Welkom

MarkensteenWelkom bij De Senioor!

Een nieuw initiatief, van en voor de 55+ers uit Schoonoord - De Kiel - Zweeloo e.o.

Een vereniging die niet alleen gezellige avonden organiseert, maar ook zorgt dat de belastingaangiften de deur uitgaan voor de leden die dat zelf niet kunnen.

Opgericht 20 september 2015

Alle berichten:

Nieuwsbrief 1

Nieuwsbrief FASv (december, nr. 1)

over de collectiviteitskorting zorgpremie 2020

                                                                                           7 december 2019

Premies CZ (correctie)

De premies van CZ behoeven correctie. De bedragen die ik doorkreeg van de CZ waren inclusief de korting van 2,5 %. Ten onrechte ging ik uit van bruto bedragen.

Excuus hiervoor.

De bedragen voor de aanvullende verzekeringen zijn wel correct. Hierop wordt geen korting gegeven.

 

De correcte premies, inclusief 2,5% korting voor de basisverzekeringen zijn:

  • Zorgbewust polis              € 112,08 netto
  • Zorg-op-maat polis           € 117,93 netto
  • Zorgkeuze polis                € 124,26 netto.

 

Rijbewijs voor 75-plussers, een tip

De ouderenorganisaties, waaronder de FASv, beklaagden zich bij het CBR over de (te) trage afdoening van aanvragen van rijbewijzen voor met name de 75-plussers. Sinds kort is er een tussenoplossing gevonden en kunnen 75-plussers tot maximaal een jaar met een verlopen rijbewijs blijven rijden, in afwachting op een besluit van het CBR over hun rijvaardigheid. Het CBR beoordeelt daarbij de medische situatie en bepaalt of de 75-plussers geestelijk of lichamelijk in staat zijn om auto te rijden.

De regeling geldt tot 31 december 2020.

Mogelijk dat u van het CBR hierover al een persoonlijke brief ontving of binnenkort ontvangt.

Lees verder

Stamppot reis 2019 Noord Oostpolder en Schokland

Al weer stamppot !!!

Ja, gezien het aantal deelnemers houden wij leden van

De Senioor wel van stamppot.

Er waren jammerlijk genoeg 5 mensen verhinderd.

De bus van GEBO TOURS was mooi vroeg dus kon iedereen rustig instappen.

Om precies 9.30uur vertrok de bus met Ko Brader achter het stuur richting Aalden.

Daar stond iedereen klaar en stapten de mensen uit Aalden, Zweeloo en Wezup in.

Precies om 9.45 uur kon de reis beginnen

 

Lees het verslag van Dina en Hendrik Hendriks en ook met foto’s

Lees verder

Samen Oud

Lees verder