Nieuwsbrief 50

Nieuwsbrief 50, 2017.

Publicatiedatum: woensdag 22 november 2017.

Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving.

Reeds enige tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over de coalitie langdurige zorg met een groot aantal organisaties, waaronder de ouderen/gepensioneerdenorganisaties  NVOG, KNVG, KBO-PCOB en NOOM onder sturing van de Patiënten Federatie Nederland.

Afgelopen maandag is dit Pleidooi overhandigd aan de minister van VWS Hugo de Jonge door de directeur van KBO-PCOB namens de ouderenorganisaties en de directeur van de PFN.
Onderstaand  een kort verslag van deze overhandiging. Het pleidooi zal ook worden toegezonden aan de pers en aan de leden van de commissie VWS van de Tweede Kamer. U kunt het pleidooi hier downloaden.

Door het samenwerken van diverse grote organisaties kunt u niet alleen in het Pleidooi lezen wat de diverse organisaties al doen voor de ouderen in Nederland, maar ook de wensen die zij hebben voor zowel de landelijke overheid als de lokale overheid De komend tijd zullen wij er zeker op terugkomen maar u kunt dit gebruiken om ook uw  achterban hierover te informeren.
Ook de laatste actie voor seniorvriendelijk gemeentebeleid  van NVOG/KNVG vindt u hierin terug.

Verslag. Pleidooi voor een oudervriendelijke samenleving.                                                     Initiatieven en projecten voor ouderen zijn vaak versnipperd en soms teveel gericht op specifieke aandoeningen. Ruim twintig partijen richten zich daarom op meer samenhang en op welbevinden, zelfredzaamheid en wensen van ouderen. Met hun Pleidooi voor een ouderenvriendelijke samenleving dat zij gisteren presenteerden, jagen de partijen samen de beweging naar zo’n samenleving aan.

Namens de coalitie overhandigden Dianda Veldman, directeur Patiënten federatie Nederland Op de foto rechts), en Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB (links op de foto) het pleidooi aan de minister van VWS Hugo de Jonge.

Volgens Dianda Veldman is het pleidooi uniek: “Meer dan twintig organisaties die een samenhangende visie hebben ontwikkeld over een ouderenvriendelijke samenleving. Dat is een signaal waaraan de politiek niet voorbij kan gaan. Hier zeggen ouderen en allen die daar bij betrokken zijn waar volgens hen de prioriteiten moeten liggen.”

Manon Vanderkaa van KBO-PCOB voegt toe: “Ouderen mogen van deze samenleving en dus ook de overheid verwachten dat zij gehoord worden; dat hun wensen en zelfredzaamheid gezien worden. En als het echt niet meer kan, dat dan ook het vangnet goed en warm is. Deze coalitie zet een beweging in. En we hopen dat Den Haag meebeweegt.”

Minister De Jonge zei bij de overhandiging dat er veel herkenbare zaken in het pleidooi staan. Hij ziet het pleidooi als een onderbouwing van het kabinetsbeleid. Aandacht voor de positie van kwetsbare ouderen is goed, aldus De Jonge.

Concrete acties van de overheid.
De coalitie voor een ouderenvriendelijke samenleving versterkt zelf de beweging naar een dergelijke samenleving door bestaande kennis, projecten en programma’s te verbinden. Om de samenleving echt ouderenvriendelijk te maken is meer nodig. In het pleidooi vragen de partijen landelijke en lokale overheid om concreet in te zetten op aandacht, tijd en passende zorg, informele zorg, samenhang en afstemming, woonaanbod. Deze acties komen uit het Rapport kwetsbare ouderen dat Patiënten- federatie Nederland in het voorjaar 2017 heeft opgesteld in samenwerking met de coalitie. Het rapport is gebaseerd op een meldactie onder ouderen, hun naasten en hulpverleners.

De organisaties die samen de coalitie vormen:
ActiZ, Alzheimer Nederland, BTN, CNV Zorg & Welzijn, Fysiotherapeuten NVFG net, InEen, KBO-PCOB, KNMP, KNVG/ NVOG, Laego, LHV, Mezzo, Nederlandse Patiënten Vereniging, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Osteoporose Vereniging, Parkinson Vereniging, Patiëntenfederatie Nederland, Per Saldo, Nationale Vereniging ReumaZorg Nederland, Sociaal Cultureel Planbureau, V&VN, Zorgbelang Nederland.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.