Nieuwsbrief 47

 

zondag 22 november 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Voortgang pensioendiscussie

 

Woensdag 11 november heeft de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer een brief met veel vragen gestuurd aan minister Koolmees. Vragen over het toezichtkader tijdens de transitie naar het nieuwe pensioencontract. De brief vindt u hier.

Uit de brief blijkt dat de ingestuurde stukken en brieven van de Koepel Gepensioneerden en van de andere seniorenorganisaties waarmee de koepel intensief samenwerkt, goed worden bestudeerd en dat ze een belangrijke rol in de politieke discussie spelen en ook zullen gaan.

Zo heeft ook de ronde tafel inbreng van de ANBO (Willem Reijn), van KBO-Brabant en vooral van twee juristen op 4 november bij de Tweede Kamerleden grote indruk gemaakt. Om met de woorden van Pieter Omtzigt te spreken: ‘Er zijn nog veel vragen en de juridische consequenties moeten we goed wegen.’ Vandaar zijn vraag aan de juristen om te komen met een overzicht van de juridische risico’s die de overheid neemt. Belangrijk voor de gepensioneerden is, dat de pensioenjurist Lutjens aangaf dat de gepensioneerden door hun al opgebouwde vermogens grote belanghebbende zijn en dat het bij het invaren in het nieuwe stelsel dus voor een wettelijke basis nodig is om de stem van de gepensioneerden serieus te nemen. Dat betekent een grote steun voor onze organisaties.

Komende dinsdag (24 november) zullen de resterende organisaties (VNO-NCW, FNV en Bond voor verzekeraars) hun door een onverwacht Coronadebat uitgestelde verhaal doen en ook de Koepel Gepensioneerden (Jaap van der Spek) en de KBO-PCOB (Marcel Sturkenboom) komen aan bod. Deze hoorzitting is te volgen op de internet- uitzending van de Tweede Kamer van 18.50 tot 19.35 uur. Voor de schriftelijke inbreng van ANBO, KBO-Brabant, KBO-PCOB en de Koepel Gepensioneerden verwijzen we naar de hyperlinks onderaan dit artikel.

Ondertussen zijn de gesprekken met minister Koolmees en de sociale partners geïntensiveerd. Ze lopen door tot begin december dus verwachten we de internet- consultatie pas vanaf half december. Bij de consultatie kunnen organisaties en individuele mensen hun reactie geven op de voorliggende concept-wetsteksten. Daarvan zal de Koepel Gepensioneerden (in samenwerking met de andere seniorenorganisaties) zeker gebruik gaan maken. In het voorjaar zullen de Kamerdebatten plaatsvinden, terwijl de verkiezingen van maart aanstaande zijn. Dat biedt nog veel momenten voor beïnvloeding.

Op het hoe en wat beraden de organisaties zich na elke stap in het proces. Nu in actie komen is in ieder geval te vroeg. Daardoor zal ons plan van aanpak ook worden opgeschoven. Maar als actie nodig is dan zullen we alle publieke middelen gebruiken om de voor de Koepel Gepensioneerden en zijn standpunten brede maatschappelijke bekendheid en steun te genereren.

We zullen u op relevante momenten blijven informeren over de voortgang bij de besprekingen. Het is bekend wat we inhoudelijk gerealiseerd willen zien (zie ook het position paper), maar over de inhoud van de verschillende besprekingen kunnen we om procesredenen niet altijd volledige openheid bieden om onze positie te optimaliseren, om vertrouwelijkheid te waarborgen of te voorkomen dat deelaspecten uit hun verband worden gehaald. Intussen, moedig voorwaarts!

Hartelijke groet,

Covoorzitters Jaap en Joep

Position papers Koepel Gepensioneerden en KBO-PCOB e.a., Hoorzitting/RTG pensioenakkoord deel I – 24 november 2020

Position papers ANBO en KBO-Brabant e.a., Hoorzitting/RTG pensioenakkoord deel II – 4 november 2020

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

 

Nieuwsbrief 46

zaterdag 14 november 2020

 

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

Rondetafelgesprek met Kamercommissie.

Voor het rondetafelgesprek met de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het pensioenakkoord, dat dinsdag 3 november niet kon doorgaan vanwege een ingelast plenair debat, hebben wij inmiddels hebben wij een nieuwe uitnodiging ontvangen.

Koepel Gepensioneerden, KBO-PCOB en vertegenwoordigers van VNO-NCW, FNV en het Verbond van verzekeraars gaan dinsdag 24 november van 17.00 – 19.45 uur in gesprek met SZW commissieleden.

Hieronder kunt u zien  in welk blok en op welk tijdstip de diverse belangenbehartigers aan de (ronde)tafel zitten.

Blok 1: Actoren pensioenakkoord, van 17.00 – 18.00 uur

o Dhr. J. de Haan, VNO-NCW

o Dhr. T. Elzinga, FNV

Blok 2: Uitvoeringsaspecten, van 18.10 – 18.40 uur

o Dhr. H. Herbert, Verbond van verzekeraars

Blok 3: Uitvoeringsaspecten, van 18.50 – 19.35 uur

o Dhr. J. van der Spek, Koepel gepensioneerden

o Dhr. M. Sturkenboom, KBO-PCOB

De gesprekken zijn live te volgen via de website van de Tweede Kamer en kunnen daags na de zitting via https://debatgemist.tweedekamer.nl/home worden teruggekeken.

 

Heeft u uw zaken op orde?

Als u deze vraag ontkennend beantwoordt is het zeker nuttig om verder te lezen. Maar ook als u denkt dat u uw zaken op orde hebt, is onderstaand artikel de moeite van het lezen waard.

Bij ingrijpende gebeurtenissen zoals scheiding, ziekte of overlijden moeten veel zaken worden geregeld. Vaak blijkt dan dat belangrijke documenten en gegevens niet beschikbaar of onvindbaar zijn. Als u zelf een bepaald document nodig heeft, moet u dat wel kunnen vinden. En soms is het belangrijk dat ook anderen zoals een partner, een familielid of een vertrouwenspersoon bepaalde documenten snel kunnen vinden. Daarom is een overzichtelijke administratie heel belangrijk.

Veel mensen hebben moeite met de administratie en het bewaren van belangrijke documenten. De één gooit alles weg, terwijl de ander elk bonnetje bewaart. Belangrijke documenten belanden vaak in de bekende schoenendoos achter in de kast.

Door belangrijke documenten op een geordende manier op te bergen, houd u een goed overzicht over de voor u belangrijke zaken en houd u bovendien grip op uw financiën.

De meest eenvoudige manier is het aanschaffen van een ordner. Daarin stopt u tabbladen voor een aantal veel voorkomende zaken zoals: pensioenen, financiën, verzekeringen, belastingen, contracten enz. Vervolgens verzamelt u alle belangrijke documenten, die u al hebt of nog ontvangt, achter het betreffende tabblad in de ordner. Maak er een gewoonte van om de ordner jaarlijks door te lopen en overbodige documenten op te ruimen. Zo blijft de inhoud actueel. De bewaartermijnen van de verschillende documenten kunt u onder andere vinden op de website van het Nibud. In plaats van een ordner kunt u natuurlijk ook een “digitale ordner” vullen op je computer.

Met een goed ingedeelde ordner heeft u alle belangrijke documenten en gegevens overzichtelijk bij elkaar. Daarmee heeft u een waardevol naslagwerk voor uzelf en voor uw dierbaren in geval van nood. Zet de ordner op een veilige plaats en stel uw familie of vertrouwenspersoon op de hoogte van het bestaan en de vindplaats van de ordner.

Op die manier heeft u uw zaken goed op orde!

Voor het indelen van de ordner zijn ook handige (digitale) hulpmiddelen te koop.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op: www.nibud.nl en www.mijnzakenoporde.nl

Jan Menderink, commissie ZWW.

 

Nieuwsbrief AGE Platform Europe.

Er is een weer een nieuwsbrief van AGE Platform Europe verschenen, de november editie. Klik op deze link om de nieuwsbrief te lezen.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

 

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 – 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl
Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven

 

Nieuwsbrief 44

maandag 2 oktober 2020

 

Overleg met Kamercommissie SZW uitgesteld!

Het rondetafelgesprek met de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het pensioenakkoord dat voor morgen stond gepland, is tot nader uitgesteld.

Zodra de nieuwe datum voor het overleg bekend is, sturen wij een bericht.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

 

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 – 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl
Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven

 

Nieuwsbrief 42

Nieuwsbrief 41

 

 

 

woensdag 28 oktober 2020

 

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

Houtskoolschets acute zorg

De houtskoolschets acute zorg is een discussiestuk van de overheid over de nieuwe inrichting en bekostiging van het acute zorglandschap. De samenleving verandert en daar moet de acute zorg op inspelen. We willen immers ook in de toekomst goede, toegankelijke en betaalbare acute zorg. In de beleidsnota wordt beschreven hoe de acute zorg er in de toekomst uit zou kunnen zien.

KBO-Brabant, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM hebben gezamenlijk input op dit stuk geleverd om de vernieuwde inrichting van de acute zorg verder vorm te geven. U kunt onze reactie hier lezen.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Nieuwsbrief 40

 

Nieuwsbrief 39

Nieuwsbrief 36

                           

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Ouderen willen inspraak in transitie naar nieuw pensioencontract.

 

21 september jl. ging Koepel Gepensioneerden op bezoek bij minister Koolmees. Het overleg vond plaats op aandringen van de seniorenorganisaties, die hun rol in de besluitvorming niet in verhouding achten met de enorme pensioenbelangen die bij dit akkoord in het geding zijn. Koepel Gepensioneerden wil, samen met de andere ouderenorganisaties, actief betrokken zijn bij de verdere invulling van de cruciale details voor gepensioneerden, die direct van invloed zijn op hun juridische positie en hun huidige en toekomstige financiële situatie.

Koepel Gepensioneerden wil meepraten bij de verdere invulling van het concept-wetsontwerp, dat minister Koolmees eind november op papier hoopt te hebben. Het overleg van 21 september was gericht op overeenstemming hóe gepensioneerden meer inspraak zouden kunnen krijgen met betrekking tot het ontwerp, in het bijzonder met betrekking tot de transitie van het pensioenvermogen naar de nieuwe pensioencontracten en de overgangsperiode tot 1 januari 2026, wanneer – volgens de huidige planning – de nieuwe pensioenwetgeving van kracht wordt.

Het ‘definitieve pensioenakkoord’ waaronder sociale partners en minister Koolmees 4 juli jl. hun handtekening zetten, betreft vooral hoofdlijnen en een aantal voor de onderhandelaars relevante punten. Veel specifieke pensioendetails moeten nog worden uitgewerkt. Gepensioneerden kunnen tot nu toe, zeer tot hun ongenoegen, daarbij alleen adviseren vanuit de ‘Klankbordgroep Jong-Oud’.

Hoewel geen specifieke procedurele of inhoudelijke toezeggingen zijn gedaan, heeft de minister positief op de aangedragen oplossingen gereageerd en aangegeven na te zullen denken over wegen om ook een vertegenwoordiging van gepensioneerden te laten meedoen in de zoektocht naar oplossingen van de verdelingsvraagstukken die hen direct treffen.

Via deze link leest u een onverkorte impressie van de bijeenkomst, opgetekend door Koepelvoorzitters Jaap van der Spek en Joep Schouten, die namens Koepel Gepensioneerden bij het overleg aanwezig waren.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Nieuwsbrief 35

 

 

Nieuwsbrief 34

Geen afbeeldingen? Webversie

zaterdag 12 september 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

Senior en Veiligheid – week 3 – Hulpvraagfraude

Komende week staat in de hierboven vermelde campagne het thema Hulpvraagfraude, ook wel Whatsappfraude genoemd, centraal.

In het webinar van dinsdag 15 september (start 10.30 uur) waar de voorzitter van onze commissie Zorg, Welzijn en Wonen, Leo Bisschops gast is, wordt ingegaan op de smeekbede van een “familielid” in financiële problemen maar die uiteindelijk een oplichter blijkt te zijn.

Na het webinar is het bij dit onderwerp behorend ca. 3 minuten durend voorlichtingsfilmpje te bekijken. Deze filmpjes zijn vrijelijk te gebruiken op monitoren in wachtkamers van huisartsen, in kantines van sportverenigingen of sociëteitsruimten. Heeft u zulke ingangen, dan kunt de filmpjes hiervoor downloaden. Er is ook een korte versie van het filmpje, die kunt u hier bekijken.

Een rode draad in de campagne is ook het besef dat slachtoffers zich onnodig schamen voor het geval men één van de onderwerpen overkomt. De daders zouden zich juist moeten schamen en senioren zouden moeten beseffen dat niet alleen zij in de gewiekste trucs trappen maar dat iedereen dit kan overkomen.

Het laatste onderwerp van deze campagne “Phishing” wordt in kalenderweek 39 behandeld.

 

Deelnemers gezocht voor een onderzoek!

Onderzoeksbureau Labyrinth voert in opdracht van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een onderzoek uit naar het effect van digitalisering op de toegankelijkheid van het Openbaar Vervoer en andere mobiliteitsdiensten. Want kan iedereen nog wel gebruik maken van het Openbaar Vervoer wanneer er steeds meer via digitaal en online gaat?

In dit onderzoek zijn wij geïnteresseerd in de ervaringen van senioren over reizen met het openbaar vervoer en de rol van digitalisering daarin. Daarom zouden wij hierover graag kort met u in gesprek gaan. Deze gesprekken kunnen plaats vinden op een door u vertrouwde locatie, zoals bij u thuis of een openbare plek zoals een bibliotheek of restaurant. Deze gesprekken zullen plaatsvinden in de periode september t/m november. Uiteraard worden de maatregelen rondom het coronavirus zoals voorgeschreven door het RIVM hierbij in acht genomen.

De uitkomsten van dit onderzoek worden gebruikt om het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat te informeren. Het is dus belangrijk om te laten horen hoe het ov en andere mobiliteitsdiensten in Nederland worden ervaren, zodat er kennis is van de realiteit en waar nodig veranderingen gemaakt kunnen worden in het beleid. Daarnaast ontvangt de deelnemer een VVV-bon ter waarde van €25,00.

Bent u 65+? Maakt u wel eens gebruik van bus, tram, metro of trein? Of van WMO-vervoer, het Valys busje, Regiotaxi of deeltaxi? En vind u zichzelf niet zo heel digitaalvaardig? Dan gaan wij graag met u in gesprek. Als u andere mensen kent die hier mogelijk in geïnteresseerd zijn mag u dit onderzoek uiteraard ook met hen delen.

U kunt u aanmelden door een kort aanmeldingsformulier in te vullen via onderstaande link: https://www.labyrinthonderzoek.nl/aanmelden-voor-interview-kennisinstituut-mobiliteitsbeleid/. Wilt u graag meedoen maar is dat lastig via de computer? U kunt uzelf of een ander ook aanmelden door te bellen naar (0)30 –  262 81 91. Vertel dan even dat u belt om zich aan te melden voor het onderzoek naar reizen met het openbaar vervoer. Mocht u nog meer vragen hebben over het onderzoek, dan kunt u ook dit nummer bellen of een mail sturen naar c.overbeek@labyrinthonderzoek.nl.

 

AGE Platform Europe nieuwsbrief.

De september nieuwsbrief van AGE Platform Europe is uit. Klik op deze link om de nieuwsbrief online te lezen. Voor Nederlands klikt men in de menubalk linksboven op ‘”Translate”.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 – 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl
Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven