FASv nieuwsbrief nr2 -2019

FASv nieuwsbrief   

 

17 mei 2019

Geachte besturen,

Enige tijd geleden heeft de Federatieraad de wens geuit om een Deskundigenbank op te zetten. De Federatieraad heeft vanmiddag, op 17 mei 2019 met instemming gereageerd op een projectplan van uw bestuur dat de opzet en inrichting van deze FASv-Deskundigenbank mogelijk maakt.

Het is de bedoeling dat deze FASv-Deskundigenbank aan de besturen van de FASv-verenigingen actuele én diepgaande informatie gaat verschaffen over actuele onderwerpen, zoals belastingaangiften, wmo-zaken, kamervragen, op handen zijnde wetgeving, etc. Het kan zijn dat in een bepaalde regio andere zaken spelen dan in andere regio’s van Nederland, of dat een vereniging een specifiek onderwerp belicht wil zien. In beginsel kan elk onderwerp dat een vereniging relevant acht, opgenomen worden als onderdeel van de FASv-Deskundigenbank.

Onze organisatie bestaat uit zelfstandige verenigingen die tevens solidair zijn met elkaar. U als bestuur van een aangesloten vereniging wil uw leden zo goed mogelijk bijstaan en informeren. De FASv-Deskundigenbank kan hierbij tot steun zijn. Andere zaken waarin de FASv haar leden faciliteert zijn het uitgebreide boekhoudprogramma, kortingen op ziektekostenpremies en andere artikelen, actuele informatie en ondersteuning bij de jaarlijkse belastingaangiften.

De FASv-Deskundigenbank gaat echter alleen goed functioneren als wij onze krachten bundelen: er zijn enkele tientallen ervaren senioren en andere deskundigen nodig om de vragen te beantwoorden. Het gaat om mensen uit onze verenigingen of hun directe omgeving, die bereid zijn enkele uren per mail vragen te beantwoorden over een gebied waar hij of zij ervaren in is. Deze (ervarings-)deskundigen komen per onderwerp in een klein team. Men werkt op afroep (wanneer er per mail een vraag binnenkomt) en kan na overleg zelf bepalen om deze vraag op te pakken of over te laten aan de anderen in het team.

Daarom heeft uw bestuur enkele verzoeken aan u:

 • Wilt u svp binnen uw vereniging het plan van de Deskundigenbank bekend maken?
 • Wilt u tevens actief zoeken naar (ervarings-)deskundigen binnen uw vereniging of directe omgeving?
 • Wilt u aangeven welke onderwerpen voor uw verenigingsbestuur belangrijk zijn?
 • (Pas na inrichting van de FASv-deskundigenbank zal verdere actie ondernomen kunnen worden, maar het is goed om nu al te inventariseren over welke vragen, problemen of andere onderwerpen de leden een beroep op de FASv-deskundigenbank willen doen.)

Binnenkort ontvangt u een X-cel sheet dat wij gebruiken om alle gegevens van de deskundigen en hun expertise bij te houden. Wij verzoeken u dit sheet te gebruiken wanneer u deze gegevens aan ons wilt toesturen, omdat wij ze dan niet hoeven over te typen, waardoor eventueel fouten kunnen ontstaan.

Naast de persoonlijke gegevens van de deskundige vragen we naar zijn of haar specialisme of expertise, al dan niet gebaseerd op zijn of haar betaalde werkzame leven. Deze gegevens worden als vertrouwelijk aangemerkt en worden alleen benut voor de FASv-deskundigenbank en de activiteiten van deze bank.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij

 • Het Fdeeratieraadslid van uw regio
 • Max Meiboom, voorzitter FASv                        06 – 525 09 743            voorzitter@fasv.nl
 • Erik Triemstra, vicevoorzitter FASv       06 – 295 56 618            eriktriemstra@home.nl
 • Koos Graniewski, secretaris FASv        079 – 361 63 40            graniewski@planet.nl
 • Albert van der Wal, Federatieraadslid    06 – 487 18 149            walvanderag@kpnmail.nl
  Friesland
 • Jan Meerdink, Federatieraadslid           06 – 291 65 972            j.w.meerdink@chello.nl
  Gelderland
 • Hetty Zwamborn, adviseur bestuur        06 – 311 81 808            circles@circlesinternational.com

en Deskundigenbank

 

Hoogachtend,

Bestuur FASV

Bijlage: persbericht

17 mei 2019

Betreft  : FASv start DESKUNDIGENBANK

 

PERSBERICHT

 

FASv begint Deskundigenbank van ervaringsdeskundigen

Maarssen, 17 mei – De Federatieraad van FASv (Federatie van Algemene Seniorenverenigingen) heeft vanmiddag ingestemd met een projectplan voor de opzet en inrichting van een FASv-Deskundigenbank. De bedoeling van de FASv-Deskundigenbank is ondersteuning te bieden aan seniorenverenigingen. Deze krijgen steeds meer vragen van hun individuele leden, zeker waar de seniorenzorg van het rijk is overgeheveld naar de gemeenten (zoals de Wmo).

De zorg voor senioren is per gemeente anders geregeld. Seniorenverenigingen hebben daardoor steeds meer behoefte aan actuele informatie over thuiszorg, zorgverzekeringen, indicaties voor bepaalde typen zorg, hulpmiddelen en zelfs rijbewijsregelingen. Ook over plannen van politieke partijen, komende wetgeving of Kamervragen wordt FASv vaak geconsulteerd.

De FASv-Deskundigenbank wil seniorenverenigingen niet alleen ondersteunen bij deze onderwerpen, maar ook bij vragen over organisatorische zaken zoals boekhouding, ledenwerving of vrijwilligers-begeleiding.

De FASv-Deskundigenbank is gebaseerd op deelname van (ervarings)deskundigen. Dit zijn senioren die vanuit hun beroep of ander werk op een bepaald vakgebied expertise hebben opgebouwd.

In beginsel kan elk onderwerp dat een seniorenvereniging relevant acht, opgenomen worden als onderdeel van de FASv-Deskundigenbank.

De FASv-Deskundigenbank treedt eind 2019 in werking.

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij

Max Meiboom, voorzitter FASv                        |           06 – 525 09 743            voorzitter@fasv.nl

Erik Triemstra, vicevoorzitter FASv        |           06 – 295 56 618            eriktriemstra@home.nl

Koos Graniewski, secretaris FASv        |           079 – 361 63 40            graniewski@planet.nl

Albert van der Wal, Federatieraadslid    |           06 – 487 18 149            walvanderag@kpnmail.nl
Friesland

 

Jan Meerdink, Federatieraadslid            |           06 – 291 65 972            j.w.meerdink@chello.nl
Gelderland

 

Hetty Zwamborn, adviseur bestuur        |           06 – 311 81 808            circles@circlesinternational.com

en Deskundigenbank

 

 

 

 • Federatie van Algemene Seniorenverenigingen, Florazoom 43, 2719 HS Zoetermeer
 • www.fasv.nl   ·   info@fasv.nl   · K.v.K. 66987571 Zwolle · IBAN NL71 RABO 0313 7149 16
 • De FASv is opgericht in 2016. Inmiddels zijn 82 lokale verenigingen lid van de FASv met een achterban van circa 18.000 leden.

 

 

Geplaatst in FASv.