Zandsculpturen Garderen

                     De vereniging voor  55+ers

      Gaan jullie mee naar de  zandsculpturen in Garderen?

 

Datum: 28 mei 2024

Vertrek Schoonoord: 9.30  uur.

Bonkerstraat  2

Vertrek Zweeloo: 9.45 uur.

Aelderstraat 5

Deze dagtocht kost € 45.00  en dit is inclusief

busreis, koffie + appelgebak + toegang Zandsculpturen

Opgeven  voor  14 mei bij Roelie Jakobs tel. 0623710771

Jopie Boudewijn  tel.382223  of Arie Aardema tel. 381946

Indien er ruimte is kunnen niet leden mee voor € 50.00

Betaling van deze reis voor: 14 mei.

 NL 62 RABO 0306843 986De Senioor

Alle Boelensstraat 15

7848 CS Schoonoord

Stamppot —-Ja lekker

2023 Nieuws om van te smullen 13 dec website

Nieuws om van te smullen

Stamppot  — Jaa lekker!!

Woensdagmiddag:

13 december

Aanvang 12.00 uur

Herberg Openluchtmuseum

We beginnen deze dag om 12.00 uur met een gratis consumptie.

Om 12.30 zal het stamppot buffet klaar staan verzorgd door Lucas en Marjon.

De eigen bijdrage voor deze middag is € 15.00 inclusief buffet, consumptie en een paar rondjes bingo. (Graag  gepast betalen)

Opgeven voor deze middag voor vrijdag 1 december bij:

Jopie Boudewijn- Rein Lycklema- Roelie Jakobs-    TrijnTangenberg  of Arie Aardema.

We mogen met de auto en fiets tot aan de Herberg  rijden.

*** *** ***

Verder willen wij u eraan herinneren dat we, zoals besloten tijdens de jaarvergadering van 1 maart jl., de  jaarlijkse contributie met ingang van 2024 verhogen naar € 30,= voor één persoon en € 55,= voor 2 personen die samenwonen. Voor de leden die een automatische incasso hebben zal dit bedrag conform worden aangepast.

Het Bestuur.

2024 ******2024

Noteer even woensdag 10 januari de nieuwjaarsvisite met knieperties en rollegies en een drankje en een hapje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze nieuwe avonden

Woensdag 1 november  

Dorpshuis Schoonoord 

Aanvang 19.30 uur 

Andries Middelbos

De tied van Striepkoorn boks, en wollen börstrok en levertraon.

 En veel meer.

Deze is wegens ziekte verplaatst en het bestuur heeft de avond vervangen met een geheugen training en een paar rondjes bingo

 

*************************************************************************************************************************************

 

In Memorian.

In memoriam.

Vrijdagavond 18 aug. ontvingen wij het trieste bericht dat na een kort ziekbed is overleden onze secretaris:

                                             Henk de Geeter

Henk was lid van De Senioor vanaf 2004 en heeft vanaf 2012 het secretariaat vervuld.

In dankbare herinnering aan wat Henk voor onze vereniging heeft betekend missen we een gerespecteerd mens en secretaris.

Ons medeleven gaat vooral uit naar zijn vrouw Janneke,

kinderen en kleinkinderen en we wensen hen veel sterkte met dit grote verlies.

Het Bestuur van de Senioor

Activiteitenvanaf 6 sept.

   Onze activiteiten gaan weer van start

Woensdag 6 september

Dorpshuis Schoonoord

Aanvang 19.30 uur

Deze avond zal komen optreden:

       L.E.U.K.                                                                                                                                       

Zij spelen muziek geschikt voor jong

en oud.
Veel van de nummers herinneren

aan vroeger maar ze spelen ook de
hedendaagse muziek.

Tot 6 september

 

Gezellige avond

Woensdag 3 mei

Dorpshuis Schoonoord

Aanvang 19.30 uur

Het is de laatste activiteit  voor de vakantie

Deze avond zal voor ons optreden:

Henk jan Tangenberg wonende in Zweeloo

Henk Jan heeft eerder succesvol voor ons

opgetreden.

Hij zal ook deze keer met een Hollands

repertoire  komen en eenvernieuwde geluidsinstallatie