Activiteiten 2018

Vrijdag 5 januari 2018:

Wielens Noord Sleen

Toneelavond van ’t Aol Volk

Zaal open om 19.00 uur.

Deze avond is bijgewoond door 51 leden die genoten hebben van het blijspel.

Woensdag 24 januari 2018:

Dorpshuis Schoonoord

Aanvang 19.30 uur

Nieuwjaarsvisite

De avond heeft voor ons opgetreden De Zingende Broeder.

Er waren deze avond 62 leden aanwezig die hebben genoten van de liedjes uit het verleden en heden.

 

 

 

 

 

Lees verder

Nieuwsbrief december 2017

Wat u kunt lezen in onze december nieuwsbrief:

  • Natuurlijk het programma voor alle leden
  • Verslag van de stamppot reis 1 november
  • Korting % bij 12 zorgverzekeraars
  • Belangrijke mededeling over verlenging rijbewijs en de Doe Mee pas van de gemeente Coevorden
  • Foto’s van de stamppot reis
  • en nog veel meer


Lees verder

Nieuwsbrief 50

Nieuwsbrief 50, 2017.

Publicatiedatum: woensdag 22 november 2017.

Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving.

Reeds enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over de coalitie langdurige zorg met een groot aantal organisaties, waaronder de ouderen/gepensioneerdenorganisaties  NVOG, KNVG, KBO-PCOB en NOOM onder sturing van de Patiënten Federatie Nederland.

Afgelopen maandag is dit Pleidooi overhandigd aan de minister van VWS Hugo de Jonge door de directeur van KBO-PCOB namens de ouderenorganisaties en de directeur van de PFN.
Onderstaand  een kort verslag van deze overhandiging. Het pleidooi zal ook worden toegezonden aan de pers en aan de leden van de commissie VWS van de Tweede Kamer. U kunt het pleidooi hier downloaden.

Door het samenwerken van diverse grote organisaties kunt u niet alleen in het Pleidooi lezen wat de diverse organisaties al doen voor de ouderen in Nederland, maar ook de wensen die zij hebben voor zowel de landelijke overheid als de lokale overheid De komend tijd zullen wij er zeker op terugkomen maar u kunt dit gebruiken om ook uw  achterban hierover te informeren.
Ook de laatste actie voor seniorvriendelijk gemeentebeleid  van NVOG/KNVG vindt u hierin terug.

Verslag. Pleidooi voor een oudervriendelijke samenleving.                                                     Initiatieven en projecten voor ouderen zijn vaak versnipperd en soms teveel gericht op specifieke aandoeningen. Ruim twintig partijen richten zich daarom op meer samenhang en op welbevinden, zelfredzaamheid en wensen van ouderen. Met hun Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving dat zij gisteren presenteerden, jagen de partijen samen de beweging naar zo’n samenleving aan.

Namens de coalitie overhandigden Dianda Veldman, directeur Patiënten federatie Nederland Op de foto rechts), en Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB (links op de foto) het pleidooi aan de minister van VWS Hugo de Jonge.

Volgens Dianda Veldman is het pleidooi uniek: “Meer dan twintig organisaties die een samenhangende visie hebben ontwikkeld over een ouderenvriendelijke samenleving. Dat is een signaal waaraan de politiek niet voorbij kan gaan. Hier zeggen ouderen en allen die daar bij betrokken zijn waar volgens hen de prioriteiten moeten liggen.”

Manon Vanderkaa van KBO-PCOB voegt toe: “Ouderen mogen van deze samenleving en dus ook de overheid verwachten dat zij gehoord worden; dat hun wensen en zelfredzaamheid gezien worden. En als het echt niet meer kan, dat dan ook het vangnet goed en warm is. Deze coalitie zet een beweging in. En we hopen dat Den Haag meebeweegt.”

Minister De Jonge zei bij de overhandiging dat er veel herkenbare zaken in het pleidooi staan. Hij ziet het pleidooi als een onderbouwing van het kabinetsbeleid. Aandacht voor de positie van kwetsbare ouderen is goed, aldus De Jonge.

Concrete acties van de overheid.
De coalitie voor een ouderenvriendelijke samenleving versterkt zelf de beweging naar een dergelijke samenleving door bestaande kennis, projecten en programma’s te verbinden. Om de samenleving echt ouderenvriendelijk te maken is meer nodig. In het pleidooi vragen de partijen landelijke en lokale overheid om concreet in te zetten op aandacht, tijd en passende zorg, informele zorg, samenhang en afstemming, woonaanbod. Deze acties komen uit het Rapport kwetsbare ouderen dat Patiënten- federatie Nederland in het voorjaar 2017 heeft opgesteld in samenwerking met de coalitie. Het rapport is gebaseerd op een meldactie onder ouderen, hun naasten en hulpverleners.

De organisaties die samen de coalitie vormen:
ActiZ, Alzheimer Nederland, BTN, CNV Zorg & Welzijn, Fysiotherapeuten NVFG net, InEen, KBO-PCOB, KNMP, KNVG/ NVOG, Laego, LHV, Mezzo, Nederlandse Patiënten Vereniging, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Osteoporose Vereniging, Parkinson Vereniging, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, Sociaal Cultureel Planbureau, V&VN, Zorgbelang Nederland.

NVOG nieuwsbrief 49

Nieuwsbrief 49, 2017.

Publicatie: vrijdag 17 november 2017.

De nominale premies voor de zorgverzekeringen zijn bekend.

Afgelopen weekend hebben alle zorgverzekeraars hun nominale premies voor de zorgverzekering 2018 bekend gemaakt. Hoewel weer een verhoging tussen de 5 en 10%  ( 1-1-2017 :8%!) werd verwacht, bleef de  verhoging beperkt.

Door de zorgverzekeraars werd aangegeven dat dit mede werd veroorzaakt omdat per 1-1-20-17 de premie wellicht teveel was verhoogd, zodat de meer ontvangen premie kon worden gebruikt om de premie voor 2018 minder te verhogen.

Vorig jaar kondigden zij al aan dat de subsidie van de premies vanuit de reserves van de zorgverzekeraars ten einde liep. Thans hebben zij gezegd dat voor 2019 al rekening moet gehouden met een hogere verhoging dan voor 2018.

De kosten in de zorg lopen steeds verder op en al wil de regering weer kortingen inboeken op de zorgkosten, de vraag naar zorg  zal echter wel weer toenemen.  Nu al  bestaat 1/3 van de Rijksbegroting  uit zorgkosten.

Een overzicht van de nieuwe zorgpremies kunt u hier bekijken.

Nieuwsbrief AVI november.

De november nieuwsbrief van AVI (Aandacht Voor Iedereen) is uit. U kunt de nieuwsbrief hier lezen.

Bezoek aan het Van Gogh museum Nieuw Amsterdam

Woensdag 13 september is de eerste groep van De Senioor met de Snikke Johannes Veldkamp naar het Van Gogh huis in Nieuw Amsterdam gevaren. Het was een goede geslaagde middag en de ontvangst bij het Van Gogh huis was heel vriendelijk. Woensdag 20 september gaan er nog een aantal leden dezelfde tocht maken. In totaal hebben 43 leden kunnen genieten van deze 2 middagen.

Lees verder

Nieuwsbrief 48

 

 

Nieuwsbrief 48, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 10 november 2017.

Dag van de mantelzorg.

Vandaag, 10 november 2017, is de dag van de mantelzorg. Een mooi moment om aandacht te vragen voor het onderwerp mantelzorg.

Voor degene die mantelzorger is, is het vandaag een dag als alle andere. Een dag gevuld met aandacht voor de naaste die zorg nodig heeft. Een dag ook om ervoor te zorgen dat je als mantelzorger tijd voor jezelf maakt. Ongeveer 4 miljoen mensen in Nederland zijn op de een of andere manier betrokken bij mantelzorg. Soms een paar uur per week, maar er zijn ook veel (vaak oudere) mantelzorgers die dagelijks een fors aantal uren maken. Met alle liefde en vaak ook met plezier.

Als mantelzorger komt er heel veel op je af. Er moet van alles worden uitgezocht. Hoe krijg je hulp in huis? Welke regelingen zijn er? Een mantelzorgmakelaar wat is dat en wat doet hij of zij?

Op de website www.IkWoonLeefZorg.nl een initiatief van Rabobank en Interpolis kunt u heel veel informatie vinden. Klik hier en u wordt doorgeleid naar het dossier mantelzorg.

Er is ook een landelijke belangenbehartiger: Mezzo. Op de site www.mezzo.nl kunt u gericht naar informatie zoeken. Als mantelzorger kunt u lid worden van Mezzo en wanneer u Mezzo wilt helpen om haar werk nog beter te doen, is er de mogelijkheid om donateur te worden.

Mantelzorg; het gaat ons allemaal aan en Loesje, u weet wel van de posters, zegt het treffend: De ideale mantelzorger, je kunt ‘m zomaar plotseling zijn.

Herinnering Algemene Vergadering NVOG.

Graag herinneren wij u aan het feit dat woensdag 22 november a.s. in de Kumpulan op het landgoed Bronbeek aan de Velperweg 147 te Arnhem de Algemene Vergadering van de NVOG zal worden gehouden.

De uitnodiging, het aanmeldingsformulier en de bijbehorende vergaderstukken zijn 19 oktober per e-mail aan de ledenorganisaties gestuurd. Op 25 oktober is een aangepaste versie van het programma nagestuurd.

Gastspreker tijdens het ochtendgedeelte is mevr. drs. Corien Wortman-Kool, bestuursvoorzitter van het ABP. Na de lunch zal het (besloten) huishoudelijk gedeelte van de vergadering worden gehouden.

Wanneer uw vereniging de ledenvergadering wil bijwonen, kunt u zich nog t/m woensdag 15 november opgeven via nvog@gepensioneerden.nl. Naar dit e-mailadres stuurt u ook een bericht als u de uitnodigingsmail heeft gemist of niet heeft ontvangen.

Solidariteit in de zorg.

Het Nederlandse zorgsysteem is nagenoeg geheel gebaseerd op solidariteit in de financiering.
Solidariteit zowel tussen de generaties en of je man of vrouw ben bent. Ook zieken en gezonden zijn solidair met elkaar.

Er is wel sprake van enige zgn. marktwerking. Deze is tweeledig:
De zorgverzekeraar maakt afspraken met de zorgsector over “” levering van zorg voor haar verzekerden tegen een bepaald tarief. Maar de praktijk is dat deze afspraken met zorgverleners niet zoveel van elkaar verschillen. Daarnaast mogen zorgverzekeraars hun premie voor de zorg-verzekering zelf bepalen, maar ze moeten er wel mee uitkomen! Daarom zit er ook relatief weinig verschil in de gepubliceerde premies.

Komende week komt dit circus weer op gang en gaan de zorgverzekeraars proberen om de Nederlanders tot het wisselen van zorgverzekeraar te laten besluiten. Het ziet ernaar uit dat de verschillen tussen de zorgverzekeraars groter gaan worden omdat bij sommige zorgverzekeraars de reserves of de premie te subsidiëren zij uitgeput. Bv de grootse zorgverzekeraar Zilveren Kruis subsidieerde de premie in 2017 nog met  113,50 per verzekerde ofwel als men dit niet had gedaan was de premie 8% hoger geweest! Wij wachten volgende week af, maandag moeten de premies van alle zorgverzekeraars bekend zijn.

Het systeem van financiering is nagenoeg geheel geënt op het inkomen van betrokkene. Hoe ziet dat eruit?

a. Voor langdurige zorg bv. in verpleeghuizen betalen wij met zijn allen in de eerste en tweede schijf van de inkomstenbelasting (dus tot een inkomen van  33.995) 9,65 %)! Als je zorg nodig hebt betaal je wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.

b. De WMO zorg, die per gemeente wordt uitgevoerd, wordt geheel uit de belastingopbrengsten betaald. De eigen bijdrage wordt in 2018 voor geheel Nederland hetzelfde!

c. 50% van de kosten van de curatieve zorg (ziekenhuizen etc.) wordt gefinancierd door de inkomensafhankelijke premie. Voor degene die in loondienst werken wordt die betaald door de werkgever maar zelfstandigen en gepensioneerden betalen deze premie zelf.
De premie bedraagt voor 2017 6,75% van het belastbaar inkomen tot een inkomen van  53.700. (in 2018 wordt deze verhoogd tot 6,90%, het maximale inkomen zal ook wel stijgen).

d.  50% van de kosten van de curatieve zorg wordt betaald uit de nominale premie die men aan de zorgverzekeraar betaald. Deze is variabel per zorgverzekeraar maar zij verschillen veelal niet meer dan 10-15 % van elkaar. Daarnaast betaalt men een eigen risico van nu maximaal € 385 per jaar.
Echter, voor lagere inkomens is er de zorgtoeslag om deze kosten inkomensafhankelijk te maken. De basis hiervoor is de gemiddelde premie in Nederland, waarbij wordt opgeteld het gemiddelde betaalde eigen risico in Nederland van nu  241,-. Is dit hoger dan 2,67% (2018) van het inkomen van een alleenstaande of 5,77 % van het gezamenlijk inkomen van samenwonenden, dan krijgt men ter compensatie een zorgtoeslag uitbetaald. Er is geen recht op een toeslag als het inkomen van een alleenstaande meer is dan  27.857 of van samenwonenden  35.116 of als men meer dan  115.000 vrij vermogen heeft.

e. De premie voor kinderen onder de 18 jaar worden geheel uit de belastingen betaald.

f. Daarnaast wordt nog een aantal andere kosten uit de belastingopbrengsten gefinancierd.

Ongeveer 95% van de kosten van de zorg in Nederland worden solidair en inkomensafhankelijk (wel met bepaalden maxima) door de Nederlanders gezamenlijk gedragen. Dat is een groot goed waar naar onze mening niet aan getornd mag worden. Wel is er sprake van diverse geldstromen die niet altijd goed te volgen zijn en veel discussie en onbegrip opleveren. Het zou goed zijn als de regering daar nog eens goed naar kijkt!

NVOG wil snel overleg met nieuwe bewindslieden.

Gisteren hebben NVOG en KNVG een brief gestuurd aan de nieuwe ministers en staatssecretarissen van SZW en VWS waarin zij de hoop uitspreken een goede samenwerking te ondervinden met de betreffende ministeries tijdens de besprekingen aangaande pensioenen, koopkracht en zorg en welzijn gedurende de huidige regeerperiode.

Beide verenigingen initiëren op korte termijn een ontmoeting met de verantwoordelijke personen op deze ministeries om hun inzichten op bovengenoemde thema’s toe te lichten en hun opmerkingen bij de grondlijnen van het beoogde regeringsbeleid toe te lichten. U kunt de brieven lezen door op de (pdf) links hieronder te klikken.

Brief aan SZW -  Brief aan VWS

Aan het eind van de middag ontving de redactie van de nieuwsbrief ook nog deze brief betreffende koopkracht (met bijlage), gericht aan de commissie Financiën van de Tweede Kamer. Zoals u ziet is NVOG volop in actie voor haar leden!

Nieuwsbrief 47

 

Nieuwsbrief 47, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 3 november 2017.

Kabinet Rutte III en de koopkracht.

In onze nieuwsbrief nr. 44 hebben wij een eerste (beknopt) commentaar gegeven over wat de gevolgen van het regeerakkoord zijn inzake de koopkracht voor ouderen en gepensioneerden. De NVOG/KNVG commissie koopkracht heeft de in de afgelopen weken gepubliceerde cijfers nader bestudeerd en geanalyseerd en heeft daarvan voor u een uitgebreid overzicht gemaakt. Aan het eind van het overzicht staan verwijzigingen naar de website waar u het regeerakkoord kunt downloaden en links naar CPB- en NIBUD-publicaties. U kunt het overzicht hier downloaden (pdf).

UMCG en Zorgbelang Groningen zoeken mantelzorgers.

Veel mensen die zorgen voor een naaste die niet meer lang te leven heeft (mantelzorgers), voelen zich overbelast. Het UMCG werkt, samen met Zorgbelang Groningen, aan een project met als doel een digitaal hulpmiddel te ontwikkelen om mantelzorgers beter te ondersteunen. Dit in co-creatie met de eindgebruikers.

Voor de start van het project zoekt men mantelzorgers, maar ook patiënten zelf, en nabestaanden die bereid zijn geïnterviewd (periode november-januari) te worden over hun ervaringen bij het zorgen in de laatste levensfase en met name over hun wensen en behoeften.

Wanneer u ervaring heeft met zorgen voor iemand in de laatste levensfase en bereid bent om mee te doen aan dit onderzoek, klik dan op deze link voor verdere informatie.

Nieuws van de Rijksoverheid.

De AOW-leeftijd gaat in 2023 niet omhoog. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lees hier verder…