Nieuwsbrief 44

maandag 2 oktober 2020

 

Overleg met Kamercommissie SZW uitgesteld!

Het rondetafelgesprek met de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het pensioenakkoord dat voor morgen stond gepland, is tot nader uitgesteld.

Zodra de nieuwe datum voor het overleg bekend is, sturen wij een bericht.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

 

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 – 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl
Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.