Welkom

MarkensteenWelkom bij De Senioor!

Een nieuw initiatief, van en voor de 55+ers uit Schoonoord - De Kiel - Zweeloo e.o.

Een vereniging die niet alleen gezellige avonden organiseert, maar ook zorgt dat de belastingaangiften de deur uitgaan voor de leden die dat zelf niet kunnen.

Opgericht 20 september 2015

Alle berichten:

In memoriam

In memoriam,
Donderdagmiddag 8 februari ontvingen wij het trieste bericht dat zeer
plotseling, na een nietsvermoedende ingreep aan zijn voet, is overleden,

                                        Rein Lycklema

Rein was lid van onze vereniging vanaf 1999 en is de laatste jaren in het
bestuur actief geweest.
Rein zou op 16 februari 88 zijn geworden.
Ons medeleven gaat vooral uit naar zijn vrouw Emmy, kinderen en
kleinkinderen.
We wensen hen veel sterkte met dit grote verlies.
Het bestuur van De Senioor

Jaarvergadering

 woensdag 28 februari

hebben we samen met de bibliotheek Anne Doornbos, schrijver en vroeger werkzaam als gemeentesecretaris, uitgenodigd voor een openbare avond (ook niet-leden zijn welkom)waarin hij ons zal verrassen met zijn verhalen.

Aanvang 19.30 uur in Dorphuis Schoonoord

 *******************************

            U bent van harte uitgenodigd voor de

Jaarvergadering 2024.

        Woensdag 6 maart

        Dorpshuis Schoonoord

        Aanvang 19.30 uur.

Alle  verslagen van deze jaarvergadering liggen ter inzage  voor aanvang van de vergadering.

       Agenda:

  1. Opening

  2. Mededeling en vaststellen agenda

  3. Notulen van de vorige  jaarvergadering 1 maart  2023

  1. Jaarverslag 2023 / 2024

           Pauze                Pauze

  1. Financieel jaarverslag 2023

  2. Verslag Kascontrole  De heren Jan Boer -2e jaar- en Rien de Blok. Reserve mevr. Anneke Kuyn

  1. Bestuursverkiezing

          Overleden: Rein lycklema

  1. Rondvraag

  2. Sluiting

We spelen nu nog een paar ronden

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

Bij voldoende opgave kunnen we woensdag 27 maart Neutie schiet’n. Opgave voor 20 maart.

Woensdag 10 april

Dorpshuis Schoonoord 

Aanvang 19.30 uur.

De Verkeers-en Theaterverkeersquiz”  ‘Hoe zat het ook alweer’

Internetbankieren voor ouderen

PERSBERICHT van Seniorweb
Internetbankieren niet voor alle ouderen een koud kunstje
Meer tijd voor handelingen en duidelijke uitleg gewenst
Utrecht – 28 november 2023 – Een op de tien senioren die internetbankiert heeft daar wel
eens moeite mee. Zij vinden vooral de snelheid waarmee handelingen op de website en in
de app van de bank moeten worden uitgevoerd lastig. Ook zijn ze vaak bang om iets fout te
doen. Dit blijkt uit onderzoek van SeniorWeb onder bijna 900 ouderen.
Gemak
Veel senioren bankieren via de website en/of app van hun bank. Negen op de tien vindt dat
heel handig. De app vindt men vaak makkelijker te gebruiken dan de website (47%
tegenover 13%). Ook betaalt bijna de helft van de app-gebruikers al wel eens contactloos
met hun smartphone of smartwatch, bijvoorbeeld in winkels en restaurants. Online
bankieren biedt veel ouderen dus gemak. Echter 13% ervaart dat niet altijd zo. Zij hebben
soms tot heel vaak moeite met internetbankieren.
Belemmeringen
Deze ouderen geven als belangrijkste reden hiervoor dat ze niet zo snel zijn met lezen en/of
digitale zaken en je handelingen vaak snel moet uitvoeren (32%). Ook is men bang om iets
fout te doen (31%). Een deelnemer legt het zo uit: ‘Ik vergeet steeds de volgorde van de
handelingen; de site is te snel voor alle handelingen’. En een ander meldt: ‘Ik heb er moeite
mee doordat ik slecht zie; het icoontje om te kunnen overmaken verdwijnt te snel’. Verder
geven mensen aan dat zij moeite hebben met de teksten op de website of in de app van hun
bank. Of begrijpen ze niet goed hoe de website of app werkt. Een deel van de senioren laat
weten onvoldoende digitaal vaardig te zijn. De vele snelle veranderingen van de websites en
apps, bedoeld om de veiligheid te verbeteren, maken het nog lastiger voor velen.
Oplossingen
De senioren die moeite hebben met online bankieren zouden dan ook graag zien dat er meer
tijd komt om alle handelingen op de website of in de app uit te voeren. Ook vinden zij dat de
teksten op de websites en in de apps van de banken duidelijker kunnen, zowel begrijpelijker
als beter leesbaar (dus grotere letters). De websites en apps van de banken zouden volgens
deze deelnemers idealiter wat minder vaak moeten veranderen. Ook vinden ze dat deze
veranderingen duidelijker moeten worden aangekondigd en uitgelegd.
Digitaal meedoen
Gisteren organiseerde de Alliantie Digitaal Samenleven voor de tweede keer de Dag van
Digitale Inclusie. Doel hiervan is dat iedereen digitaal kan (blijven) meedoen. Het onderzoek
van SeniorWeb maakt duidelijk dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Voor een deel
van de ouderen is het lastig om alle digitale ontwikkelingen bij te benen. Zij hebben hier hulp
bij nodig. Van de ouderen die moeite met internetbankieren hebben, blijkt echter maar een
derde hulp te vragen aan iemand uit hun omgeving. Voor alle senioren die hulp kunnen
gebruiken is er nu duidelijke uitleg te vinden op de website seniorweb.nl/online-betalen.
Ook zijn er overal in het land workshops internetbankieren en mobiel bankieren. Deze
worden gegeven in leslocaties van SeniorWeb, regelmatig in samenwerking met Rabobank.

Stamppot —-Ja lekker

2023 Nieuws om van te smullen 13 dec website

Nieuws om van te smullen

Stamppot  — Jaa lekker!!

Woensdagmiddag:

13 december

Aanvang 12.00 uur

Herberg Openluchtmuseum

We beginnen deze dag om 12.00 uur met een gratis consumptie.

Om 12.30 zal het stamppot buffet klaar staan verzorgd door Lucas en Marjon.

De eigen bijdrage voor deze middag is € 15.00 inclusief buffet, consumptie en een paar rondjes bingo. (Graag  gepast betalen)

Opgeven voor deze middag voor vrijdag 1 december bij:

Jopie Boudewijn- Rein Lycklema- Roelie Jakobs-    TrijnTangenberg  of Arie Aardema.

We mogen met de auto en fiets tot aan de Herberg  rijden.

*** *** ***

Verder willen wij u eraan herinneren dat we, zoals besloten tijdens de jaarvergadering van 1 maart jl., de  jaarlijkse contributie met ingang van 2024 verhogen naar € 30,= voor één persoon en € 55,= voor 2 personen die samenwonen. Voor de leden die een automatische incasso hebben zal dit bedrag conform worden aangepast.

Het Bestuur.

2024 ******2024

Noteer even woensdag 10 januari de nieuwjaarsvisite met knieperties en rollegies en een drankje en een hapje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berichtenarchief