Nieuwsflits 14

 

 

 

Rijbewijs verlengen na uw 75ste  Blijven rijden met een verlopen rijbewijs

Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december 2020. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk bericht van het CBR.

Tot wanneer kunt u blijven rijden?

U kunt met een verlopen rijbewijs blijven rijden tot het CBR een besluit neemt. Dit kan uiterlijk tot één jaar nadat uw rijbewijs verlopen is.

In verband met corona maatregelen geldt er een extra coulance:

De Europese Commissie heeft besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen. Wanneer u 75 jaar of ouder bent en een tijdelijke verlenging van het rijbewijs heeft, kunt u door dit Europese besluit ook in de EU rijden. Dit geldt voor mensen van wie het rijbewijs tussen 1 februari en 31 augustus 2020 verlopen is of verloopt.

Geldt de regeling ook voor u?

De regeling geldt voor u in de volgende situatie:

U bent 75 of ouder op het moment dat uw rijbewijs verloopt.

En: u dient uw Gezondheidsverklaring in voordat uw rijbewijs verloopt. Of, als u uw Gezondheidsverklaring al heeft ingediend, heeft u dat voor de verloopdatum van uw rijbewijs gedaan.

En: uw rijbewijs is minimaal 5 jaar geldig. U kunt dit zien op uw rijbewijs.

De begindatum staat op de voorkant van uw rijbewijs: bij 4a.

De einddatum staat op de achterkant van uw rijbewijs: in kolom 11, achter ‘B’

 

<<Lees hier het volledige item>>

Bron: CBR

Eventueel een bezoek aan een specialist kan nodig zijn, houdt hierbij rekening met weken wachten op een afspraak in de ziekenhuizen, zij zijn momenteel bezig de reguliere zorg weer op gang te brengen.

Bv. een verklaring van een oogarts kan het lang duren voordat je een afspraak hebt. Sneller gaat het bij een oogkliniek.

Het CBR ook af en toe eens bellen als het te lang duurt voordat men wat hoort kan ook helpen

 

Nieuwe Corina regels per 1 juli 2020 in eenvoudige taal

Regels binnen

 • U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen. Personeel telt niet mee.
 • Meer dan 100 mensen mag. Maar alleen als u een plek reserveert.

En u krijgt een gezondheidscheck.

Dit geldt bijvoorbeeld bij bioscopen, cafés, restaurants, theaters, bruiloften en uitvaarten.
Discotheken en nachtclubs blijven dicht tot 1 september.
Er komen nog regels voor zangkoren.

Regels buiten

 • U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand.
 • Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen. Personeel telt niet mee.
 • Meer dan 250 mensen mag op plekken met vaste zitplaatsen. U reserveert een plek. En u krijgt een gezondheidscheck.

Dit geldt bijvoorbeeld in de horeca.
Bij dierentuinen en pretparken geldt geen maximaal aantal personen.

Regels in het vervoer

 • U moet altijd een mondkapje dragen in het openbaar vervoer.
 • U draagt in taxi’s, busjes en touringcars altijd een mondkapje. U moet reserveren. En u krijgt een gezondheidscheck.
 • Zitten er mensen uit een ander huishouden bij u in de auto? Draag dan allemaal een mondkapje.

In al het andere vervoer moet u 1,5 meter afstand houden. Zoals op een rondvaartboot.

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand

Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren:

 • Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen.
 • Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden. Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen.

In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden.
Daarom gelden er ook uitzonderingen voor:

 • Hulpbehoevenden en hun begeleiders.
 • Kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s.
 • Sporters, acteurs en dansers.

Niet vergeten:

 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Reis zoveel mogelijk buiten de spits.
 • Blijf weg van drukke plekken.
 • Was vaak uw handen.

 

Blijf thuis bij klachten en laat u testen.

Heeft u vragen over het coronavirus?

Bel naar 0800 – 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).
Vanuit het buitenland belt u naar +31 20 205 1351.

 

 

Nieuwsbrief 18

zondag 31 mei 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Pensioenen

De spannende eindfase naar een pensioenakkoord

Eind mei heeft de stuurgroep, die belast is met de uitwerking van het pensioenakkoord, enkele knopen doorgehakt maar een aantal andere resterende punten is blijven hangen. Meer vergaderingen zijn nog nodig. De komende week zal ook de klankbordgroep van senioren/gepensioneerden en jongeren samen met de stuurgroep vergaderen. Uiteindelijk gaat de uitkomst naar het hoogste niveau, de bestuurlijke groep, bestaande uit de minister (Wouter Koolmees) en de voorzitters van de sociale partners. De gezamenlijke verenigingen van senioren en gepensioneerden zullen daarbij nog betrokken worden. Voortdurend hebben wij ons veel inspanningen getroost om maximale invloed uit te oefenen. Lees hier verder…

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe

Nieuwsbrief 17

zaterdag 30 mei 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Eén tegen Eenzaamheid

Koepel Gepensioneerden is deelnemer in de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Dit vloeit voort ui het programmaonderdeel Een tegen Eenzaamheid van het Pact voor de ouderenzorg.

Initiatieven tijdens de coronacrisis

Op de website van Een tegen Eenzaamheid ( www.eentegeneenzaamheid.nl ,staan altijd voorbeelden van activiteiten  die worden ontplooid in het kader van de eenzaamheidsbestrijding. De wereld is veranderd en de initiatieven op de website ook. Gericht op de nieuwe werkelijkheid.

De eenzame oudere medemens was tot voor kort veelal  aangewezen op een leven in een kleine omgeving, meestal in en rond het eigen huis. Met en zonder bezoek..

Door alle corona maatregelen is die omgeving nog kleiner geworden en is de groep eenzame mensen ook nog eens veel groter geworden.

Het is even niet de tijd om eenzaamheid te bestrijden door de doelgroep uithuizige activiteiten aan te bieden of om er op uit te trekken om de sleur te doorbreken. De initiatieven zijn gericht op zingeving vanuit de eigen stek.

Kunst kijken

Het landelijke voorbeeld dat wij deze keer graag onder uw aandacht willen brengen zijn de virtuele rondleidingen door onze eigen Nederlandse musea.

Gaat u maar naar www.eentegeneenzaamheid.nl, kijk bij landelijke initiatieven en al snel zult u de informatie vinden over kunst kijken, zonder uw huis uit te komen.

Kunstmuseum den Haag, om er maar eens eentje te nemen, geeft elke woensdagmiddag ( begint om 14.00 uur) een virtuele rondleiding met gids; uitstekend verstaanbaar, rustig en heel deskundig. Je voelt je echt aanwezig en na afloop voldaan en zelfs een beetje vermoeid door de aandacht die de rondleiding van je heeft gevergd.

De virtuele rondleiding gaat via een tablet of smartphone en in het geval van het Kunstmuseum den Haag is het inloggen via Instagram.

Digitaal vaardig?

Levert het inloggen problemen op? Gelukkig zijn er actieve, vaak wat jongere gepensioneerden, die u graag een handje helpen! Die zijn natuurlijk bereid zich er eerst even zelf in te verdiepen en vervolgens advies te geven over het gebruik van de tablet of de smartphone.

Wij roepen onze lidorganisaties op om te kijken hoe zij leden die digitaal wat minder vaardig (eenzaam of minder eenzaam) zijn hulp kunnen bieden. Zodat zij digitaal stappen kunnen zetten en van deze mooie initiatieven gebruik kunnen maken

Als de musea deze diensten aanbieden is het toch prachtig om er als lidorganisatie er aan mee te helpen dat er voor uw leden een nieuwe (museum) wereld opengaat!

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen.

Banken en uw privacy

Hieronder treft u een link aan naar de nieuwspagina op de website van de Consumentbond die wij ontvingen wij onze vertegenwoordiger bij het MOB. Het korte artikel gaat over de privacy bij nieuwe banken die daarmee blijkbaar niet altijd zorgvuldig mee omgaan. U leest het artikel hier.

eHealth en digitalisering

De commissie Zorg, Welzijn en Wonen van Koepel Gepensioneerden heeft voor dit jaar een aantal focuspunten benoemd. Een van die focuspunten is eHealth en digitalisering.

Koepel Gepensioneerden heeft dit onderwerp recent ingebracht in het overleg dat een zij samen met een aantal andere seniorenorganisaties met VWS heeft. Dan gaat het om gezamenlijk optrekken van een aantal partijen op dit onderwerp. Wij informeren u daar later over.

Wat dichterbij huis is de informatieverstrekking aan de lidorganisaties en haar leden. Informeren over de ontwikkelingen op het gebied van eHealth en ondersteuning geven op het gebied van digitalisering.

Een mooi voorbeeld is de wijze waarop Sjaak Sprong, lid van de commissie Zorg, Welzijn en Wonen voor zijn organisatie, de Vereniging van Nederlandse oud-Loodsen (VNoL), de informatie over het onderwerp videobellen heeft samengevat. Wij maken u hier graag deelgenoot van. Lees hier verder.

Europa

Op de valreep van deze maand geven wij u  de link naar de AGE Platform Europe nieuwsbrief door. U kunt de nieuwsbrief hier online lezen. Voor de Nederlandse vertaling klikt u rechtsboven op “Translate”.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Nieuwsbrief 16

maandag 18 mei 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Hoogleraar Sigrid Hemels is niet wars van opportunisme.

Hoogleraar belastingrecht Sigrid Hemels van de Erasmus universiteit brengt in Het Financieele Dagblad van vrijdag 15 mei een oud stokpaardje op tegen het decor van de coronacrisis: rijkere gepensioneerden moeten ook AOW-premie gaan betalen om zich solidair betonen met de jongere generatie, die in de toekomst de kosten van de coronacrisis moet dragen.

Hemels stelt terecht dat de corona crisis een gat slaat in de schatkist dat weer aangevuld moet worden en dat daarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen. Ze voert een aantal argumenten aan waarom gepensioneerden solidair moeten zijn, die niet of niet geheel kloppen en die vooral naar haar doel toe redeneren:  AOW’ers moeten ook AOW-premie betalen.

Onze huidige inkomensheffing legt de kosten van de crisis vooral bij jongere leeftijdsgroepen, de werkenden. Dit komt vooral door de premies Algemene Ouderdomswet (AOW)’, betoogt Hemels.

Een verpleegkundige met een loon van € 26.700 betaalt in de eerste belastingschijf € 9.972 (37,35%) per jaar aan belasting en premies….  Op dit zelfde  jaarinkomen betaalt de AOW’er € 4.779 minder premies dan de verpleegkundige.’ Haar conclusie: de vrijstelling van AOW-premie moet voor rijkere  gepensioneerden vervallen.

Als oplossing voor de gepensioneerden met een laag inkomen moet er dan wel een toeslag komen. Als deskundige op het terrein van belastingen zou prof. Hemels toch kunnen weten dat het toevoegen van nog weer een toeslagsysteem de ellende bij de belastingdienst alleen maar groter maakt. Opmerkelijk is dat ze wel rijkere gepensioneerden  vraagt een extra coronabijdrage te leveren, maar dat ze het heeft over rijkere werkenden, zoals hoogleraren, fiscalisten en juristen..

Hemels miskent het goed in elkaar zittende systeem van AOW en aanvullende pensioenen. De gepensioneerden van nu hebben toen zij zelf nog werkten hetzelfde percentage van hun salaris aan AOW-premie betaald voor de gepensioneerden van toen als de jongeren van nu. Voor zover de jaarlijkse AOW-premies niet voldoende zijn om alle AOW-uitkeringen van een jaar te betalen, wordt de AOW-pot aangevuld vanuit de belastinggelden. Die aanvulling is nu ongeveer 33%. Rijkere gepensioneerden dragen daar vanwege de progressieve inkomstenbelasting en vermogensbelasting dus al aan bij.

De gepensioneerden van nu baseerden hun inkomen na pensionering op de premies die ze betaalden voor de AOW en voor hun aanvullend pensioen. Hemels wil voor rijkere gepensioneerden de AOW nu deels of geheel wegbelasten. Ze voert daarvoor de coronacrisis op als argument maar gaat er daarbij gemakshalve aan voorbij dat gepensioneerden sinds de financiële crisis van 2008 al 18 tot 25% aan koopkracht hebben ingeboet vanwege het achterwege blijven van indexatie en kortingen.

Hemels vergelijkt niet geheel toevallig het inkomen van een gepensioneerde met dat van een verpleegkundige, die bij hetzelfde inkomen netto minder overhoudt, omdat deze wel AOW-premie betaalt. Het is nogal populistisch haar vertrouwde fiscaal stokpaardje nu ineens op te hangen aan de coronacrisis, die overwegend de mortaliteit van ouderen betreft en nu juist deze groep als enige te vragen extra solidair te zijn.

De term ‘rijkere  gepensioneerden‘ is net zo’n karikatuur als die van de ‘kwetsbare ouderen, die ontzien moeten worden’. De financiële situatie van senioren is te divers om in een karikatuur af te doen en te complex om die vanuit één enkele beleidsmaatregel te benaderen. Om recht te doen aan een debat over de financiële positie van senioren en de solidariteit tussen generaties is een meer integrale kijk nodig, waarbij behalve fiscaliteit (het punt van Hemels) ook onderwerpen als pensioen, wonen en zorg overwogen moeten worden.

Jaap van der Spek
Joep Schouten
Voorzitters Koepel Gepensioneerden

Op onze website kunt u de radio uitzending beluisteren van de discussie die Jaap van der Spek vrijdagavond met mevrouw Hemels over dit onderwerp heeft gevoerd. Daar staat ook de ingezonden brief van de Koepelvoorzitters aan het Financieele Dagblad naar aanleiding van het artikel van prof. Hemels.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe

Nieuwsbrief 15

zaterdag 16 mei 2020

Bezoek aan thuiswonende kwetsbare ouderen

Er is een groep 70-plussers die zelfstandig thuis woont, een kwetsbare  gezondheid heeft en geen (mantel) zorg of ondersteuning ontvangt. Zij beschikken veelal over een klein netwerk.

De coronamaatregel “ga niet op bezoek bij 70-plussers met een kwetsbare gezondheid” is aangepast en nu geldt dat bedoelde groep ouderen bezocht kan worden door één of twee vaste personen.

Om te voorkomen dat de versoepeling van de maatregel niet het gewenste resultaat oplevert, dringt een aantal (senioren) organisaties er op aan dat de gemeenten bij het inzetten van bezoekers een coördinerende rol pakken.

De brief die door onder meer KBO-Brabant en FASv is verzonden aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten leest u hier. Koepel Gepensioneerden onderschrijft het verzoek van harte.

Vrijwilligers Gezocht!!

 Als grootste seniorenorganisatie van Nederland willen wij de krachten bundelen om zoveel mogelijk ouderen een stem te geven.

Om onze politieke en beleidsmatige impact verder te vergoten en onze stem in het publieke domein met nog meer kracht te kunnen laten horen, willen we zoveel mogelijk gepensioneerden-verenigingen bij de Koepel Gepensioneerden onderdak bieden.

De komende tijd willen wij mogelijk geïnteresseerde gepensioneerden/senioren verenigingen persoonlijk benaderen om het belang van het lidmaatschap van de Koepel Gepensioneerden en de belangenbehartiging op alle relevante dossiers (Pensioen, Inkomen, Zorg, Wonen, Welzijn) nog eens toe te lichten. Daarnaast willen wij actie ondernemen om individuele senioren, die zich door de Koepel vertegenwoordigd willen zien, in verbinding te brengen met de passende lid-vereniging binnen de Koepel.

Voor deze actieve aanpak zoeken wij enthousiaste vrijwilligers met goede communicatieve eigenschappen die in een werkgroep zullen gaan samenwerken om een plan van aanpak te maken met een bijpassend budget om vervolgens de gewenste ledengroei te gaan realiseren.

Heeft u nog vrije tijd beschikbaar die u op een aantrekkelijke manier wilt invullen, dan is deze uitdaging misschien iets voor u! Kosten voor reizen die u maakt voor deze activiteit worden vergoed door de Koepel.

Bent u geïnteresseerd of wilt u wat meer weten over deze nieuwe activiteit in de Koepel, stuur dan een mailtje naar Dick van der Windt (secretaris, Dickvanderwindt@outlook.com) of naar Dick Bode (penningmeester@koepelgepensioneerden.nl).

Jaarverslag M.O.B.

Vorige week is het jaarverslag van het MOB (Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer) aangeboden aan de Minister van Financiën.

In de 2e alinea van de brief worden onder meer genoemd de herijking van de visie op contant geld en het toegankelijk houden van het betalingsverkeer voor mensen in kwetsbare posities. Twee onderwerpen zeer van belang voor onze achterban!

De aanbiedingsbrief kunt u hier lezen, het jaarverslag vindt u onder deze link. Het verslag staat ook op onze website. Daar staat ook een viertal coronabulletins van de Betaalvereniging Nederland.

Advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS)

(Samen) leven is meer dan overleven

De onafhankelijke RVS adviseert de regering en het parlement op het gebied van zorg, welzijn en samenleving.

In haar meest recente advies doet zij dat met een korte terugblik op de huidige coronacrisis en vervolgens met een blik vooruit op de wijze waarop wij als samenleving langzaam weer “van slot komen”. Wat kan er toe bijdragen om onze blik te verbreden en hoe verleggen wij onze prioriteiten? Met in het achterhoofd dat het virus zich opnieuw kan verspreiden.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft in haar advies een viertal thema’s benoemd en geeft binnen die thema’s een aantal adviezen. Wij benoemen hieronder de thema’s en een paar adviezen. Het complete advies van de RVS leest u hier.

·         Kwaliteit van leven en sterven

–       Laat het overkoepelende verbod op bezoek in instellingen los.

–       Stimuleer dat huisartsen, praktijkondersteuners en (wijk) verpleegkundigen het gesprek met ouderen en / of ernstig zieke mensen voeren over de kwaliteit van leven en het waardig sterven. Verwezen wordt naar de gesprekken die worden gevoerd over wel of niet reanimeren.

–       Biedt alleenstaanden van alle leeftijden de ruimte om toch beperkt samen te komen met anderen. De definitie wat een huishouding is zou dan moeten worden aangepast.

·         Ongelijkheid en kwetsbare groepen

–       Een bredere opvatting over wat mensen kwetsbaar maakt helpt om meer verschil te maken in of, hoe en wanneer maatregelen worden verruimd. Niet alleen focussen op bijvoorbeeld de kwetsbare oudere, maar ook op andere groepen die kwetsbaar zijn. Denk daarbij aan kinderen en volwassenen met een beperking, thuislozen en zieke mensen van wie de behandeling wordt uitgesteld.

–       Onderschat de gezondheidseffecten van stress, onzekerheid en werkloosheid niet.

·         Zorg & ondersteuning in beweging

–       In de huidige crisissituatie wordt meer ruimte genomen door zorgverleners en organisaties om met elkaar samen te werken. In de fase na de crisis moet van ervaringen worden geleerd en als de basis goed is, hierop worden voortgeborduurd.

–       Zorg op afstand (eHealth en digitale zorg) heeft een vlucht genomen. Het advies is om dit als een waardevolle en onmisbare uitbreiding te zien van datgene dat zorg- en hulpverleners kunnen bieden. Belangrijk hierbij is dat vraagstukken met betrekking tot toegankelijkheid, privacy, digitale vaardigheden en financiering gericht worden opgepakt.

·         Adaptief bestuur en leiderschap

–       Organiseer de komende fase een brede en openlijke inspraak, ruggenspraak en tegenspraak.

–       Om de politieke besluitvorming te voeden moet de expertise en ervaringskennis binnen het Outbreak Management Team worden uitgebreid en verbreed.

–       Zorg ervoor dat toegang tot de kennisbronnen, bijvoorbeeld het openbaar maken van rekenmodellen, gelijkwaardig wordt. Dit bevordert een constructief kritische dialoog.

–       Geef burgers een veel grotere rol in het monitoren van ziektesymptomen en in het doen van contactonderzoek. Onder begeleiding van de GGD kunnen vrijwilligers een bijdrage leveren aan contactonderzoek.

De rode lijn is dat de RVS meer maatwerk adviseert. Maatwerk binnen algemene kaders. Maar de RVS doet ook een groot beroep op de verantwoordelijkheid van de individuele mens (de burger zoals die mens in het advies wordt genoemd)

Het advies is grotendeels gericht op organisaties en mensen die beroepsmatig zijn betrokken. Onze doelgroep wordt nauwelijks benoemd. Dat is jammer, omdat de ervaringen van ouderen een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de volgende fase.

Dat belang wordt onderstreept door Tineke Abma, directeur van Leyden Academy. Zij pleit ervoor om het perspectief van ouderen serieus te nemen. En om het beleid en de (bij te sturen) maatregelen meer op hun ervaringen en verhalen te baseren. Als Koepel Gepensioneerden onderschrijven wij dit. In het, momenteel wekelijkse, overleg van de seniorenorganisaties met VWS zullen wij dit aspect bespreken. U kunt hier het artikel van Tineke Abma lezen.

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen

SER Themabrief

Er is weer een nieuw SER Themabrief Pensioenen en AOW uitgekomen. U leest de themabrief via deze link.

Welke impact heeft de coronacrisis op ouderen?

Studenten van de Leyden Academy on Vitality and Ageing doen samen met onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) onderzoek om de gevolgen voor ouderen in kaart te brengen. Doet u mee?

Klik hier om het artikel op de website van BeterOud te lezen. Daar kunt u ook doorklikken naar de vragenlijst.

Bron: BeterOud

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe

Nieuwsflits 13

Voorlopige terugblik en korte evaluatie

 

De Corona crisis: Wat gaat dit betekenen?

Nederland is overvallen door het corona-virus. We zijn geconfronteerd met een uitbraak die tienduizenden mensen ziek maakte en die nu al tot bijna 6000 doden heeft geleid. Vele mensen die op de intensive care zijn opgenomen geweest (en het hebben overleefd) blijven nog lange tijd zware klachten houden. Als we niet met zeventien miljoen Nederlanders samen ons best doen om de groeicurve van het aantal besmettingen af te vlakken, zou de zorg in elkaar klappen en zouden met name onze ouderen en kwetsbaren niet de zorg krijgen die nodig is. De capaciteit van onze gezondheidszorg, met name de IC-capaciteit was onvoldoende om deze onverwachte pandemie te weerstaan en daarvan zouden de ouderen de dupe worden.

Was de pandemie onverwacht?

Al sinds jaar en dag wordt door epidemiologen en virologen gewaarschuwd dat de wereld van tijd tot tijd getroffen gaat worden door een Pandemie. De vraag was niet ‘of’ maar ‘wanneer’ die zou uitbreken. Met SARS (2003), de Mexicaanse griep (2009) en MERS (2012) kregen we voorproefjes die voor Nederland in omvang beperkt bleven. Tussen 2007 en 2011 woedde met name in Brabant de Q-koorts, die naar schatting 100.000 mensen besmette en 74 doden kostte. Ruimschoots voldoende aanleidingen om ons voor te bereiden op een volgende uitbraak, zou je zeggen, maar dat is niet gebeurd.

Was de zorg hierop voorbereid?

Vanwege de “marktwerking” in de zorg mogen zorgverleners niet samen werken. Ziekenhuizen mogen onderling geen afspraken maken, evenmin als huisartsen en thuiszorgorganisaties. Ze moeten concurreren, het is ieder voor zich. Ook de inkoop van medicijnen en hulpmiddelen vindt decentraal plaats. De zorgverzekeraars dwingen de zorgverleners met name te concurreren op prijs en kwaliteit. Lege bedden kosten geld, dus in Nederland is de beddencapaciteit en in het bijzonder de ic-capaciteit (duur!) afgestemd op de normale bedrijfsvoering. Het heeft ertoe geleid dat er nu onvoldoende IC-bedden waren en dat tot noodgrepen heeft geleid en het verplaatsen van veel patiënten naar andere ziekenhuizen en zelfs naar Duitsland. De rekening moet nog worden opgemaakt en zal betaald moeten worden!   In de afgelopen jaren is de zorg sterk verschoven van langdurige opnames naar dagbehandelingen. Dat betekent voor de ziekenhuizen dat de bedden niet zijn verdwenen, maar ’s nachts leeg zijn. Overdag liggen er vaak achtereenvolgens meerdere patiënten op een bed. In de coronacrisis nam de vraag naar andere ziekenhuiszorg sterk af. Niet alleen omdat de patiënten vanwege angst op besmetting zich niet meldden, maar ook omdat de ziekenhuizen niet direct noodzakelijke zorg uitstelden. Het inlopen daarvan zal vermoedelijk nog zeker één jaar duren!

Was er voldoende voorraad aan medische hulpmiddelen?

Ook de voorraden aan medische hulpmiddelen en medicijnen worden zo klein mogelijk gehouden, want zelfs bij een lage rentestand kosten voorraden geld. En waarom zou je voorraden hebben als bestellen zo is gebeurd? In het afgelopen jaar is echter meermaals gebleken dat de voorraden medicijnen en hulpmiddelen (zoals mondkapjes) onvoldoende waren. In 2019 werden door de industrie te verwachten leveringsproblemen gemeld voor bijna 2000 verschillende medicijnen. De regering heeft toegezegd daar iets aan te gaan doen. Dat is nog niet gebeurd! Door de prijspolitiek van overheid en zorgverzekeraars ligt de prijs van geneesmiddelen in Nederland ook veel lager dan in de buurlanden. Producenten staan daarvoor niet klaar om aan Nederland als eerste te gaan leveren. Dat merken we af en toe!

Hoe is het met de personeelsbezetting?

Er is een heel behoorlijke belangstelling voor het beroep van verpleegkundige. De wervingscampagnes zijn succesvol en het aantal uitvallers tijdens de studie is gering. Echter, de zorgsector is zo lek als een mandje: het personeel loopt er sneller uit dan de opleidingen kunnen bijbenen. In 2018 verliet bijna één op de vijf zorgmedewerkers hun werkgever, ruim 8% verliet de zorg zelfs helemaal. De oorzaken zijn gevat in een deprimerend rijtje: hoge werkdruk, last van administratieve taken, onvoldoende werksfeer, onvoldoende professionele trots, niet zelfstandig kunnen werken, onvoldoende flexibiliteit, continuïteit, professionele ontwikkeling, begeleiding op het werk en salaris. Wat men niet meldt is dat veel verplegenden en verzorgenden graag meer willen werken, maar dat de zorgaanbieders geen voltijds contracten aanbieden (lastig roosteren). Dan ga je dus ergens anders full time werken. De regering heeft al aangekondigd dat zij aan de beloning van het personeel in de zorg iets wil gaan doen. Het gebrek aan achting voor het personeel was wel het duidelijkst in de verpleeghuiszorg, waar medewerkers onbeschermd hun werk moesten doen en hier en daar aanwijsbaar het virus hebben verspreid door de instelling. Hoezo bescherming van kwetsbare ouderen?

Maatregelen voor de toekomst.

We kunnen er maar het beste van uitgaan dat het corona-virus nog wel enige jaren onder ons zal zijn. Met een beetje geluk is over een paar jaar ongeveer iedereen in Nederland ingeënt, maar tot dan kunnen we periodiek een uitbraak verwachten. En als corona definitief bedwongen is, komt er wel weer iets nieuws. De vraag is of de politiek dan ook weer bereid en in staat is geld uit te trekken om de gevolgen op te vangen.

Wat moet er (minstens) gebeuren:

*            Op peil houden van de IC-capaciteit van minstens 2000 bedden. Er moeten veel meer verpleegkundige geschoold worden voor de IC en daar ook van tijd tot tijd werken om de kennis en vaardigheden op peil te houden. Niet alle verpleegkundigen zijn hiertoe bereid en in staat. Extra beloning is dan op zijn plaats.

*             De reeds lang in discussie zijnde maatregelen om de zorg efficiënter te maken ook gaan doorvoeren! Centraal aanhouden van voorraden medicijnen en hulpmiddelen voor enkele maanden ook voor   verpleeg- en verzorgingsinstellingen.

*             Zorgpersoneel betere arbeidsvoorwaarden aanbieden. Uiteraard kost dit meer geld en de zorg kost al veel. Dat zullen wij met zijn allen moeten opbrengen via belastingen en premies. Dat eist ook een goed draaiende economie.

 

 

Nieuwsflits 12

Discriminatie ouderen.

Je kan de kranten niet opslaan of het nieuws aanzetten of de woorden “kwetsbare ouderen” komen ter sprake.

Maar wanneer ben je een “kwetsbare oudere”?

De meest gangbare definitie is hier onder verwoord:

Wanneer is er sprake van kwetsbaarheid bij een oudere? Kwetsbare ouderen zijn oudere mensen met een verminderde regie over het eigen leven, een complexe situatie en een zorgbehoefte.
Kwetsbaarheid wordt niet veroorzaakt door hogere leeftijd. Hoewel het voorkomen van kwetsbaarheid toeneemt met de leeftijd zijn verreweg de meeste ouderen niet kwetsbaar. Kwetsbaarheid presenteert zich met symptomen zoals bijvoorbeeld vallen, verlies van gewicht of van regiecapaciteit. Van alle kwetsbare ouderen heeft ongeveer 33% een vorm van (beginnende) dementie.

Nu met het coronavirus worden alle ouderen als kwetsbaar bestempeld.

Voor de veiligheid, zegt het RIVM, zijn de volgende punten belangrijk:

 • Winkelen tussen 7 en 8 uur ’s morgens (of het uitkomt is niet belangrijk)
 • Ga naar één winkel, maar help de plaatselijke middenstand en ga naar de bakker voor brood, naar de slager voor vlees en naar de groenteman voor groenten en fruit.
 • (Dit zijn dus al 3 winkels. Verwarrend nietwaar?}
 • Alleen met het openbaar vervoer als men kan aantonen dat het noodzakelijk is. Geldt vooral voor het reizen met de NS. (Voorlopig dus niet)
 • Als de terrassen opengaan vooral geen ouderen (anders hebben de jongeren geen plaats!!)

Naar het ziekenhuis voor een consult bij een specialist mag wel. Is het daar wel veilig?

Maar als de Lock down is opgeheven dan mogen de ouderen weer vrijwilligerswerk doen, want daar draait ook de economie op. En dat mag dan wel?

Mogen wij ouderen zelf bepalen hoe wij met de coronacrisis om willen gaan. Daar zijn wij heel goed in staat.

Regering hou op met betuttelen.

Laten we niet vergeten de echte kwetsbaren zitten in het verpleeghuis en die zijn, al jaren, het hardst door de regering in de steek gelaten. Velen overlijden niet door corona maar door eenzaamheid.

Een vriendin zei tegen mij na het overlijden door corona van haar partner. “Ik sterf nog liever door Corona dan door eenzaamheid”.

Zie documentaire “Hoe Hasselt vecht tegen het virus

Enkele ouderenbonden hebben, samen met een politieke partij een manifest opgesteld.

Ja, en wat nu. Heeft het geholpen?

Geweldig!! Vanaf 25 mei kunnen alle verpleeghuizen, waar geen coronabesmettingen zijn, bezoek toelaten. Per bewoner is dat dan één vaste bezoeker..

 

Een fitte strijdbare oudere beginnende 70 plusser