Welkom

MarkensteenWelkom bij De Senioor!

Een nieuw initiatief, van en voor de 55+ers uit Schoonoord - De Kiel - Zweeloo e.o.

Een vereniging die niet alleen gezellige avonden organiseert, maar ook zorgt dat de belastingaangiften de deur uitgaan voor de leden die dat zelf niet kunnen.

Opgericht 20 september 2015

Alle berichten:

Nieuwsbrief 27

vrijdag 17 juli 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Teleurstellend pensioendebat.

Het Tweede Kamerdebat van jl. dinsdag over het pensioenakkoord is voor zeer velen op een deceptie uitgelopen. Het debat was kwalitatief van een bedenkelijk niveau en de minister toonde weinig genegenheid te willen werken aan oplossingen voor de aangedragen problemen. Lees hier het commentaar van de beide voorzitters van de Koepel Gepensioneerden. Het artikel staat ook op onze website.

SER Themabrief pensioenen.

De maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW is weer uit, U leest de nieuwsbrief hier.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe

Nieuwsbrief 26

zaterdag 11 juli 2020

Senioren willen meepraten over nieuw pensioen: ‘We zijn er niet gerust op’.

Artikel, vandaag verschenen in het Algemeen Dagblad en diverse regionale bladen waaronder De Gelderlander en het Brabants Dagblad.

Lees verder

Nieuwsbrief 24

dinsdag 7 juli 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Het pensioenakkoord is nog steeds een tussenstop.

Het persbericht van het afgelopen weekend heeft bij een aantal mensen vragen opgeroepen. Niet vanwege de zwaarwegende kwesties zoals de transitie en de vraag wat de komende 6 jaren moet gaan gebeuren maar meer vanwege de toonzetting en de felicitaties aan de leden van de stuurgroep. Lees hier verder…

Lees verder

Nieuwsbrief 23

zondag 5 juli 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

zie onder kop van  KG  persbericht gepensioneerden

Lees verder