Nieuwsbrief 36

Nieuwsbrief 35

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 33

Nieuwsbrief 32

Nieuwsbrief 31

 

Kabinetsformatie

Vorming meerderheidscoalitie mislukt, maar aanzet tot een regeerakkoord bekend.

Donderdag 2 september zond informateur Mariette Hamer haar eindverslag aan haar opdrachtgever, de Tweede Kamer. Eindverslag informateur Hamer 

In dat verslag meldde ze dat ze ‘helaas moet concluderen dat er op dit moment geen coalitieonderhandelingen gestart kunnen worden die gericht zijn op het vormen van een meerderheidscoalitie. Hoewel er op basis van de inhoud voldoende aanknopingspunten zijn om tot een meerderheidscoalitie uit het brede midden te komen, werpen de zes partijen uit dit brede midden op andere gronden dan de inhoud blokkades dan wel voorwaarden op die onverenigbaar lijken.’

Een trieste conclusie, ruim vijf maanden na de verkiezingen. ‘Wie met wie’ lijkt belangrijker dan ‘wat met wie’. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de informateur haar verslag afsluit met een aantal persoonlijke observaties. Zo spreekt zij over een ‘zeer zorgelijk feit’ dat ‘leidt tot een situatie die het vertrouwen van de burger in de politiek niet zal vergroten.’

Naar verwachting zal oud-minister Johan Remkes (momenteel tijdelijk gouverneur van Limburg) na een debat in de Tweede Kamer volgende week worden gevraagd om nu de mogelijkheid van een minderheidskabinet te onderzoeken.

Als bijlage bij haar eindverslag heeft informateur Hamer de door VVD en D66 (als winnaars van de verkiezingen) opgestelde aanzet tot een regeerakkoord gevoegd als ook een notitie met de belangrijkste bouwstenen daarvan.

Daaruit blijkt dat een aantal aspecten rondom senioren die de Koepel Gepensioneerden met de presentatie van het Manifest ‘Naar een integraal ouderenbeleid’ samen met andere seniorenorganisaties onder de aandacht van informateur en politiek hebben gebracht een plek hebben gevonden in bedoelde documenten. Zo wordt uitdrukkelijk gesproken over het prioriteit geven aan de bouw van geschikte ouderenwoningen en is er in het kader van het thema zorg veel aandacht voor het belang van preventie, zeker ook voor senioren. Over zaken als pensioen en koopkracht wordt in de stukken niet gesproken. Dat betekent bijvoorbeeld dat kabinet, vakbonden en werkgevers voort kunnen met de uitwerking van het door hen gesloten pensioenakkoord.

Momenteel overleggen seniorenorganisaties hoe en wanneer ze opnieuw aandacht zullen vragen voor hun inzet. Want dat dat nodig zal zijn, staat voor de Koepel Gepensioneerden buiten kijf.

 

Website van Overstapservice is vernieuwd

Overstapservice.nl heeft een make-over gehad. De website heeft een nieuwe, frisse huisstijl en voldoet aan alle online eisen qua responsiveness, snelheid en navigatie. Vorig jaar is ook het product Overstapservice vernieuwd en zijn er functionaliteiten toegevoegd. De belangrijkste: “Betaler Informeren Bij Initiatie (BIBI)” .

Dit betekent dat banken betalers en incassanten informeren over de nieuwe betaalrekening bij elke betaling of incasso naar een oude betaalrekening. Zij kunnen daarmee het adresboek bij hun bank of hun administratie bijwerken. Alle grote consumentenbanken hebben BIBI inmiddels geïmplementeerd in de apps en internetbankieromgeving. Het zelf informeren van betalers en incassanten is dus bijna niet meer nodig. In de komende periode wordt nog de BIBI-aanpassing voor batch doorgevoerd.

 

Prinsjesdag en de koopkracht van senioren

Kabinet lekt maar koopkrachtgat senioren niet gedicht

We zitten inmiddels dik vijf maanden na de verkiezingen en een nieuw kabinet is nog niet in zicht. Van de 24 ministers en staatssecretarissen die aan Rutte 3 begonnen, zitten er welgeteld nog zes op hun plek. Daar waar het ‘t kabinet uitkomt, neemt het zonder mandaat beslissingen. En als ‘t lastig wordt beroept men zich op de demissionaire status: ‘we hebben geen mandaat.’

In de tussentijd bereidt men zich voor op Prinsjesdag, als de begroting van volgend jaar moet worden gepresenteerd. In het diepste geheim. Behalve als er goed nieuws te melden is en ergens extra geld voor wordt uitgetrokken. Dan wordt naar hartelust gelekt en kunnen we dat overal lezen. Dat klimaat en veiligheid op extra miljarden kunnen rekenen bijvoorbeeld.

Dat geldt helaas niet voor senioren, die inmiddels al jarenlang onderaan alle koopkrachtlijstjes bungelen. Een poging van Groen Links en PvdA vorige week om in totaal twee miljard uit de trekken voor koopkrachtmaatregelen (waarbij senioren prominent werden genoemd) is inmiddels in schoonheid (of beter: in lelijkheid) gestrand: ze zijn niet welkom aan de formatietafel. Daar kun je van alles van vinden, maar voor de koopkracht van senioren lijkt het niet per se goed nieuws te zijn. Volgens de berichten gaat er overigens wel geld naar koopkrachtherstel (dat is dus geen koopkrachtverbetering), maar dan zo’n 90% minder dan beide linkse partijen voorstelden. In totaal zou nu 200 miljoen beschikbaar komen: voor gezinnen, alleenverdieners, en senioren.

Wat dat daadwerkelijk voor de portemonnee van senioren gaat betekenen, is nog niet helder. Wel helder is dat er in ieder geval enige beweging is gekomen na de oproep aan de politiek die de Koepel Gepensioneerden onlangs deed.

Maar net zo helder is dat het echte vliegwiel om de koopkracht van senioren aan te slingeren de indexatie van de pensioenen is. Net zoals de indexatie-achterstand die veel gepensioneerden de laatste tien jaar hebben opgelopen de voornaamste reden is van het steeds meer gaan achterlopen van senioren in hun koopkracht.

Daarom zal de Koepel met volle kracht op die twee punten blijven inzetten: doe iets aan die indexatie-achterstand en maak indexatie weer mogelijk. Dat doen we richting Prinsjesdag, richting een nieuw kabinet, richting alle politieke partijen en uiteraard richting minister Koolmees, vakbonden en werkgevers bij de uitwerking van het pensioenakkoord.

 

SER nieuwsbrief

De SER heeft deze week weer een nieuwsbrief uitgebracht. U kunt hem hier online lezen. Dit is een andere nieuwsbrief dan de themabrief pensioenen van de SER die wij met enige regelmaat plaatsen.

Nieuwsbrief 30

Nieuwsbrief 29

  De grootste seniorenorganisatie in Nederland met ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Nieuwsbrief 29

zaterdag 21 augustus 2021

 

Interview John Kerstens in AMWEB

Elke zomer interviewt AMWEB (hèt blad in de financiële dienstverlening) een aantal spraakmakende mensen dat zich bezig houdt met voor de sector relevante onderwerpen. Dit jaar was John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, er daar een van.

Lees hier verder…

 

Hoe toegankelijk is uw bank?

Hieronder een aan het begin van deze week door KBO Brabant verzonden persbericht inzake de toegankelijkheid van de banken. Onlangs stond in het blad ONS een klein artikel over dit onderwerp. Daarop zijn zeer veel reacties binnen gekomen .

Het persbericht geeft een weergave van die reacties. Het is ook gestuurd aan de banken waarmee de seniorenorganisaties in het kader van het M.O.B.  in september gesprekken hebben.

Persbericht 16-08-2021

Oproep aan onze lezers.
Zoals hierboven vermeld, vinden de komende weken individuele gesprekken plaats met de 4 grote banken over het Actieplan Toegankelijk Betalingsverkeer dat het MOB heeft vastgesteld. Namens het MOB worden de gesprekken gevoerd door de secretarissen van WTI en WTB (Michel van Bommel en Wouter Vinken), de heer Ed Klute namens de maatschappelijke organisaties en door de heer Cees van Tiggelen als voorzitter.

Naast specifieke punten uit het actieplan gaat het met name ook over de bediening van de mensen in kwetsbare posities door de banken: door sluiting van bankfilialen en door digitalisering is de afstand tussen (kwetsbare) klant en bank veel te groot geworden. Wat gaan de banken er aan doen om die afstand weer te verkleinen?

Wij  ontvangen van u graag zo veel mogelijk concrete voorbeelden uit de praktijk waar men tegenaan loopt, waar er problemen zijn en welke dat zijn. Het persbericht van KBO Brabant spreekt duidelijke taal.  De door u aangedragen voorbeelden zullen onze vertegenwoordigers in de gesprekken met de banken naar voren brengen.

U kunt uw ervaringen en voorbeelden t/m 3  september a.s. per e-mail sturen naar communicatie@koepelgepensioneerden.nl  

 

Koopkracht gepensioneerden fors achteruit. Koepel Gepensioneerden maant politiek tot actie.

‘Gepensioneerden krijgen volgend jaar een flinke financiële kater te verwerken. Hun besteedbare inkomen staat onder druk door oplopende prijzen en een stagnerende AOW.’ Zo vatte De Telegraaf de paragraaf over dat besteedbare inkomen in een deze week verschenen analyse van het economisch bureau van ABN AMRO samen. In die analyse (die vooral inging op de gevolgen van de oplopende inflatie) waarschuwt de bank dat de koopkracht van senioren waarschijnlijk verder gaat afnemen. De afgelopen tien jaar is die inmiddels bijna 15% gaan achterlopen bij de koopkracht van andere groepen.

En die trend lijkt zich dus voort te zetten. Geen nieuws, en toch ook weer wel.

Senioren bungelen al jarenlang onderaan de koopkrachtlijstjes. Daarom ook heeft de Koepel Gepensioneerden een tijdje geleden de politiek in de aanloop naar Prinsjesdag en een nieuw kabinet stevig opgeroepen daar verandering in te brengen.

In de eerste plaats door indexatie van pensioenen mogelijk te maken, zodat die de prijsstijgingen volgen. Maar ook door allerlei in de aanloop naar de verkiezingen gelanceerde plannen van verschillende politieke partijen niet in een nieuw regeerakkoord op te nemen, maar in de prullenbak te mikken. Plannen om de AOW te gaan fiscaliseren bijvoorbeeld. Plannen om eigen bijdragen in de zorg te verhogen. Plannen om een eigen huis veel zwaarder te gaan belasten. Plannen die met name (ook) gepensioneerden stuk voor stuk nog eens extra in hun portemonnee zullen raken. En tenslotte door zo nodig op Prinsjesdag extra specifieke maatregelen te treffen om de koopkracht van senioren weer in de pas te laten lopen.

Naar aanleiding van het onderzoek van ABN AMRO heeft de Koepel Gepensioneerden dat pleidooi gisteren nog eens in een (persbericht) herhaald. En dat is hard nodig. Want de gemiddelde journalist, politicus of gewone burger heeft te vaak het gevoel dat senioren ‘niks te klagen hebben, maar dat wel graag doen’. Onzin, zoals uit de cijfers van deze week opnieuw bleek.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

 

 

Nieuwsbrief 27

Nieuwsbrief 26

Nieuwsbrief 25