Over ons

Logo De Senioor

 

Het waarom van het in het leven roepen  van onze ouderenvereniging “De Senioor” Schoonoord/De Kiel/Zweeloo/Aalden e.o. zal zo langzamerhand wel aan iedereen bekend zijn. Ons min of meer gedwongen vertrek uit de ANBO en het opnieuw beginnen als zelfstandige ouderenvereniging heeft voor de nodige problemen gezorgd. We kunnen terugziend op deze periode zeggen, dat onze nieuwe vereniging een vliegende start heeft gemaakt. Dit was mede mogelijk doordat het plaatselijke bestuur van de ANBO afdeling in zijn geheel is aangebleven. Hierdoor is er geen  bestuurlijke ervaring verloren.  gegaan . De Senioor is als zelfstandige vereniging actiever en aantrekkelijker geworden voor de leden. In het  afgelopen jaar is ons ledenaantal  gestegen tot 176 . De verenigingsavonden trekken steeds meer leden en de tevredenheid over deze avonden is groot. Dat is eigenlijk ook wel logisch, omdat we nu meer geld kunnen besteden, dan in onze periode als ANBO afdeling het geval was.  De kwaliteit van de avonden is hierdoor omhoog gegaan. . Dat we nu zelfstandig opereren, wil niet zeggen dat we op een eilandje zitten. Onze samenwerking met de gemeentelijke verenigingen is gebleven ( gezamenlijke feestavond).  Verder hebben we overleg met de overige nieuwe verenigingen op provinciaal niveau. Ook landelijk wordt het nodige gedaan om onze leden te kunnen blijven helpen met het invullen van hun belastingpapieren en  kortingen te bedingen bij de zorgverzekeringen. Politieke partijen worden benaderd om hen op de hoogte te houden en te brengen van de noden van de bejaarden in ons land. Mede hiervoor hebben we ons aangesloten bij de provinciale Vereniging overleg Seniorenverenigingen Drenthe (VOSD) en de FASv – Federatie van Algemene Senioren verenigingen —  de nieuwe landelijke bond.