Nieuwsbrief 23

woensdag 29 mei 2019

Nog een paar dagen om petitie te ondertekenen!

Gisteren was een landelijke pensioenstaking bij het openbaar vervoer. Vandaag houden de vakbonden acties in vier grote steden en op Schiphol. Zij willen daarmee bereiken dat de AOW-leeftijd op 66 jaar blijft.

Ook u kunt in actie komen maar dat kunt u gewoon thuis doen. Door onze petitie “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden” te ondertekenen op www.mijnpensioenpetitie.nl Direct ondertekenen kan op Petities.nl.  De laatste dag dat kan worden getekend is 3 juni a.s.

Help mee om onze petitie een laatste “boost” te geven en stuur deze nieuwsbrief door aan iedereen waarvan u vindt dat hij/zij nu én in de toekomst (denk aan uw kinderen en kleinkinderen!), ook een eerlijk pensioen verdient.

Nieuwsbrief 22

vrijdag 24 mei 2019

Al meer dan 40.000 handtekeningen voor de pensioenpetitie.

De gezamenlijke petitie “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden” is inmiddels bijna 41.000 keer ondertekend. Voorwaar een prachtig resultaat. De planning was om de petitie a.s. dinsdag 28 mei aan de Tweede Kamer commissie van SZW aan te bieden maar de commissie heeft, in verband met de grootschalige staking van het openbaar op die dag, voorgesteld om de aanbieding een week later te doen plaatsvinden, op dinsdag 4 juni.

Dat aanbod hebben wij uiteraard dankbaar geaccepteerd en de verlengde termijn is tevens aanleiding om voor onszelf de lat een stukje hoger te leggen. Nu we een week extra erbij hebben, gaan we voor de 50.000 handtekeningen. Als we zien hoeveel handtekeningen er de laatste dagen weer zijn bijgekomen, moet dat mogelijk zijn!

Teken dus de petitie op Petities.nl of bezoek eerst voor uitgebreide informatie de website www.mijnpensioenpetitie.nl Op deze website staan doorklik links naar de petitie. Nodig familieleden, vrienden, kennissen en collega’s uit om te tekenen. Het gaat ook om hun (toekomstig) pensioen!

Attentie: wanneer u in de petitie de drie vakjes naam, e-mailadres en woonplaats hebt en ingevuld en op “Ik onderteken deze petitie” heeft geklikt, ontvangt u in uw mailbox een bericht met daarin een zgn. bevestigingslink. Die link moet u nog even aanklikken om uw ondertekening definitief te maken.  

 

Herinnering aan de Algemene Vergadering.

Woensdag 5 juni a.s. houdt NVOG haar 70e Algemene Vergadering bij UniePlaza te Culemborg. De uitnodiging hiervoor is enkele weken geleden per mail verstuurd aan de lid-organisaties. In het ochtendgedeelte zullen o.a. de concept statuten voor de nieuwe vereniging worden behandeld. Na de middagpauze volgt een gezamenlijke vergadering van KNVG en NVOG. Een belangrijk agendapunt van de middag is het stemmen voor de nieuwe naam van de vereniging.

Wanneer uw vereniging zich nog niet heeft aangemeld voor deze dag, dan kunt u dat tot uiterlijk woensdag 29 mei a.s. per mail doen bij ons secretariaat (Belinda Koops) nvog@gepensioneerden.nl

 

FASv nieuwsbrief nr2 -2019

FASv nieuwsbrief   

 

17 mei 2019

Geachte besturen,

Enige tijd geleden heeft de Federatieraad de wens geuit om een Deskundigenbank op te zetten. De Federatieraad heeft vanmiddag, op 17 mei 2019 met instemming gereageerd op een projectplan van uw bestuur dat de opzet en inrichting van deze FASv-Deskundigenbank mogelijk maakt.

Lees verder

Nieuwsbrief 21

vrijdag 17 mei 2019

KNVG en NVOG zijn deelnemers in het Pact voor de ouderenzorg. Dit programma gericht op het verbeteren van het welzijn van de ouderen, kent een drietal programmaonderdelen: Een tegen Eenzaamheid, Langer Thuis en Thuis in het Verpleeghuis.

Als actief deelnemer in het Pact hebben wij gezocht naar een landelijk initiatief waaraan wij als KNVG en NVOG ons steentje kunnen bijdragen. Dat is gelukt! Tijdens de themadag Zorg, Welzijn en Wonen op 27 maart 2019 in Arnhem hebben wij samenwerking met ANWB aangekondigd. Wij willen ons actief inzetten voor het vergroten van de bekendheid van het project ANWB AutoMaatje. De aanwezige lidorganisaties ondersteunden ons initiatief van harte.

Wij hebben de lidorganisaties gevraagd om hun leden te informeren. De brief aan de lidorganisaties met alle informatie en de tekst bedoeld voor de leden, leest u hieronder.

Nieuwsbrief aan de lid-organisaties

Brief voor de leden van de lid-organisaties

Op de website van NVOG vindt onder Zorg, Welzijn en Wonen meer documenten over ANWB AutoMaatje en een link naar de ANWB AutoMaatje website.

 

Pensioenpetitie

Een korte update over de pensioenpetitie: op het moment dat deze nieuwsbrief wordt verzonden, staat de teller op ruim 32.000 handtekeningen. Dat gaat de goede kant op en wij willen een ieder die nog niet heeft getekend oproepen de petitie te steunen. Uitgebreide informatie staat op MijnPensioenpetitie.nl, direct de petitie tekenen kan op Petities.nl Spoor ook familie, vrienden en kennissen aan om de petitie te onderteken.

Voor wie wil weten wanneer de nieuwe radiospotjes worden uitgezonden, hier bekijkt u het uitzendschema.

 

Wijkverpleging.

De wijkverpleegster is belangrijk in het kader van het langer thuis wonen van ouderen. Als de betrokkene zelf of huisgenoten deze zorg niet kan (kunnen) verlenen dan is de wijkverpleegster de aangewezen hulp. Toen de AWBZ werd afgeschaft is besloten om de financiering en organisatie van de wijkverpleging onder te brengen bij de zorgverzekeraars. Dit betekende “contracten” tussen zorgverzekeraars en organisaties van wijkverpleging sluiten, waarvan er in Nederland honderden zijn met daarnaast ook veel individueel werkende wijkverpleegsters (ZZP’ers!). Het is nu normaal dat in één wijk veel wijkverpleegsters werk hebben van verschillende organisaties en bv. in een appartementsgebouw voor ouderen vele wijkverpleegsters kwamen vanuit diverse zorgverzekeraars! Dat is verspilling van de schaarse beschikbaarheid van wijkverpleegsters en zeer ineffectief. De wijkverpleging kost nu per jaar € 3,5 miljard en dat geld moet goed en effectief worden besteed. Onlangs is een rapport uitgebracht over de kwaliteit van de wijkverpleging waarin ook werd aangegeven dat veranderingen noodzakelijk zijn, mede gezien de toenemende vraag naar wijkverpleging mede door het groeiend aantal ouderen en het sneller naar huis laten gaan vanuit de ziekenhuizen. Daar zijn wij het geheel mee eens en dit hebben wij ook vanuit de seniorenorganisaties gecommuniceerd met het ministerie.

Minister de Jonge heeft deze week in een uitvoerige brief aan de Tweede Kamer voorgesteld om de wijkverpleegkundige zorg aan zienlijk te willen verbeteren. Dit o.a. door in Nederland herkenbare wijkverpleegkundige teams te gaan vormen in de wijken en dorpen, onafhankelijk van de zorgverzekeraars.  Een dergelijk team hoeft niet van één aanbieder van verpleeghulp te zijn, maar wel herkenbaar en aanspreekbaar voor cliënten.

Daarnaast zal ook preventie een grotere rol moeten spelen om zwaardere vormen van zorg te voorkomen en de kosten van de wijkverpleging niet ongeremd ter laten groeien. Ook mogelijkheden van inzet E-health moeten worden onderzocht.

Kortom er moet nog veel worden onderzocht, bv. hoe de financiering zal gaan plaats moeten vinden (Individueel, per team of per regio?) Gelukkig hebben wij destijds kunnen bereiken dat de wijkverpleging niet onder het eigen risico van de zorgverzekering valt (En wij nemen aan dat dit zo zal blijven) De minister ziet mogelijkheden om in 2021 een ander gerealiseerd te hebben, wij wachten af, aan ons zal het niet liggen!

Nog één opmerking:

Soms wordt de wijkverpleging wat onderin de zorgverzekering is opgenomen, verward met thuiszorg, die onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt en uitgevoerd wordt door de gemeente.  De thuiszorg moet zorgen voor een schoon huis, de wijkverpleging zorgt voor het “lichaam” (wassen, wondverzorging etc.). Ook welzijn valt onder WMO. In vele (meer dan 300!) dorpen en wijken zijn, zoals bekend, al zgn. zorgcoöperaties opgericht, meestal bemenst door vrijwilligers, die vooral in de welzijn sfeer bezig zijn, maar ook andere taken uitvoeren voor de ouderen en gehandicapten in hun samenleving, zoals vervoer, welzijn, eenzaamheidsproblemen oplossen etc.  Wij ondersteunen dit als NVOG/KNVG!

Nieuwsbrief 19

woensdag 15 mei 2019

Pensioenpetitie: 30.000 handtekeningen

Vandaag heeft de teller van de Pensioenpetitie de 30.000 aangetikt. Dat is een mooi getal en daar zijn wij blij mee maar de kop van dit artikel zou eigenlijk moet eigenlijk luiden: “Pensioenpetitie: nog maar 30.000 handtekeningen”.

Want 30.000 is slechts 10% van het gezamenlijk aantal leden van NVOG en KNVG. En dát vinden wij veel te weinig. Daarom doen wij nogmaals het verzoek aan onze leden en aan iedereen die ons doel “Aan tafel, geen korting, wel indexering” een warm hart toedraagt, de petitie te ondertekenen.

Er is nog voldoende tijd om de petitie te steunen: 27 mei is de einddatum. Wij adviseren echter niet tot het laatste moment te wachten. Heeft u nog niet getekend, dan kunt u op www.mijnpensioenpetitie.nl meer informatie vinden over de petitie of u tekent de petitie direct via deze link.

Korte toelichting: wanneer u in het petitieformulier op de website de drie vakjes (naam, e-mailadres en woonplaats) heeft ingevuld en “Ik onderteken deze petitie” heeft aangeklikt, krijgt u in uw mailbox van Stichting Petities een bevestigingsmail met daarin een link om uw ondertekening definitief te maken.

Ondervindt u problemen bij het invullen van de petitie? Stuur dan een e-mail naar communicatie2@gepensioneerden.nl of bel onze communicatiemedewerker Dirk Visser, tel.nr. 06-53840954.

Stuur deze nieuwsbrief a.u.b. door aan familieleden, vrienden, buren, kennissen en collega’s. Ook voor hen die op dit moment nog werken en pensioen aan het opbouwen zijn willen de belangenbehartigers van gepensioneerden deelnemen aan het overleg met de minister en de sociale partners.

 

Nieuwe radiocommercial voor petitie.

Ter ondersteuning van de Pensioenpetitie waarover het bovenstaande artikel gaat, start morgen, donderdag 16 mei, een nieuwe reeks radiocommercials. De 132 spotjes worden t/m zondag 26 mei uitgezonden op NPO Radio 1, 4 en 5.

Beluister hier de radioboodschap.

 

Nieusbrief 18

zaterdag 4 mei 2019

Nog veel meer handtekeningen nodig voor de petitie.

Geachte lezer van de NVOG nieuwsbrief, zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt zijn NVOG en KNVG een petitie gestart onder de titel “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden”. Het doel van de petitie is om als volwaardig gesprekspartner deel te nemen aan het overleg dat minister Koolmees met de sociale partners voert over het nieuwe pensioenstelsel, inclusief de verdere uitwerking en invoering van dat nieuwe stelsel. De petitie zal op 29 mei aanstaande worden aangeboden aan de vaste Tweede Kamercommissie van SZW.

Wij hebben onze lid-organisaties per mail een brief gestuurd waarin wij vragen zoveel mogelijk middelen in te zetten om daarmee ook zoveel mogelijk mensen de petitie te laten ondertekenen. Ook zijn vanaf jongstleden maandag twee weken lang op NPO1, 4 en 5 radioboodschappen te beluisteren waarin wordt opgeroepen de petitie te ondertekenen.

De teller staat nu, 10 dagen na de startdatum, op 17.250 handtekeningen en dat zijn er nog veel te weinig! Zoals in de hierboven aangehaalde brief werd aangegeven, moet het toch mogelijk zijn om minstens een paar honderdduizend handtekeningen bijeen te krijgen? (als 10% van de gepensioneerden in Nederland tekent, hebben we een mooie score).

Om dat getal te bereiken roepen wij alle abonnees van onze nieuwsbrief op om de petitie te ondertekenen. Informatie over de petitie vindt u op www.mijnpensioenpetitie.nl. Meteen de petitie onderteken, kan op https://bit.ly/2W3Wab5. Vraag ook uw familieleden, buren, vrienden, kennissen en collega’s om de petitie te tekenen. Dat kunt u doen door deze twee links door te sturen via Twitter, Facebook, Whatsapp of e-mail. Want ook voor diegenen die nog niet met pensioen zijn, is het belangrijk dat hun vooruitzicht op pensioen niet gekort wordt en dat ook hun pensioen weer wordt geïndexeerd.

Namens de besturen van NVOG en KNVG hartelijk dank voor uw ondersteuning!

 

Nieuwsbrief 17

vrijdag 3 mei 2019

“Meer dan 140.000 zorgvacatures in 2019!”

“Heeft u straks nog wel een huisarts?”

Zomaar twee koppen boven artikelen in publicaties over de zorg

Al eerder meldden wij dat de het aantal vacatures in de zorg groot is en dat het moeilijk is om deze te vervullen. Het zijn vooral verpleegkundigen in ziekenhuizen, verzorgster/verzorgers en verpleegsters/verplegers in verpleeghuizen en wijkverpleegkundigen waaraan grote behoefte is.  Voor versterking van de bezetting in verpleeghuizen heeft de overheid voor de komende 3 jaar bijna € 2 miljard ter beschikking gesteld, maar dat geld kan men niet uitgeven omdat er geen aanbod is! Wij moeten er dus rekening mee houden dat daardoor ook de uitbreiding van de verpleeghuiscapaciteit, die ook vanwege de vergrijzing in Nederland hard nodig is, niet kan worden gerealiseerd. Dat betekent dat ouderen die wel een indicatie voor opname in een verpleeghuis hebben, niet zullen kunnen worden opgenomen vanwege een gebrek aan deskundig personeel en dus thuis moeten blijven wonen. En dat legt weer een groot beslag op mantelzorgers. Wel zien wij ook een snelle uitbreiding van het aantal particuliere verpleeghuizen voor ouderen. Deze zijn niet goedkoop, maar trekken wel aan verpleegkundigen, die in WLZ gefinancierde verpleeghuizen werken!

De overheid werkt hard aan dit probleem maar kan dit, ook met extra geld, niet oplossen als niet meer jongeren en herintreders kiezen voor dit mooie beroep in de zorg.

Een ander probleem is het gebrek aan huisartsen.  Het gaat niet om het aantal opgeleide huisartsen, dat is voldoende, maar door de snel veranderende samenstelling.  Daarnaast veranderde ook de huisarts. De man met de dokterstas die 24 uur per dag bereikbaar was veranderde in een jonge man -vaker nog een jonge vrouw- die genoeg tijd wil voor gezin en privéleven. En die ook de deur wel eens om 5 uur achter zich dicht wil trekken. Was het aantal vrouwelijk huisartsen in 2006 33%, nu is dit al ver boven de 50% en het aantal huisartsen dat in deeltijd werkt is gestegen van 50% tot 70%.  Als meer huisartsen in deeltijd gaan werken zijn er veel meer huisartsen nodig (en moeten dus worden opgeleid!) om een 100% bezetting van een huisartsenpraktijk te verkrijgen. Daarnaast speelt het probleem dat men minder bereid is om praktijken over te nemen in krimpgebieden als Friesland, Drenthe en Zeeland.

Als niet wordt ingegrepen door de overheid, ontstaan deze problemen over 5 jaar in nagenoeg alle regio’s, voorspellen de onderzoeksinstituten Nivel en Prismant. Hebben wij straks nog wel allemaal een huisarts dichtbij? Wij mogen het hopen!

Tot slot nog een opmerking: Een jaar geleden heeft het ministerie van VWS een uitvoerig actieprogramma gepubliceerd over “Werken in de Zorg”. Dit om duidelijk te maken dat het werken in de zorg veel positieve kanten heeft. Maar ook om aan te geven dat in de opleidingen nog veel kan worden verbeterd. Wij blijven dit volgen.

75-Plussers en verlengen van het rijbewijs (2)

In vervolg op de mededeling hierover in de NVOG nieuwsbrief nr 15 nog het volgende:

Vanuit het bestuur hebben wij een gesprek gehad met de leiding van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen in Rijswijk. Zij hebben ons duidelijk gemaakt hoe het probleem van de achterstand is ontstaan en ook dat dit probleem snel tot een oplossing komt.  De achterstand moet binnen korte tijd tot het verleden behoren.

Toch is het goed om tijdig beginnen met het aanvragen voor een verlenging, zeker als een medische verklaring nodig is. Het CBR gaat nu 5 maanden voor afloop van het rijbewijs een brief sturen naar betrokkene. In vele bladen, ook seniorenbladen, wordt hierover een advertentie geplaatst. Deze kunt u hier bekijken.

Nog een toelichting als u per computer een verlenging gaat aanvragen. Als u een DigiD hebt (die u ook moet gebruiken voor de invulling van uw belastingformulier) en uw vraagt uw verlenging aan via www.cbr.nl dan kunt u aangeven dat u geen gezondheidsverklaring wil maar een code waarop deze gezondheidsverklaring “bereikbaar” is. Als u dan een keuring afspreekt bij een arts die met het “Zorgdomein” werkt (en dat doen bijna alle huisartsen), dan kan de keurende arts op zijn computer uw gezondheidsverklaring opvragen en samen met u invullen en direct doorsturen. Dat versnelt de behandeling aanmerkelijk. Op www.mijncbr.nl kunt u dan de status van uw aanvraag op elk moment volgen. Op www.cbr.nl/75plus ziet u stap voor stap hoe het werkt.

Overstapseizoen zorgverzekeringen 2019

Tot en met 31 januari 2019 was het mogelijk om voor het verzekeringsjaar 2019 te wisselen van zorgverzekeraar. Dat wordt ook wel het overstapseizoen genoemd.

Vektis verzamelt alle informatie over  de ins en outs van het overstapseizoen en publiceert dat in de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld.  Hieronder hebben wij een aantal weetjes voor u op een rij gezet.

·         De overstappers: 7% van de verzekerden wisselde van zorgverzekeraar.  Het gaat dan om 1,2 miljoen mensen. Het overstappercentage is het op een na hoogste percentage sinds 2006. In de leeftijdsklasse 18 tot 44 stapten de meeste mensen over (10,6%). Bij de 65+ categorie was het percentage slechts 3,1%.

·         De premie: de gemiddelde premie is met 5,5% gestegen. Wij kiezen het meest voor de naturapolis (75% van de verzekerden.)  Het verschil van de premies van de collectieve verzekeringen en de individuele verzekeringen is kleiner geworden. Nog steeds maakt zo’n 65% van de verzekerden deel uit van een collectiviteit.

·         De aanvullende verzekering: naast de verplichte basisverzekering, kunnen wij kiezen uit een groot aantal aanvullende verzekeringen. Van een minimale dekking tot heel uitgebreid. Aan de daling van het aantal verzekerden dat kiest voor een aanvullende verzekering is in 2019 een eind gekomen. Ongeveer 83% kiest voor een aanvullende verzekering. Dat er veel geld in om gaat blijkt uit de cijfers van 2017: zorgverzekeraars keerden in dat jaar zo’n 3,9 miljard euro aan zorgkosten uit.

·         Het eigen risico: het standaard eigen risico voor 2019 is 385 euro. Je kunt, met korting op de premie, kiezen voor een extra vrijwillig eigen risico. Dat kan interessant zijn als je weinig zorgkosten verwacht. In 2019 kiezen 1,8 miljoen verzekerden voor zo’n extra eigen risico.  Terugkijken naar 2017 leert dat van de mensen die kozen voor het maximale extra eigen risico slechts 16% dit “vol” maakten. Bij mensen met een verplicht eigen risico was dit percentage ongeveer 50%.

·         De marktaandelen: de kleine zorgverzekeraars zijn aan een gestage opmars bezig. Hun marktaandeel  is nu 14% (2010 9,3%). De grootste onder de kleine zorgverzekeraars is DSW met haar zusje Stad Holland. Het marktaandeel van de “grote 4” blijft nog steeds erg groot. Wat daarbij opvalt is dat Achmea terrein inlevert, VGZ groeit en CZ en Menzis een stabiel marktaandeel hebben.

Wij zijn benieuwd in hoeverre het aanpassen van het maximale kortingspercentage voor collectiviteiten (maximaal 5% korting per 1 januari 2020) het beeld volgend jaar zal veranderen.

SER Themabrief Pensioenen en AOW.

De SER themabrief pensioenen van de maand mei is uitgebracht. U leest hem hier.