Nieuwsbrief 20

Nieuwsbrief 19

Nieuwsbrief 18

Nieuwsbrief 17

Nieuwsbrief 16

Nieuwsbrief 15

   De grootste seniorenorganisatie in Nederland met ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Nieuwe voorzitter Koepel Gepensioneerden

Lees verder

Nieuwsbrief 11

 

 

 

PERSBERICHT

Commissie evenwicht valt goed bij politiek

 

Het idee van de ouderenorganisaties om een onafhankelijke commissie te laten kijken naar ‘evenwichtigheid’ in het pensioenstelsel, valt in vruchtbare aarde bij de politiek. Onder meer PvdA, ChristenUnie, 50 Plus en D66 denken dat zo’n commissie kan helpen bij een goede overgang naar een nieuw pensioenstelsel.

De partijen namen deel aan een pensioendebat dat de ouderenorganisaties ANBO, KBOPCOB, Koepel Gepensioneerden, NOOM, FNV Senioren en CNV Senioren Connectief vandaag hielden. Zij hadden eerder bij de inspraak voor het nieuwe pensioenstelsel een onafhankelijke commissie voorgesteld omdat de belangen enorm zijn: over vier jaar moet 1700 miljard euro over de deelnemers worden verdeeld en hoe kan dat eerlijk? Want alle betrokken partijen spreken van evenwichtigheid maar iedereen blijkt dat begrip op eigen wijze te interpreteren.

Wel waren er vragen, zoals de status van de commissie. Maar het werk van de breed samengestelde commissie moet pensioenbesturen helpen bij de overgang naar het nieuwe stelsel.

Zo’n vijfhonderd leden namen aan de videoconferentie deel. Zij bestookten voor en tijdens het webinar de politici met vragen, met als centrale thema: waarom worden pensioenen niet verhoogd als de pensioenpotten vol zitten?

De meeste politici begrepen de boosheid van ouderen. Gijs van Dijk van de PvdA had niet alleen begrip maar wilde er ook iets aan doen. “Wij willen enerzijds de AOW verhogen en anderzijds zorgen dat met de nieuwe regels de pensioenen ook in de komende vijf jaar al kunnen worden geïndexeerd.” Ook 50 Plus was die mening toegedaan, terwijl het CDA zich positief opstelde, maar VVD, ChristenUnie en D66 toonden zich zeer terughoudend.

 

Noot voor de pers: voor nadere toelichting zijn beschikbaar: 

 

  • ANBO: Willem Reijn, senior beleidsadviseur pensioenen 06-50528098; reijn@anbo.nl
  • Koepel Gepensioneerden: Jaap van der Spek, Co-voorzitter 06-22445140;  jaapvdspek@planet.nl

 

Nieuwsbrief 10

Nieuwsbrief 8

vrijdag 12 februari 2021

Reactie van gezamenlijke ouderenorganisaties op wetsvoorstel pensioenen.

Vanochtend hebben ANBO, KBO-PCOB en Koepel Gepensioneerden via de zogeheten internetconsultatie hun reactie ingediend op de wet toekomst pensioenen. Dat is een wetsvoorstel tot herziening van de tweede pijler van het pensioenstelsel waarmee het Pensioenakkoord van juni 2019 tussen kabinet en sociale partners verder kan worden uitgewerkt  en waarbij ook het nabestaandenpensioen zal worden gestandaardiseerd.

U kunt het document hier lezen.

 

Het bestuur van de Koepel Gepensioneerden heeft veel waardering voor de geweldige inzet van onze lidorganisaties. Velen hebben zelf ook een reactie gegeven op de wetsvoorstellen via de internet consultatie. Voor het overgrote deel versterken de reacties elkaar. Dat kan de bijdrage van de gezamenlijke seniorenorganisaties alleen maar ondersteunen.

Er zijn bij enkele van onze lidorganisaties ook wel verschillen te constateren waar het gaat om de positief kritische inzet van de Koepel: “Positief over het nieuwe pensioencontract, maar wel onder de voorwaarde dat de gewenste verbeteringen plaats vinden. Anders vervalt de steun”.  Hoe dan ook, het is goed te constateren dat in onze achterban het onderwerp ‘pensioen’ veel meer leeft dan bij de gemiddelde Nederlander. En ook dat er sprake is van heel veel kennis waaruit geput kan worden.

Lees ook het persbericht dat de gezamenlijke organisaties hebben uitgestuurd waarin wordt gepleit voor het instellen van een commissie die moet onderzoeken welke elementen moeten worden meegenomen bij het vaststellen van “evenwicht” als de bestaande pensioenrechten worden omgezet in pensioenvermogens.

Lees verder