Nieuwsbrief 21

vrijdag 17 mei 2019

KNVG en NVOG zijn deelnemers in het Pact voor de ouderenzorg. Dit programma gericht op het verbeteren van het welzijn van de ouderen, kent een drietal programmaonderdelen: Een tegen Eenzaamheid, Langer Thuis en Thuis in het Verpleeghuis.

Als actief deelnemer in het Pact hebben wij gezocht naar een landelijk initiatief waaraan wij als KNVG en NVOG ons steentje kunnen bijdragen. Dat is gelukt! Tijdens de themadag Zorg, Welzijn en Wonen op 27 maart 2019 in Arnhem hebben wij samenwerking met ANWB aangekondigd. Wij willen ons actief inzetten voor het vergroten van de bekendheid van het project ANWB AutoMaatje. De aanwezige lidorganisaties ondersteunden ons initiatief van harte.

Wij hebben de lidorganisaties gevraagd om hun leden te informeren. De brief aan de lidorganisaties met alle informatie en de tekst bedoeld voor de leden, leest u hieronder.

Nieuwsbrief aan de lid-organisaties

Brief voor de leden van de lid-organisaties

Op de website van NVOG vindt onder Zorg, Welzijn en Wonen meer documenten over ANWB AutoMaatje en een link naar de ANWB AutoMaatje website.

 

Pensioenpetitie

Een korte update over de pensioenpetitie: op het moment dat deze nieuwsbrief wordt verzonden, staat de teller op ruim 32.000 handtekeningen. Dat gaat de goede kant op en wij willen een ieder die nog niet heeft getekend oproepen de petitie te steunen. Uitgebreide informatie staat op MijnPensioenpetitie.nl, direct de petitie tekenen kan op Petities.nl Spoor ook familie, vrienden en kennissen aan om de petitie te onderteken.

Voor wie wil weten wanneer de nieuwe radiospotjes worden uitgezonden, hier bekijkt u het uitzendschema.

 

Wijkverpleging.

De wijkverpleegster is belangrijk in het kader van het langer thuis wonen van ouderen. Als de betrokkene zelf of huisgenoten deze zorg niet kan (kunnen) verlenen dan is de wijkverpleegster de aangewezen hulp. Toen de AWBZ werd afgeschaft is besloten om de financiering en organisatie van de wijkverpleging onder te brengen bij de zorgverzekeraars. Dit betekende “contracten” tussen zorgverzekeraars en organisaties van wijkverpleging sluiten, waarvan er in Nederland honderden zijn met daarnaast ook veel individueel werkende wijkverpleegsters (ZZP’ers!). Het is nu normaal dat in één wijk veel wijkverpleegsters werk hebben van verschillende organisaties en bv. in een appartementsgebouw voor ouderen vele wijkverpleegsters kwamen vanuit diverse zorgverzekeraars! Dat is verspilling van de schaarse beschikbaarheid van wijkverpleegsters en zeer ineffectief. De wijkverpleging kost nu per jaar € 3,5 miljard en dat geld moet goed en effectief worden besteed. Onlangs is een rapport uitgebracht over de kwaliteit van de wijkverpleging waarin ook werd aangegeven dat veranderingen noodzakelijk zijn, mede gezien de toenemende vraag naar wijkverpleging mede door het groeiend aantal ouderen en het sneller naar huis laten gaan vanuit de ziekenhuizen. Daar zijn wij het geheel mee eens en dit hebben wij ook vanuit de seniorenorganisaties gecommuniceerd met het ministerie.

Minister de Jonge heeft deze week in een uitvoerige brief aan de Tweede Kamer voorgesteld om de wijkverpleegkundige zorg aan zienlijk te willen verbeteren. Dit o.a. door in Nederland herkenbare wijkverpleegkundige teams te gaan vormen in de wijken en dorpen, onafhankelijk van de zorgverzekeraars.  Een dergelijk team hoeft niet van één aanbieder van verpleeghulp te zijn, maar wel herkenbaar en aanspreekbaar voor cliënten.

Daarnaast zal ook preventie een grotere rol moeten spelen om zwaardere vormen van zorg te voorkomen en de kosten van de wijkverpleging niet ongeremd ter laten groeien. Ook mogelijkheden van inzet E-health moeten worden onderzocht.

Kortom er moet nog veel worden onderzocht, bv. hoe de financiering zal gaan plaats moeten vinden (Individueel, per team of per regio?) Gelukkig hebben wij destijds kunnen bereiken dat de wijkverpleging niet onder het eigen risico van de zorgverzekering valt (En wij nemen aan dat dit zo zal blijven) De minister ziet mogelijkheden om in 2021 een ander gerealiseerd te hebben, wij wachten af, aan ons zal het niet liggen!

Nog één opmerking:

Soms wordt de wijkverpleging wat onderin de zorgverzekering is opgenomen, verward met thuiszorg, die onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning valt en uitgevoerd wordt door de gemeente.  De thuiszorg moet zorgen voor een schoon huis, de wijkverpleging zorgt voor het “lichaam” (wassen, wondverzorging etc.). Ook welzijn valt onder WMO. In vele (meer dan 300!) dorpen en wijken zijn, zoals bekend, al zgn. zorgcoöperaties opgericht, meestal bemenst door vrijwilligers, die vooral in de welzijn sfeer bezig zijn, maar ook andere taken uitvoeren voor de ouderen en gehandicapten in hun samenleving, zoals vervoer, welzijn, eenzaamheidsproblemen oplossen etc.  Wij ondersteunen dit als NVOG/KNVG!

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.