lief en Leedcommissie
Verjaardagskaarten
Reiscommissie
Contact persoon dag v/d ouderen
Rein Lycklema tel. 0591- 387262 Algemeen bestuurslid
SVA activiteiten
Jopie Boudewijn 2e penningmeester
Activiteitencommissie
Reiscommissie
Hanny Kleef tel. 0591- 371357 Adviseur voor het bestuur.
Reiscommissie
Contacten Zweeloo/Aalden

Rabobank: NL62 RABO 0306 843986
KVK nummer: 64377369

Opgericht 20 september 2015