Nieuwsbrief 48

Nieuwsbrief 47

 

zondag 22 november 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Voortgang pensioendiscussie

 

Woensdag 11 november heeft de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer een brief met veel vragen gestuurd aan minister Koolmees. Vragen over het toezichtkader tijdens de transitie naar het nieuwe pensioencontract. De brief vindt u hier.

Uit de brief blijkt dat de ingestuurde stukken en brieven van de Koepel Gepensioneerden en van de andere seniorenorganisaties waarmee de koepel intensief samenwerkt, goed worden bestudeerd en dat ze een belangrijke rol in de politieke discussie spelen en ook zullen gaan.

Zo heeft ook de ronde tafel inbreng van de ANBO (Willem Reijn), van KBO-Brabant en vooral van twee juristen op 4 november bij de Tweede Kamerleden grote indruk gemaakt. Om met de woorden van Pieter Omtzigt te spreken: ‘Er zijn nog veel vragen en de juridische consequenties moeten we goed wegen.’ Vandaar zijn vraag aan de juristen om te komen met een overzicht van de juridische risico’s die de overheid neemt. Belangrijk voor de gepensioneerden is, dat de pensioenjurist Lutjens aangaf dat de gepensioneerden door hun al opgebouwde vermogens grote belanghebbende zijn en dat het bij het invaren in het nieuwe stelsel dus voor een wettelijke basis nodig is om de stem van de gepensioneerden serieus te nemen. Dat betekent een grote steun voor onze organisaties.

Komende dinsdag (24 november) zullen de resterende organisaties (VNO-NCW, FNV en Bond voor verzekeraars) hun door een onverwacht Coronadebat uitgestelde verhaal doen en ook de Koepel Gepensioneerden (Jaap van der Spek) en de KBO-PCOB (Marcel Sturkenboom) komen aan bod. Deze hoorzitting is te volgen op de internet- uitzending van de Tweede Kamer van 18.50 tot 19.35 uur. Voor de schriftelijke inbreng van ANBO, KBO-Brabant, KBO-PCOB en de Koepel Gepensioneerden verwijzen we naar de hyperlinks onderaan dit artikel.

Ondertussen zijn de gesprekken met minister Koolmees en de sociale partners geïntensiveerd. Ze lopen door tot begin december dus verwachten we de internet- consultatie pas vanaf half december. Bij de consultatie kunnen organisaties en individuele mensen hun reactie geven op de voorliggende concept-wetsteksten. Daarvan zal de Koepel Gepensioneerden (in samenwerking met de andere seniorenorganisaties) zeker gebruik gaan maken. In het voorjaar zullen de Kamerdebatten plaatsvinden, terwijl de verkiezingen van maart aanstaande zijn. Dat biedt nog veel momenten voor beïnvloeding.

Op het hoe en wat beraden de organisaties zich na elke stap in het proces. Nu in actie komen is in ieder geval te vroeg. Daardoor zal ons plan van aanpak ook worden opgeschoven. Maar als actie nodig is dan zullen we alle publieke middelen gebruiken om de voor de Koepel Gepensioneerden en zijn standpunten brede maatschappelijke bekendheid en steun te genereren.

We zullen u op relevante momenten blijven informeren over de voortgang bij de besprekingen. Het is bekend wat we inhoudelijk gerealiseerd willen zien (zie ook het position paper), maar over de inhoud van de verschillende besprekingen kunnen we om procesredenen niet altijd volledige openheid bieden om onze positie te optimaliseren, om vertrouwelijkheid te waarborgen of te voorkomen dat deelaspecten uit hun verband worden gehaald. Intussen, moedig voorwaarts!

Hartelijke groet,

Covoorzitters Jaap en Joep

Position papers Koepel Gepensioneerden en KBO-PCOB e.a., Hoorzitting/RTG pensioenakkoord deel I – 24 november 2020

Position papers ANBO en KBO-Brabant e.a., Hoorzitting/RTG pensioenakkoord deel II – 4 november 2020

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

 

Collectiviteitskorting ziektekosten verzekerng 2021


Zorgverzekering 2021
Collectiviteitskorting zorgpremie 2021De Federatie van Algemene Seniorenverenigingen FASv heeft ook voor het jaar 2021 premiekorting
geregeld bij verschillende zorgverzekeraars.
De leden van een seniorenvereniging kunnen een verzekering afsluiten met deze korting,
als die seniorenvereniging is aangesloten bij de FASv.
Houd u er rekening mee dat de collectiviteitskortingen op de basispremie ook in 2021 wettelijk tot 5%
worden gemaximeerd. Per 1 januari 2023 zal de korting op de basisverzekering – volgens berichten
van het ministerie van VWS – heel waarschijnlijk worden beëindigd. Korting op aanvullende
verzekeringen blijven dan nog wel mogelijk.
Het eigen risico blijft ook in 2021 € 385,-.

Lees verder

Nieuwsbrief 46

zaterdag 14 november 2020

 

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

Rondetafelgesprek met Kamercommissie.

Voor het rondetafelgesprek met de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het pensioenakkoord, dat dinsdag 3 november niet kon doorgaan vanwege een ingelast plenair debat, hebben wij inmiddels hebben wij een nieuwe uitnodiging ontvangen.

Koepel Gepensioneerden, KBO-PCOB en vertegenwoordigers van VNO-NCW, FNV en het Verbond van verzekeraars gaan dinsdag 24 november van 17.00 – 19.45 uur in gesprek met SZW commissieleden.

Hieronder kunt u zien  in welk blok en op welk tijdstip de diverse belangenbehartigers aan de (ronde)tafel zitten.

Blok 1: Actoren pensioenakkoord, van 17.00 – 18.00 uur

o Dhr. J. de Haan, VNO-NCW

o Dhr. T. Elzinga, FNV

Blok 2: Uitvoeringsaspecten, van 18.10 – 18.40 uur

o Dhr. H. Herbert, Verbond van verzekeraars

Blok 3: Uitvoeringsaspecten, van 18.50 – 19.35 uur

o Dhr. J. van der Spek, Koepel gepensioneerden

o Dhr. M. Sturkenboom, KBO-PCOB

De gesprekken zijn live te volgen via de website van de Tweede Kamer en kunnen daags na de zitting via https://debatgemist.tweedekamer.nl/home worden teruggekeken.

 

Heeft u uw zaken op orde?

Als u deze vraag ontkennend beantwoordt is het zeker nuttig om verder te lezen. Maar ook als u denkt dat u uw zaken op orde hebt, is onderstaand artikel de moeite van het lezen waard.

Bij ingrijpende gebeurtenissen zoals scheiding, ziekte of overlijden moeten veel zaken worden geregeld. Vaak blijkt dan dat belangrijke documenten en gegevens niet beschikbaar of onvindbaar zijn. Als u zelf een bepaald document nodig heeft, moet u dat wel kunnen vinden. En soms is het belangrijk dat ook anderen zoals een partner, een familielid of een vertrouwenspersoon bepaalde documenten snel kunnen vinden. Daarom is een overzichtelijke administratie heel belangrijk.

Veel mensen hebben moeite met de administratie en het bewaren van belangrijke documenten. De één gooit alles weg, terwijl de ander elk bonnetje bewaart. Belangrijke documenten belanden vaak in de bekende schoenendoos achter in de kast.

Door belangrijke documenten op een geordende manier op te bergen, houd u een goed overzicht over de voor u belangrijke zaken en houd u bovendien grip op uw financiën.

De meest eenvoudige manier is het aanschaffen van een ordner. Daarin stopt u tabbladen voor een aantal veel voorkomende zaken zoals: pensioenen, financiën, verzekeringen, belastingen, contracten enz. Vervolgens verzamelt u alle belangrijke documenten, die u al hebt of nog ontvangt, achter het betreffende tabblad in de ordner. Maak er een gewoonte van om de ordner jaarlijks door te lopen en overbodige documenten op te ruimen. Zo blijft de inhoud actueel. De bewaartermijnen van de verschillende documenten kunt u onder andere vinden op de website van het Nibud. In plaats van een ordner kunt u natuurlijk ook een “digitale ordner” vullen op je computer.

Met een goed ingedeelde ordner heeft u alle belangrijke documenten en gegevens overzichtelijk bij elkaar. Daarmee heeft u een waardevol naslagwerk voor uzelf en voor uw dierbaren in geval van nood. Zet de ordner op een veilige plaats en stel uw familie of vertrouwenspersoon op de hoogte van het bestaan en de vindplaats van de ordner.

Op die manier heeft u uw zaken goed op orde!

Voor het indelen van de ordner zijn ook handige (digitale) hulpmiddelen te koop.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op: www.nibud.nl en www.mijnzakenoporde.nl

Jan Menderink, commissie ZWW.

 

Nieuwsbrief AGE Platform Europe.

Er is een weer een nieuwsbrief van AGE Platform Europe verschenen, de november editie. Klik op deze link om de nieuwsbrief te lezen.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

 

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 – 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl
Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven

 

Nieuwsbrief 44

maandag 2 oktober 2020

 

Overleg met Kamercommissie SZW uitgesteld!

Het rondetafelgesprek met de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het pensioenakkoord dat voor morgen stond gepland, is tot nader uitgesteld.

Zodra de nieuwe datum voor het overleg bekend is, sturen wij een bericht.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

 

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 – 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl
Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven

 

Nieuwsbrief 29

 

 

Meer Veerkracht, Langer Thuis (2015-2019)

Ruim vier jaar geleden startte FNO met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis een nieuwe beweging voor alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen met een beperking.

Het draaide allemaal om meedoen en bewegen. Met als resultaat dat 37.000 Ouderen daadwerkelijk in
beweging kwamen.

In de afgelopen jaren zijn er door vele organisaties meer dan 120 vernieuwende projecten opgezet of
succesvolle projecten verspreid.

De thema’s meedoen en bewegen stonden daarbij centraal, omdat dit belangrijke leefgebieden zijn die ook op langere termijn bijdragen aan zelfstandigheid. We richtten ons op alleenstaande ouderen met een beperking omdat juist deze mensen vaak een steuntje in de rug kunnen gebruiken als het tegenzit.

De geleerde lessen worden zo breed mogelijk verspreid, met als doel dat iedereen met de kennis van Meer Veerkracht, Langer Thuis aan de slag kan.

FNO heeft het stokje overgedragen aan BeterOud (BO) om te helpen bij het verspreiden en verduurzamen van de geleerde lessen.

De FASv wil graag haar medewerking verlenen aan het verspreiden van de boodschap.

Met het programma Meer Veerkracht, Langer Thuis (looptijd 2015-2019) wilden we alleenstaande ouderen met een beperking in staat stellen zo lang mogelijk zelfstandig en op een prettige manier thuis te wonen.

De thema’s meedoen en bewegen stonden daarbij centraal, omdat dit belangrijke leefgebieden zijn die ook op langere termijn bijdragen aan zelfstandigheid. We richtten ons op alleenstaande ouderen met een beperking omdat juist deze mensen vaak een steuntje in de rug kunnen gebruiken als het tegenzit.

Een duurzame beweging

Een beweging op gang brengen, dat is wat we met Meer Veerkracht, Langer Thuis wilden bereiken.
Een beweging die op termijn een duurzaam effect heeft op de veerkracht en kwaliteit van leven van ouderen in Nederland.

Er is ontzettend veel ervaring en kennis opgedaan binnen de diverse thema’s die in Meer Veerkracht Langer Thuis voorbijkwamen. We zijn in de fase waarin we de geleerde lessen en succesvolle aanpakken breed delen.

Resultaten

Meer Veerkracht, Langer Thuis heeft een wezenlijke bijdrage geleverd aan de veerkracht en kwaliteit van leven van alleenstaande, zelfstandig wonende ouderen. Maar liefst 37.000 ouderen zijn bereikt en in beweging
gebracht. We realiseerden een landelijke uitbreiding van activiteiten voor ouderen op het gebied van bewegen en meedoen. Er is veel kennis verzameld over succesvolle interventies, het bereiken van ouderen, het belang van co-creatie met ouderen en het nut van kennisdeling tussen projecten. Ouderen namen deel op grote schaal en werden betrokken bij de opzet en uitvoering van de projecten.

 

Resultaten boekje kunt u <<hier downloaden>>

 

Website <<Meer Veerkracht, Langer Thuis>>

Bedankt Rabobank

Zoals al aangekondigd op onze gezamenlijke lunch bij Ellert en Brammert doet “De Senioor” dit jaar mee met de Rabo club support.

Als lid bepaalt u namelijk welke club of vereniging een financiële ondersteuning ontvangt. Het bestuur van de Senioor ziet dan ook graag dat u op ons gaat stemmen want hoe meer stemmen hoe groter het bedrag dat we gaan krijgen.

Om te kunnen stemmen moet je een betaalrekening hebben en lid zijn van de Rabobank, Het Drentse Land

Hierdoor heeft onze penningmeester  voor onze vereniging € 287.96 kunnen bijschrijven. Bedankt leden.