Nieuwsbrief 6

 

 

woensdag 18 maart 2020

 

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Lees verder

Nieuwsbrief 5

zaterdag 7 maart 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Zorg, Welzijn en Wonen

Een tegen Eenzaamheid

Van de drie grote programmaonderdelen uit het Pact voor de ouderenzorg is het tegengaan van eenzaamheid onder ouderen er eentje en die heeft als titel meegekregen Eén tegen Eenzaamheid.

 Algemeen wordt onderkend dat eenzaamheid een toenemend probleem wordt, eigenlijk in alle leeftijdsgroepen, maar beslist groter in het ouderensegment. Eenzaamheid wordt op verschillende manieren gedefinieerd maar laten we hier aansluiten bij deze definitie: een negatief subjectief gevoel dat zich kenmerkt door gebrek aan sociale contacten en relaties welke men vertrouwt.

Er is veel onderzoek gedaan naar de effecten van eenzaamheid onder ouderen; we gaan hier verder niet te diep op in, ook omdat we veronderstellen dat we zelf wel begrijpen dat de gevolgen van eenzaamheid op een leven heel groot zijn en dat eenzaamheid kan leiden tot depressies en uitzichtloosheid .

Koepel Gepensioneerden is van begin af deelnemer in het Pact voor de ouderenzorg en steunt zeker ook de initiatieven op het gebied van de eenzaamheidsbestrijding. De overheid op landelijk niveau heeft zich opgesteld als aanjager van allerlei initiatieven die op dit terrein uiteindelijk resultaat moeten boeken. Er zijn ambassadeurs benoemd, er worden hier en daar projecten ( financieel ) ondersteund en er wordt veel informatie gedeeld. Kijkt u maar eens wat u allemaal kan vinden als u op de zoekmachine Een tegen Eenzaamheid intoetst.

Zelf doen en anderen helpen:

Zelf doen. Het mooie is dat het onderwerp dat hier aan de orde is zich laat vergelijken met een mes dat aan twee kanten snijdt: Aan de ene kant worstelen veel van onze oudere leeftijdsgenoten met het probleem. Een leven dat vol met contacten en activiteiten zat, wordt steeds kleiner. Aan de andere kant zijn er de jongere ouderen die meer tijd hebben en nog vol energie en motivatie zitten om actief te zijn. Wij zullen in de nieuwsbrief van Koepel Gepensioneerden regelmatig op dit onderwerp terug komen en dan éen ( of misschien wel meer ) activiteit(en) extra aandacht geven. Een activiteit waar u zelf ook iets mee kan. Deze keer:

      Gezond Natuur Wandelen

De stichting Gezond Natuur Wandelen biedt gratis, meestal wekelijks, begeleide natuurwandelingen aan. Er wordt uit meer dan 90 (!) locaties in zes provincies gewandeld. De provincies die momenteel meedoen zijn: Groningen, Friesland, Noord-Brabant, Noord-Holland, Overijssel en Zuid-Holland.

U kunt, zoals gezegd, gratis aan deze wandelingen meedoen door zich op te geven via het aanmeldformulier op  https://www.gezondnatuurwandelen.nl.  Op deze website ziet u ook alle ruim 90 locaties staan van waaruit de wandelingen starten. Voor degenen die graag met enige regelmaat de wandelingen willen begeleiden: overal is behoefte aan uw inzet !  Bij sommige locaties staat een telefoonnummer, anders gaat het contact via een emailadres.

Denk hier eens serieus over na en wacht niet te lang. We zullen een heel vroege lente hebben dit jaar en dan is de natuur toch nog altijd op zijn mooist.

Leo Kool,  Commissie Zorg, Welzijn en Wonen

Europa

Van onderzoeksbewijs tot beleidsvorming: een stappenplan om sociale uitsluiting van ouderen in Europa te verminderen

AGE Platform Europe is één van de organisaties die deze week samen met een aantal andere associaties de conferentie “Inclusief ouder worden….De weg vooruit” belegde om de versnippering en de kenniskloof in onderzoek en beleid naar de oorzaken van sociale uitsluiting te overwinnen.

Vandaag is hierover een persbericht verschenen, dat u via deze link online kunt lezen. Door rechts bovenin op “translate” te klikken, verschijnt de Nederlandse versie van het persbericht. Het is mogelijk dat u op uw mobiele telefoon of tablet moet kiezen voor de desktop modus om de knop “translate” zichtbaar te maken.

Pensioenen

Nieuwsbrief pensioenen

De Nederlandsche Bank heeft haar maandelijkse nieuwsbrief pensioenen gepubliceerd. U klikt hier voor de editie maart 2020.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe

Koepel nieuwsbrief 4

 

 

Nieuwsbrief 4, 2020

woensdag 26 februari 2020

 

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

Pensioenen

Het geitenpaadje in het pensioenoverleg.

Het grote nieuws in De Telegraaf van vandaag 26 februari 2020: voorzitters van werknemers, werkgevers en minister Koolmees hebben een geitenpaadje gevonden om de vastgelopen discussie over de pensioenen weer vlot te trekken waarbij de rekenrente opnieuw bekeken gaat worden.

Lees hier het artikel van de Koepelvoorzitters verder.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 06-53840954
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl

Koepel Gepensioneerden Nieuwsbrief 3

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

Op dit moment is het in Den Haag redelijk stil rondom het onderwerp Pensioenen. Er zijn in laatste weken in de Tweede Kamer in ieder geval geen belangrijke debatten gevoerd over dit onderwerp. Maar “achter de schermen” wordt wel degelijk hard gewerkt aan de uitwerking van het nieuwe pensioenakkoord.

Vanuit het bestuur van de Koepel Gepensioneerden wordt u bijgepraat over de huidige stand van zaken als u op deze link klikt.

Zorg, Welzijn en Wonen

Wonen en Zorg voor ouderen

Er is een groot tekort aan geschikte woningen voor ouderen, blijkt uit diverse onderzoeken. Nederland is momenteel niet in staat om de groeiende groep ouderen voldoende te faciliteren in hun huidige en toekomstige woon-, welzijns- en zorgbehoeften.

Wat de problemen op het gebied van wonen en zorg voor ouderen zijn en wat daar aan wordt en kan worden gedaan, leest u in dit artikel van de commissie Zorg, Welzijn en Wonen.

Europa

Nieuwsbrief Age Platform Europe februari

De maandelijkse nieuwsbrief van Age Platform Europe is uit. Wanneer u hier klikt, kunt u de nieuwsbrief online lezen. Om de Nederlandse versie van deze nieuwsbrief te kunnen lezen, klikt u rechtsboven op “Translate”.  Op uw mobiele telefoon of tablet moet u wellicht kiezen voor de desktop modus om de knop “translate” zichtbaar te maken.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Nieuwsbrief 2

 

dinsdag 10 februari 2020

 

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

Zorg, Welzijn en Wonen

Veel aandacht voor de toekomst van de ouderen

De maand januari 2020 heeft een grote hoeveelheid aandacht opgeleverd voor het welzijn, wonen en zorg voor ouderen. Gericht op nu en op de toekomst. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) publiceerde haar advies ”de derde levensfase: het geschenk van de eeuw”. Lees hier verder….

 

Bent u degene die wij zoeken?

Het bovenstaande artikel is een bijdrage van de commissie Zorg, Welzijn en Wonen.

Deze commissie kent een tweetal vacatures.  Bent u bekend met en heeft u ervaring op één of meer aandachtsgebieden van de commissie? Dan bent u misschien wel degene die wij zoeken. Wij verwachten van u dat u in staat bent om beleidsmatig te denken en de theorie makkelijk naar de praktijk kunt vertalen. Uiteraard kost het u wat vrije tijd, maar het is wel een leuke vrijetijdsbesteding!

Wilt u meer weten wat een commissielid doet en wat er van hem of haar wordt verwacht? Stuur dan een mailtje naar Leo Bisschops, voorzitter van de commissie (lgmbisschops@gmail.com) of naar Leo Kool (leokool@planet.nl). Hij is de vicevoorzitter.

 

Europa

Nieuwsbrief Age Platform Europe

In deze nieuwsflits van het platform wordt o.a. uitgelegd hoe men de samenwerking met het (nieuwe) Europees Parlement wil voortzetten. U kunt de newsflash  hier lezen.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

 

Nieuwsbrief 56

vrijdag 20 december 2019

Oudejaarsdag voor KNVG en NVOG
Nieuwjaarsdag voor de Koepel Gepensioneerden

Dit is de laatste nieuwsbrief van de NVOG. Vanaf 2012 zijn de NVOG en de KNVG als aparte koepels van organisaties van gepensioneerden, waarna in het belang van de gepensioneerden onmiddellijk met elkaar gesproken is over de vraag hoe tot een goede samenwerking zou kunnen worden gekomen. We hebben het met elkaar voorzichtig opgebouwd. Eerst van binnenuit de experts op de verschillende terreinen bij elkaar te zetten en later ook op bestuurlijk niveau de samenwerking uit te breiden.

Ondertussen is er heel veel gebeurd. In de turbulente discussies over pensioenen, koopkracht, zorg, welzijn en wonen hebben we in toenemende mate een rol kunnen spelen. Steeds trachtende goed samen te werken met collega- seniorenorganisaties. Waardoor we een duidelijker rol hebben gekregen in het pensioendebat en ook op de andere terreinen. We hebben gemerkt wat de kracht van samen werken kan opleveren.

In onze nieuwsbrief hebt u dat steeds kunnen volgen. Vanuit de zorg bijna wekelijks ingevuld door onze expert op dat gebied Joop Blom. Vanuit de groep deskundigen op het terrein inkomen en koopkracht door Maarten Maas en vanuit de commissie pensioenen door Jos Berkemeijer en Gidy Koopmans. Maar al dat schrijfwerk zou niet tot zijn recht en bij u terecht zijn gekomen, als onze redacteur Dirk Visser er niet zou zijn geweest.

Na een oproep, ongeveer 5 jaren geleden, wie er mee zou willen werken aan de communicatieactiviteiten van de NVOG, heeft Dirk zich schoorvoetend gemeld. Hij wilde graag meewerken, maar had op communicatiegebied nog niet zoveel ervaring. Al heel gauw bleek Dirk veel talenten en vooral een grote wil en inzet te hebben om zich dingen eigen te maken, die voor hem nieuw waren. In onze (vooral interne) communicatie kunnen we nu niet meer zonder hem. Anders zou er geen nieuwsbrief meer zijn en zou er ook geen actueel gehouden website bestaan. We zijn daarom heel blij dat Dirk bereid is om ook voor de nieuwe Koepel Gepensioneerden actief te willen zijn. Dus komt er ook in het nieuwe jaar weer een nieuwsbrief en zal er vanaf 1 januari een nieuwe website zijn: www.koepelgepensioneerden.nl. Dirk, heel erg bedankt!

Actualiteit

In de eerste twee weken van januari zal er de tweede bespreking zijn van de klankbordgroep met de stuurgroep ‘uitwerking pensioenakkoord’. Als het goed is zijn er dan al inhoudelijk een groot aantal onderwerpen voorbereid en kunnen we tussentijdse spijkers met koppen slaan. In een voorbespreking met deskundigen uit onze eigen achterban zullen we ons op het overleg voorbereiden, tezamen met vertegenwoordigers van FNV/CNV-senioren, ANBO en KBO-PCOB. Na de eerste positieve ervaring in november, zal dan ook moeten blijken wat onze invloed kan zijn en hoe die in het uiteindelijke resultaat terug te vinden zijn. Tijdens het wordingsproces kan er niet te veel over de inhoudelijke ontwikkelingen worden gezegd. Dat is om te voorkomen dat tussentijdse informatie via lekkage een eigen (media) leven gaat leiden, waardoor het bereiken van resultaten alleen maar schade kan ondervinden. Het is de bedoeling dat er voor de zomer een rapportage zal zijn van de bereikte resultaten.

Eind vorige week kregen we van de SER-antwoord op onze brief van 5 december waarin wij dringend vroegen betrokken te worden bij voor ons relevante onderwerpen. Het heeft (te) lang geduurd, maar in de brief zijn openingen geboden, die wij voorheen niet kenden. Als er aanvragen voor SER-adviezen komen, zullen wij bij voor ons belangrijke thema’s worden uitgenodigd in de vooroverleggen met deskundigen. Dat betekent geen formele plaats in de SER (is voorbehouden aan sociale partners en kroonleden), maar wel een plek waar we daadwerkelijk op de inhoud invloed kunnen uitoefenen. Van de zijde van de SER is een contactpersoon aangewezen, vanuit het bestuur van de Koepel Gepensioneerden zal dat secretaris Dick van der Windt zijn. Met de nieuwe mogelijkheden gaan we voortvarend aan het werk. Maar ook de komende tijd zal moeten blijken of het vertrouwen wordt waargemaakt. Wij gaan er in ieder geval voor. Met de kracht van een grote en sterke organisatie achter ons. Mogelijk dankzij de fusie.

Nieuwe bestuur

Gelet op de ontwikkelingen zal het nieuwe bestuur starten met de u al bekende bestuursleden Dick van der Windt (secretaris), Dick Bode (penningmeester), Noud van Vught (vertegenwoordiger KBO-Brabant), Erik Triemstra (vertegenwoordiger FASv) en Peter Sibinga (vice voorzitter portefeuille interne verenigingszaken). Joep Schouten en Jaap van der Spek trekken samen als voorzitter in de beginfase de kar naar de nieuwe toekomst. In de verwachting dat in de loop van het nieuwe jaar een nieuwe voorzitter kan aantreden als bestuurder van een dan goed lopende trein. Dat is het moment waarop Joep Schouten zich zal terugtrekken en Jaap van der Spek, naast Peter Sibinga, vicevoorzitter wordt, belast met interne en externe communicatie.

Het kantoor van de Koepel Gepensioneerden is gevestigd in het huidige NVOG-kantoor, Churchilllaan 11 te Utrecht. Het telefoonnummer is: 030 2846080. Het e-mailadres: secretariaat@koepelgepensioneerden.nl

Inmiddels is een brief met fusie-informatie onderweg naar alle relaties van KNVG en NVOG en komt er 2 januari een persbericht. Belangrijk is dat we ons de komende tijd ‘goed in de markt zetten’. De communicatiecommissie van de Koepel Gepensioneerden bereidt zich daarop voor. We willen nadrukkelijk uitstralen ‘wie wij zijn, wat we (kunnen) betekenen en wat we willen bereiken’. Niet voor niets hebben we veel (ervarings-)deskundigheid in huis en zijn we met bijna 300.000 leden veruit de grootste seniorenorganisatie. Dat schept de verplichting goede kwaliteit te leveren en te zorgen voor een groot draagvlak als er overeenstemming is bereikt. Juist nu we meer serieus genomen worden dan jaren geleden, zullen we moeten doorpakken. Niet alleen in het waarmaken van onze ambities, maar ook zullen we moeten bereiken dat de politiek maatschappelijke omgeving en de media ons weten te vinden. We staan klaar om, zoveel mogelijk met andere seniorenorganisaties, een coöperatieve bijdrage te leveren aan het bereiken van positieve resultaten voor de senioren/gepensioneerden in het algemeen en de leden in het bijzonder.

In deze laatste nieuwsbrief willen we heel graag ook u allen bedanken voor de bijdragen aan het werk de afgelopen jaren. Het dwingt altijd respect af: Vrijwilligers die bereid zijn om veel van hun tijd en energie te geven aan de goede zaak. Daarom hopen we ook op uw steun in de komende jaren. In het belang van ons allemaal.

Dag ‘oud jaar’, welkom ‘nieuw jaar’. 

Joep Schouten
Jaap van der Spek

Verandering Wmo – correctie

In de vorige nieuwsbrief is in het artikel “Verandering Wmo” aan het eind van het artikel helaas een niet onbelangrijk stuk tekst weggevallen.Wij bieden u daarom het artikel nogmaals, maar nu compleet, aan als pdf document. Om het te lezen klikt u hier.

Uw zorgverzekering 2020

De websites die zich bezighouden met het vergelijken ( en sluiten!) van zorgverzekeringen laten geen mogelijkheid onbenut om u erop te wijzen dat u nog maar een korte periode heeft om over te stappen naar een andere zorgverzekeraar.

Of u besluit over te stappen is misschien niet het allerbelangrijkste. Dat u voor uzelf vaststelt of uw huidige zorgverzekering nog goed bij u past is belangrijk.

·         Passen de dekkingen van uw zorgverzekering nog bij uw persoonlijke (gezins) situatie? Bent u tevreden met de naturaverzekering die u heeft, of kiest u voor de wat duurdere restitutieverzekering. Een zorgverzekering waarbij u vrij bent naar de zorgverlener te gaan die u zelf kiest.

·         Hebt u een naturaverzekering check dan voor alle zekerheid even of uw zorgverzekeraar met uw “favoriete” zorgverleners een contract heeft gesloten. Als dat niet het geval is, kan een deel van de kosten voor uw rekening komen. De website van de zorgverzekeraar brengt duidelijkheid.

·         Het verplichte eigen risico voor de basisverzekering (385 euro) kunt u, met korting op de premie, met maximaal 500 euro verhogen. Schat u in dat de zorgkosten binnen de perken blijven, dan is dat wellicht een optie. Het is wel handig om een buffertje aan te houden voor het geval het toch tegenvalt.

·         Dan zijn er nog de aanvullende (tand) verzekeringen. Nut en noodzaak zijn sterk afhankelijk van uw (gezondheid)situatie.

·         Misschien ook wel handig om eens te kijken naar het aanbod van de zorgverzekeraars op het gebied van mantelzorg. Wat wordt er in de aanvullende verzekering vergoed voor de mantelzorger en wat voor de zorgvrager? MantelzorgNL publiceerde hier recent over. Klik hier voor meer informatie.

Past alles u nog? Prima. Wilt u toch iets wijzigen: u heeft tot en met 31 december 2019 om uw huidige zorgverzekering op te zeggen en tot 1 februari 2020 om een nieuwe zorgverzekering te sluiten of de dekking van uw huidige verzekering aan te passen.

Indexeringsachterstand groot

 In het Financieele Dagblad heeft een interessant artikel gestaan waarin duidelijk wordt hoeveel onze achterstand is geworden, omdat er jarenlang niet is geïndexeerd. Het gaat om 20%. Voor wie meer wil weten, het artikel is te lezen onder de volgende link:

https://fd.nl/economie-politiek/1325448/pensioenen-in-tien-jaar-tijd-met-20-uitgehold

Nieuwsbrief 55

vrijdag 13 december 2019

Uitstel Kortingen Pensioenfondsen nader toegelicht

Op 19 november jongstleden en daarvoor op de algemene vergadering van 13 november, hebben wij u op de hoogte gesteld van het feit dat minister Koolmees de Tweede Kamer een brief heeft gestuurd waarin hij aankondigt de kortingen op de pensioenen een jaar uit te stellen en de premies op de pensioenen voorlopig te laten zoals ze zijn.

Inmiddels is bekend geworden dat de betreffende brief van de minister, na instemming te hebben verkregen in de Tweede Kamer, aan de Eerste Kamer is aangeboden op 26 november jongstleden en voor kennisgeving is aangenomen in de Commissie SZW.

Omdat er misschien misverstanden kunnen ontstaan in de loop van het komende half jaar, lichten we de regeling zoals die door de minister in zijn brief is aangekondigd, nader toe. Het is namelijk niet in alle gevallen zo dat een eventuele korting een jaar wordt uitgesteld. Daarnaast kan het zo zijn dat het bestuur van een pensioenfonds, dat wel volgens de oude regeling verplicht zou zijn tot korten en dat volgens de aangepaste regeling niet meer verplicht is, op grond van evenwichtige belangenafwegingen en/of gewichtige redenen, toch rechtsgeldig kan besluiten tot het (eenmalig of gespreid in de tijd) korten van de pensioenen. Deze informatie is ook van belang voor leden van verantwoordingsorganen op het moment dat een pensioenfonds toch besluit om tot kortingen over te gaan.

Vrijstellingsregeling

Feitelijk heeft minister Koolmees in zijn brief het volgende besloten:

A. Aanpassing artikel 140 van de Pensioenwet
Pensioenfondsen die voor de zesde achtereenvolgende keer op 31 december 2019, het zogenaamde zesde ‘meetmoment’, een dekkingsgraad onder 104,3% hebben, hoeven in 2020 toch geen korting op grond van Artikel 140 van de Pensioenwet, door te voeren.

B. Aanpassing artikel 138 van de Pensioenwet
Pensioenfondsen die volgens artikel 140 van de Pensioenwet minder dan het vereiste eigen vermogen (meestal zo’n 120-130% van de verplichtingen) in kas hebben, maar door middel van een herstelplan kunnen aantonen dat ze binnen een termijn van 12 jaar (was voorheen:10 jaar) toch over voldoende vermogen zullen beschikken, hoeven niet te korten.

Voorwaarden Vrijstellingsregeling

De aangepaste vrijstellingsregelingen onder artikel 140 en 138 gelden onder de volgende voorwaarden:

I. Dekkingsgraad minimaal 90%
Alleen fondsen met een actuele dekkingsgraad (per 31-12-2019) van minimaal 90%, of fondsen die direct een onvoorwaardelijke korting doorvoeren tot zij een dekkingsgraad van 90% hebben bereikt, kunnen van deze vrijstellingsregeling gebruik maken.

II Onderbouwing
Het pensioenfondsbestuur moet de aanpassingen goed en transparant naar alle soorten deelnemers kunnen onderbouwen.

Toelichting
Hoewel het krachtens deze regeling aannemelijk is dat het aantal pensioenfondsen dat verplicht wordt te korten onder de aangepaste regeling kleiner zal zijn dan onder de oude regeling (vooral de grote fondsen hebben dat al aangegeven) is het dus niet zo dat alle kortingen daarmee van de baan zijn. Daarnaast is en blijft het al of niet korten erg afhankelijk van de ontwikkeling van de risicovrije rente en het beleggingsresultaat van een individueel fonds in 2019. Informeert u dus bij uw pensioenfonds in hoeverre er sprake is van een verwachting dat de pensioenen gekort zullen worden.

Lees verder

Nieuwsbrief 54

vrijdag 6 december 2019

Commissie Zorg neem afscheid van Joop Blom

De gezamenlijke KNVG / NVOG commissie Zorg, Welzijn en Wonen heeft afgelopen maandag in haar commissieoverleg afscheid genomen van Joop Blom. Een commissie die door hem 15 jaar geleden werd opgericht en waarvan Joop tot voor kort voorzitter was.

Joop heeft de laatste maanden als een soort gast gewerkt aan de afbouw van zijn taken. Hoewel afbouw eigenlijk niet de juiste benaming is. Hij was en is gewend om zijn visie over zaken op het terrein van Zorg, Welzijn en Wonen duidelijk kenbaar te maken. In zijn rol als gast was dat eigenlijk niet anders dan voorheen. Het echte afbouwen moet nog beginnen!

In de jaren dat Joop als boegbeeld van de commissie werkzaam is geweest, heeft hij het zorg- en welzijnlandschap ontzettend zien veranderen. De nieuwe Zorgverzekeringswet (Zvw),  de verbouwing van de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (Wlz) heeft hij op een kritische manier gevolgd. Nog steeds steekt hij zijn mening, ook via de nieuwsbrief van NVOG, niet onder stoelen of banken. Regionalisering van de zorg is daarbij één van zijn stokpaardjes. Wie niet weet wat Bernhoven is, leest de stukjes van Joop niet.

Tot zijn tachtigste heeft Joop veel energie gestopt in wat je gerust zijn werk mag noemen. Toch best wel lange werkweken, afgewisseld met ondermeer veel wandelen. En nu gaat hij het rustiger aan doen, zegt ie.

Als commissieleden bedanken wij Joop voor het delen van zijn kennis en de  goede samenwerking. Wij wensen hem een heel plezierige toekomst met toch wat minder werkuren. Echt afscheid nemen gebeurt overigens pas in het voorjaar van 2020 wanneer het plan om Joop een symposium aan te bieden ten uitvoer wordt gebracht.

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen.

Verslag MOB-overleg

Vorige week heeft weer overleg plaatsgevonden in het kader van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer dat onder voorzitterschap staat van een lid van de Directie van De Nederlandsche Bank (DNB). PSD2, geldautomaten en het pin-only beleid gemeenten kwamen onder meer aan de order tijdens deze vergadering. U kunt het verslag van het overleg hier lezen.

Thuisarts.nl: betrouwbare medische informatie

De Juiste Zorg op de Juiste Plek is voor de commissie Zorg, Welzijn en Wonen in 2019 een soort van rode draad. Wij hebben het afgelopen jaar een aantal artikelen in de nieuwsbrief geplaatst. Allemaal met het gedachtegoed van de Juiste Zorg op de Juiste Plek als achtergrond.

De essentie van de Juiste Zorg op de Juiste Plek is: Het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals eHealth).

Kijken wij naar de bovengenoemde essentie, dan past daarin ook om na te denken over dingen die wijzelf kunnen doen. Is het bijvoorbeeld nodig om voor iedere (medische) vraag die wij hebben, contact te zoeken met de huisarts of alvast een afspraak te maken voor een consult? Of zijn er wellicht andere oplossingen? Er is een betrouwbare website die u kan helpen bij het beantwoorden van (medische) vragen en die u ook laat zien wanneer het wel handig is om een afspraak bij de huisarts te maken.

Betrouwbare patiënteninformatie

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. U kunt zelf informatie zoeken over klachten en u kunt zich op die manier voorbereiden op een mogelijk gesprek met de huisarts.

Thuisarts.nl is geen dokter Google! De informatie op de site is wetenschappelijk onderbouwd en voldoet aan de wetenschappelijke richtlijnen. Huisartsen en medisch specialisten werken samen met patiëntenorganisaties om de medische informatie te “vertalen” naar voor een breed publiek begrijpelijke teksten. Er is een enkele binding met commerciële bedrijven, zoals fabrikanten van medicijnen.

Om voor te bereiden en om na te lezen

De informatie op de website kunt u gebruik als voorbereiding op het gesprek met de huisarts. Dat zorgt ervoor dat het gesprek tussen u en de arts makkelijker verloopt. Veel huisartsen gebruiken de informatie op Thuisarts.nl ook tijdens het consult en verwijzen u naar de site. . Een prima manier om zaken die besproken zijn nog eens op uw gemak door te lezen.

De informatie op de website wordt steeds meer voorzien van tekeningen, filmpjes etc. Dat ondersteunt de informatie die u kunt lezen en maakt het vaak inzichtelijker.

Tot slot

Thuisarts.nl vervangt het consult zeker niet. De informatie op de site zorgt er wel voor dat u de afweging kunt maken of een bezoek aan de huisarts nodig is of dat er andere mogelijkheden zijn. En bij twijfel belt u natuurlijk gewoon de huisarts!