Nieuwsbrief 27

Nieuwsbrief 27, 2018.
Publicatiedatum: vrijdag 13 juli 2018.

Huisartsen en zorg.
Onlangs publiceerden wij informatie over het hoofdlijnenakkoord met ziekenhuizen en specialisten. Dit akkoord is erop gericht om in de komende 3 jaar bijna € 2 miljard op ziekenhuiszorg te bezuinigen. Dat zal echter betekenen dat er meer behandelingen door huisartsen zullen moeten verricht.
Met de huisartsen is nu ook een hoofdlijnenakkoord gesloten waarin de afspraak is opgenomen dat de huisartsenzorg kan worden uitgebreid. Daarvoor is de komende 3 jaar bijna € 600 miljoen uitgetrokken. Dit kan worden gebruikt voor bijv. meer praktijkondersteuners en aandacht voor kwetsbare groepen. Maar ook verbetering van de automatisering zal een grote aandacht moeten krijgen. Voor de patiënt moet, als er problemen zijn, de beste oplossing worden gezocht. Daarbij past niet altijd een medisch specialistisch antwoord. Als het nodig is moet gekozen worden voor hoog specialistische zorg, maar een andere keer is een patiënt beter geholpen bij de huisarts of b.v. een fysiotherapeut. Maar soms ook met begeleiding naar een gezondere levensstijl of naar andere vormen van hulp. Zorg op de juiste plek door de juiste behandelaar voor die persoon.
Naast goede zorg wil de overheid hiermee ook de zorg betaalbaar houden. Minder (duurdere) zorg bij specialisten, meer zorg dichtbij huis waar het kan. Deze veranderingen zijn nodig om ook de patiënt van de toekomst toegankelijke en betaalbare zorg te bieden.
Deze omwenteling de zorg is al aangekondigd in het advies ”zorg in 2030” van 2016! De huidige regering heeft dit positief opgepakt!

DNB Nieuwsbrief Pensioenen.
De Nederlandsche Bank heeft aan het begin van deze maand weer een nieuwsbrief pensioenen uitgebracht. Deze keer plaatsen wij geen link naar de website, maar kunt u de nieuwsbrief hier downloaden (pdf).

Langdurige zorg.
Langdurige zorg (voor patiënten die 24 uur zorg en toezicht nodig hebben) wordt gefinancierd vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Dit betreft vooral zorg in verpleeghuizen en psychiatrische inrichtingen. Men kan ook kiezen om deze zorg thuis te regelen via een Persoons Gebonden Budget(PGB), waarmee men de zorg zelf inkoopt of door verpleging thuis, waarbij de verpleging en verzorging thuis geregeld wordt door de WLZ. (zgn. maatwerkvoorzieningen via een modulair pakket). Dat laatste is in 2015 ingevoerd.
In 2016 kregen 258.000 patiënten (bijna 1,5% van de bevolking!) langdurige zorg vergoed uit de WLZ. 202.000 daarvan waren opgenomen in een verpleeghuis etc. 28.000 regelden zorg thuis via een PGB en 28.000 via een maatwerkvoorziening thuis.
De gegevens, die gepubliceerd zijn door het ministerie van VWS, geven in vergelijking met 2015 aan dat het aantal patiënten ten opzichte van 2015 met 1% is gedaald. Het aantal in een instelling opgenomen patiënten is gedaald met 6% maar het aantal patiënten dat thuis verzorgd en verpleegd wordt vanuit de WLZ is gestegen met 60%! Vanwege de kosten is dit een goede zaak, want verpleging thuis kost minder dan verpleging in een inrichting, maar verpleging thuis legt wel een zwaardere last bij de mantelzorg! Dat moet goed geregeld zijn.
(Monitor Langdurige zorg VWS, juli 2018)