Nieuwsbrief 53

dinsdag 22 december 2020

Alleen samen krijgen we corona onder controle

We verlangen allemaal naar een leven zonder coronaregels. Maar in de tussentijd willen we het virus maximaal controleren, de zorg niet overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving beschermen. Het virus is nog onder ons en dat blijft voorlopig zo. Maar tegelijkertijd komen er steeds meer oplossingen die ons leven weer wat prettiger maken,

Die oplossingen zijn intensief testen en starten met vaccineren. Daarnaast moeten we ons blijven houden aan de coronamaatregelen, zoals anderhalve meter afstand houden, drukte vermijden en andere op dat moment geldende maatregelen naleven. Ook moeten we ons laten testen bij symptomen die horen bij het coronavirus.

Vaccineren is de belangrijkste stap. Als we ons laten vaccineren, kan corona niet meer zomaar om zich heen grijpen en krijgen we stapje voor stapje meer vrijheid terug. Het is goed om te weten dat elke goedgekeurd vaccin op tienduizenden mensen is getest. Zo weten we dat het veilig is en ons goed beschermt tegen het virus. Voor coronavaccins gelden dezelfde strenge eisen als voor andere vaccins. Veiligheid staat bovenaan. Een inenting beschermt niet alleen onszelf, maar ook onze familie, vrienden, collega’s en kwetsbare mensen om ons heen.

Vaccinatie speelt een sleutelrol in het onder controle krijgen van het virus. Zodra de eerste vaccins zijn goedgekeurd, kan de vaccinatie beginnen. De eerste vaccinaties staan nu gepland op 8 januari 2021 en zijn bedoeld voor medewerkers van verpleeghuizen, gehandicaptenzorg en thuiszorg. Dan volgen de bewoners van deze instellingen. Andere groepen komen daarna aan de beurt. De vaccinatie is gratis en vrijwillig.

Op 14 december is een grote publiekscampagne gestart. Deze campagne moet eraan bijdragen dat uiteindelijk zo veel mogelijk mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus.

Meer informatie over de coronavaccinatie vindt u

·         op de website: www.coronavaccinatie.nl

·         via het publieksinformatienummer: 0800-1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur)

 

Banken gaan slachtoffers spoofing tegemoetkomen

ABN AMRO, Rabobank, ING en de Volksbank hebben gezamenlijk afspraken (aan de hand van een minimum afwegingskader) gemaakt met het ministerie van Financiën om de schade van klanten die slachtoffer zijn geworden van spoofing te vergoeden, mits aantoonbaar en overtuigend misbruik is gemaakt van naam en nummer van de bank, het slachtoffer aangifte bij de politie heeft gedaan, en er geen sprake is van grove nalatigheid van de klant. De banken gaan nog collectief, binnen de kaders van de mededingingsregelgeving, nader uitwerken wanneer er sprake kan zijn van grove nalatigheid bij spoofing.

Ook wordt ingezet op een integrale aanpak van fraude waarbij opsporingsdiensten, ministeries, de telecomsector en banken de handen ineenslaan om fraude en oplichting terug te dringen.

Meer over de gemaakte afspraken is te lezen op de website van de NVB: https://www.nvb.nl/nieuws/banken-helpen-slachtoffers-spoofing/.

Om de Tweede Kamer over het bovenstaande nader te informeren, heeft minister Hoekstra van Financiën de Kamer afgelopen vrijdag een brief gestuurd: www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/12/18/kamerbrief-over-compensatie-van-schade-bij-spoofing

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

 

 

Nieuwsbrief 52

Nieuwsbrief

 

 

Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis

Jaargang 1 (2020) nummer 31

 

 Een nieuwe generatie ouderen, langer thuis

 

 

Het aantal ouderen stijgt en dat heeft grote impact op de maatschappij, ouderen zelf en het werk van professionals in diverse werkvelden. Hoe kunnen we ons als samenleving daarop voorbereiden?
Het online congres ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ is voor iedereen toegankelijk die zich betrokken voelt bij het onderwerp. Bent u zorgprofessional, oudere, mantelzorger, wetenschapper, beleidsmaker of op een andere manier bij ouderenzorg betrokken? Laat u inspireren door interessante praktijkvoorbeelden en praat mee over belangrijke onderwerpen, zoals:

*  Hoe organiseren we een passend hulp- en ondersteuningsaanbod, als
de kwetsbaarheid van ouderen toeneemt?
*  Hoe ondersteunen we mantelzorgers?
*  Wat leren we van verbindende initiatieven vanuit de zorg, ondersteuning,
wonen, cultuur, welzijn en de ouderen zelf?
*  Waar liggen de grootste uitdagingen en kansen?

Over ons
De conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ verbindt sinds 2015 jaarlijks inzichten uit praktijk, wetenschap en beleid rond ouderen(zorg) aan elkaar. Op de conferentie staan ouderen zelf, met hun eigen levensverhaal, centraal. Ruim 5000 collega’s hebben eerder hun kennis en ervaringen gedeeld en nieuwe inspiratie opgedaan.
Het programma Langer Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport initieert en versnelt lokale, regionale en landelijke initiatieven op het gebied van ondersteuning en zorg thuis, mantelzorgers & vrijwilligers en wonen. Zodat ouderen in hun eigen vertrouwde omgeving zelfstandig oud kunnen worden met een goede kwaliteit van leven.

Om inzage te krijgen in de diverse workshops is het noodzakelijk om eerst in te loggen dit kunt u hier doen:
https://conferentieeennieuwegeneratieouderenlangerthuis.nl/ met uw emailadres en naam.

Nieuwsbrief 51

 

 

De Senioor kalender

Geachte “Senioor “leden,

Zoals u weet verhinderen  corona regels ons om op een normale manier contact met u te hebben. Feestavonden, sprekers en reisjes konden het afgelopen jaar helaas voor het grootste gedeelte niet doorgaan. Dat vinden we erg vervelend.

Vandaar dat we u vanaf maart hebben verrast met tulpen, een kaartje en een koffiemaaltijd op het Openlucht Museum.

De kreet “Uit het oog maar niet uit het hart “ is hier daarom van toepassing.

We hopen dat we in het jaar 2021 weer activiteiten kunnen organiseren zoals we het gewend waren.

Om u senioren momenten als “Helaas, dat zijn we vergeten” zoveel mogelijk te besparen, leek het ons een prima idee u te verrassen met een kalender. Hierop kunt u noteren wat we eventueel voor  dat jaar aan feestelijkheden kunnen organiseren.

Dat hopen we tenminste.    Wat we zeker weten is, dat we u als bestuur  — Arie – Jos – Henk – Hennie – Jopie – Trijn – Rein en Hanny

                             Goede feestdagen en een gezond Nieuwjaar   

                                                                                             wensen.

 Het bestuur heeft veel positieve reacties ontvangen  op  De Senioor kalender.

Nieuwsflits 30

 

 

Voordelen bij de FASv

In de afgelopen maanden zijn wij bezig geweest met het uitbreiden van de “FASv Voordeel” arrangementen.  (Zie: www.fasv.nl en onder menu “Voordelen”).

Voorts lopen er nog onderhandelingen met potentiële bedrijven welke in de loop van de komende maanden zullen worden toegevoegd.

Door het aanbieden van deze “voordelen” bestaat voor u de mogelijkheid het lidmaatschap van uw vereniging nog aantrekkelijker te maken.  Het is dan ook van belang dat u via uw verenigingsblad en/of uw website de “FASv Voordelen” onder de aandacht brengt van uw leden.

Lees verder

Nieuwsbrief 50