Nieuwsbrief 35

 

 

Nieuwsbrief 34

Geen afbeeldingen? Webversie

zaterdag 12 september 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

Senior en Veiligheid – week 3 – Hulpvraagfraude

Komende week staat in de hierboven vermelde campagne het thema Hulpvraagfraude, ook wel Whatsappfraude genoemd, centraal.

In het webinar van dinsdag 15 september (start 10.30 uur) waar de voorzitter van onze commissie Zorg, Welzijn en Wonen, Leo Bisschops gast is, wordt ingegaan op de smeekbede van een “familielid” in financiële problemen maar die uiteindelijk een oplichter blijkt te zijn.

Na het webinar is het bij dit onderwerp behorend ca. 3 minuten durend voorlichtingsfilmpje te bekijken. Deze filmpjes zijn vrijelijk te gebruiken op monitoren in wachtkamers van huisartsen, in kantines van sportverenigingen of sociëteitsruimten. Heeft u zulke ingangen, dan kunt de filmpjes hiervoor downloaden. Er is ook een korte versie van het filmpje, die kunt u hier bekijken.

Een rode draad in de campagne is ook het besef dat slachtoffers zich onnodig schamen voor het geval men één van de onderwerpen overkomt. De daders zouden zich juist moeten schamen en senioren zouden moeten beseffen dat niet alleen zij in de gewiekste trucs trappen maar dat iedereen dit kan overkomen.

Het laatste onderwerp van deze campagne “Phishing” wordt in kalenderweek 39 behandeld.

 

Deelnemers gezocht voor een onderzoek!

Onderzoeksbureau Labyrinth voert in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een onderzoek uit naar het effect van digitalisering op de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer en andere mobiliteitsdiensten. Want kan iedereen nog wel gebruik maken van het Openbaar Vervoer wanneer er steeds meer via digitaal en online gaat?

In dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in de ervaringen van senioren over reizen met het openbaar vervoer en de rol van digitalisering daarin. Daarom zouden wij hierover graag kort met u in gesprek gaan. Deze gesprekken kunnen plaats vinden op een door u vertrouwde locatie, zoals bij u thuis of een openbare plek zoals een bibliotheek of restaurant. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de periode september t/m november. Uiteraard worden de maatregelen rondom het coronavirus zoals voorgeschreven door het RIVM hierbij in acht genomen.

De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te informeren. Het is dus belangrijk om te laten horen hoe het ov en andere mobiliteitsdiensten in Nederland worden ervaren, zodat er kennis is van de realiteit en waar nodig veranderingen gemaakt kunnen worden in het beleid. Daarnaast ontvangt de deelnemer een VVV-bon ter waarde van €25,00.

Bent u 65+? Maakt u wel eens gebruik van bus, tram, metro of trein? Of van WMO-vervoer, het Valys busje, Regiotaxi of deeltaxi? En vind u zichzelf niet zo heel digitaalvaardig? Dan gaan wij graag met u in gesprek. Als u andere mensen kent die hier mogelijk in geïnteresseerd zijn mag u dit onderzoek uiteraard ook met hen delen.

U kunt u aanmelden door een kort aanmeldingsformulier in te vullen via onderstaande link: https://www.labyrinthonderzoek.nl/aanmelden-voor-interview-kennisinstituut-mobiliteitsbeleid/. Wilt u graag meedoen maar is dat lastig via de computer? U kunt uzelf of een ander ook aanmelden door te bellen naar (0)30 –  262 81 91. Vertel dan even dat u belt om zich aan te melden voor het onderzoek naar reizen met het openbaar vervoer. Mocht u nog meer vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u ook dit nummer bellen of een mail sturen naar c.overbeek@labyrinthonderzoek.nl.

 

AGE Platform Europe nieuwsbrief.

De september nieuwsbrief van AGE Platform Europe is uit. Klik op deze link om de nieuwsbrief online te lezen. Voor Nederlands klikt men in de menubalk linksboven op ‘”Translate”.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 – 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl
Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven

 

Nieuwsbrief 33

Geen afbeeldingen? Webversie

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

AOW en (betaald) doorwerken.

In Nederland zijn zo’n 2,1 miljoen huishoudens van AOW-gerechtigden (dat zijn circa 3,5 miljoen personen).

Ongeveer 10% daarvan heeft geen aanvullend pensioen, en 16% (335.000 huishoudens) heeft een klein aanvullend pensioen van hooguit € 500 per maand. Per saldo een krimpende financiële ruimte. Want weliswaar stijgt de AOW jaarlijks (de meeste aanvullende pensioenen niet) maar de kosten voor veel ouderen stijgen vaak meer.

Om enig zicht te krijgen op hoeveel gepensioneerden hun pensioen aanvullen met betaald werk, hebben we samen met FASv, NOOM en KBO-PCOB aan onderzoeksbureau Regioplan gevraagd dat in kaart te brengen.

Uit dit onderzoek blijkt, dat twee groepen gepensioneerden meer dan gemiddeld betaald werk hebben. Dat zijn huishoudens met heel weinig aanvullend pensioen, of met juist veel pensioen. En als gekeken wordt naar schuld of vermogen, een zelfde beeld: AOW-huishoudens met schulden (“negatief vermogen”), of juist met heel grote vermogens, werken veel meer betaald door dan andere gepensioneerden.

In bijgaand persbericht en met name in het rapport is dat allemaal terug te lezen.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 – 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl
Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven

 

Nieuwsbrief 32

Lees verder

Nieuwsbrief 32

Nieuwsbrief 30

      

zaterdag 22 augustus 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

Lees verder

Nieuwsbrief 29

zaterdag 25 juli 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Welzijn op recept.

Hoe via huisarts en welzijnscoach een impasse kan worden doorbroken. Lees hier verder….

AGE Platform Europe

Save the date! Aankondiging online conferentie van Age Platform Europe in september.

Raad van Ouderen.

In deze nieuwsbrief adviezen van de RvO over het betrekken van ouderen bij wonen, welzijn en zorg en advies over ICT hulpmiddelen. Klik hier om het artikel te lezen.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Nieuwsbrief 28

Zondag 19 juli 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Koepel houdt ledenwerfactie.

De Koepel Gepensioneerden volgt de ontwikkelingen op gebied van Pensioen, AOW, Inkomen, Koopkracht, Zorg, Welzijn en Wonen op de voet en komt in actie als de belangen van de leden in gevaar komen.

Om nog meer gepensioneerdenverenigingen onderdak te bieden en daarmee meer invloed op het regeringsbeleid te kunnen uitoefenen is de Koepel een ledenwerfactie gestart middels een advertentie in Max Magazine, het omroepblad van Omroep MAX . U bekijkt de advertentie hier.

De werkgroep Ledenwerving van de Koepel onderzoekt momenteel ook andere kanalen om het aantal leden te kunnen uitbreiden.

Pensioenakkoord is slechts tussenstop

In editie 29 van Max Magazine  staat  een interview met Jaap van der Spek, één van de covoorzitters van de Koepel. Zijn mening over het pensioenakkoord, die werd opgetekend vóórdat het pensioendebat plaatsvond, kunt u lezen door op deze link te klikken.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe

Nieuwsbrief 27

vrijdag 17 juli 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Teleurstellend pensioendebat.

Het Tweede Kamerdebat van jl. dinsdag over het pensioenakkoord is voor zeer velen op een deceptie uitgelopen. Het debat was kwalitatief van een bedenkelijk niveau en de minister toonde weinig genegenheid te willen werken aan oplossingen voor de aangedragen problemen. Lees hier het commentaar van de beide voorzitters van de Koepel Gepensioneerden. Het artikel staat ook op onze website.

SER Themabrief pensioenen.

De maandelijkse themabrief met recent verschenen informatie over Pensioenen en AOW is weer uit, U leest de nieuwsbrief hier.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe