Nieuwsbrief 52

vrijdag 22 november 2019

75-plusser met een verlopen rijbewijs mag maximaal 1 jaar blijven rijden

Vanaf 1 december 2019 mogen 75- plussers maximaal 1 jaar blijven rijden met een verlopen rijbewijs, tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. Dat mag alleen in Nederland en de rijbewijscategorieën A, B, E en bij B en T. Belangrijk is ook dat een verlopen rijbewijs niet geldig is als legitimatiebewijs!

Het bovenstaande deelde het CBR onze koepel mee met haar brief van 14 november 2019. Om deze brief te lezen kunt u hier klikken.  Alle informatie die voor u van belang is, kunt u hier lezen. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs krijgt persoonlijk bericht.

Lees verder

Stamppot reis 2019 Noord Oostpolder en Schokland

Al weer stamppot !!!

Ja, gezien het aantal deelnemers houden wij leden van

De Senioor wel van stamppot.

Er waren jammerlijk genoeg 5 mensen verhinderd.

De bus van GEBO TOURS was mooi vroeg dus kon iedereen rustig instappen.

Om precies 9.30uur vertrok de bus met Ko Brader achter het stuur richting Aalden.

Daar stond iedereen klaar en stapten de mensen uit Aalden, Zweeloo en Wezup in.

Precies om 9.45 uur kon de reis beginnen

 

Lees het verslag van Dina en Hendrik Hendriks en ook met foto’s

Lees verder

Nieuwsbrief 50

vrijdag 15 november 2019

Kortingsdreiging lijkt afgewend

 

Het lijkt erop dat de dreigende kortingen op pensioenen die het komend jaar zouden gaan plaatsvinden, voorkomen kunnen worden. Diverse signalen uit Den Haag wijzen daarop. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eerder deze week gezegd dat hij “zicht heeft op een oplossing”.

Jongstleden woensdag is op het ministerie van SZW samen met andere ouderen-organisaties ambtelijk overleg geweest en hebben wij er nogmaals op aangedrongen om niet te korten op de pensioenuitkeringen en ook om de premies niet te verhogen.

In het overleg hebben de ouderenorganisaties naar aanleiding van de brief die zij eerder aan de minister stuurden, aangegeven dat er eerst duidelijkheid moet komen over het nieuwe pensioenstelsel en de houdbaarheid ervan in een langdurige periode van lage rente.  De vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen hebben gelijksoortige uitingen gedaan. Pas begin volgende week, als de minister een brief over dit onderwerp aan de Tweede Kamer stuurt, zal duidelijk worden wat zijn actie inhoudt.

NVOG-voorzitter Jaap van der Spek, die woensdag aan het overleg in Den Haag deelnam, heeft een artikel geschreven waarin hij uitlegt wat de huidige stand van zaken in het pensioendossier is en hoe de seniorenorganisaties op dit moment in de pensioendiscussie staan.

U kunt het artikel hier downloaden (pdf).

 

 

Lees verder

Nieuwsbrief 49

vrijdag 8 november 2019

Ziekenhuizen moet af van rompslomp!

Joop Blom van de gezamenlijke commissie Zorg, Welzijn en Wonen schreef voor deze nieuwsbrief een artikel naar aanleiding van het ING rapport waarover in diverse kranten al is geschreven.

U kunt het artikel hier lezen.

Een nieuwe Europese Commissie:  Naar een meer “age friendly” Europa

Sinds 1 november heeft de nieuw benoemde Europese Commissie onder leiding van Mevr. Ursula von der Leyen haar verantwoordelijkheid opgenomen. Benoemd zijn 8 vice-voorzitters waaronder 3 op uitvoerend niveau. Zij zullen verantwoordelijk zijn voor de top prioriteiten die verwoord zijn in de EU politieke richtlijn. De overkoepelende onderwerpen  zullen zijn: klimatologische uitdaging,  Europa voor een digitale tijdsperk, een economie die voor allen er is  en een nieuw inzet voor een Europese democratie.

Na de benoeming van mevrouw v.d. Leyen heeft AGE Platform Europe in een open brief er bij haar erop aangedrongen in de komende jaren  onder haar verantwoordelijkheid ook de demografische veranderingen speciale aandacht te geven. In haar openingstoespraak voor het Europese Parliament  beloofde zij deze aandacht aan demografische veranderingen te geven, onze democratische rechten te waarborgen en aan de noodzaak tot “life long learning”, om zo de toegang tot de arbeidsmarkt, maar ook het combineren van arbeid en familieleven mogelijk te maken, een gecoördineerd benadering op EU niveau voor demografische verandering en solidariteit tussen de generaties.

Voor het eerst is een EU vice-president benoemd die uitsluitend belast is met het dossier “democratie en demografie”.  Deze benoeming ging naar mevrouw Dubravka Suica uit Kroatië. Haar politieke opdracht is:

-het bevorderen van actief ouder worden

– werk en familie in evenwicht te brengen, toegang tot de arbeidsmarkt voor alle generaties, met speciale aandacht voor “ life long learning”

–  het adresseren van democratische deficits en het kritisch bekijken van sociale systemen ook met zicht op een ouder wordende bevolking,

– het opstellen van een Greenbook dat de lange termijn gevolgen van onze demografische ontwikkeling nader onderzoekt.

Dat het onderwerp “democratie en demografie”  in de komende tijd de speciale aandacht zal hebben onder de EU lidstaten, werd duidelijk uit het feit dat Duitsland onder haar voorzitterschap in de tweede helft van 2020 dit tot haar hoofdthema heeft gemaakt. In Juli 2020 vindt in Berlijn een Europese conferentie plaats met als hoofdthema “de rechten van de ouderen te garanderen en te versterken vooral in het licht van de toenemende digitalisering”.  AGE is gevraagd hieraan haar medewerking te verlenen.

In het licht van het garanderen van de mensenrechten geven ook de Verenigde Naties hieraan veel aandacht. Een UN Open ended Working Group (UN OEWG) komt jaarlijks bij elkaar. Ook landen buiten Europa nemen hieraan deel. Hoofdonderwerp voor 2020 is “actief ouder werden en de toegangkelijkheid tot de arbeidsmarkt voor allen, en het recht en de toegang tot “lifelong learning” .  Men hoopt tot een conventie te komen om landen te stimuleren meer te doen.  Ook hierin is AGE actief betrokken.

Actief ouder worden en de gelijke rechten voor iedereen, de implementatie van de “European Social Pillar” heeft de volle aandacht in de EU politiek  de komende jaren.

Vitaliteitsdagen

Als Koepel Gepensioneerden weten wij dat er lid-organisaties zijn die voor hun leden activiteiten op het gebied van vitaliteit organiseren. Soms met de naam Vitaliteitsdag, soms onder een andere naam.

Wij weten ook dat er behoefte is aan het uitwisselen van ervaringen en het inzicht hebben in de programma’s van zo’n dag / zo’n activiteit.

Vanuit de commissie Zorg, Welzijn en Wonen hebben wij het initiatief genomen om te inventariseren welke lid-organisaties zich bezig houden met de organisatie van een Vitaliteitsdag.

Wilt u uw activiteit en uw ervaring met ons delen? Graag een mail naar Jan Pouw: janentrudypouw@gmail.com . Op basis van de ontvangen informatie zullen wij dan kijken op welke manier onze Koepel   eventueel een rol kan spelen bij de informatie uitwisseling.

Nieuwsbrief 48

vrijdag 1 november 2019

Brief aan minister: geen kortingen en premieverhogingen

NVOG/KNVG heeft samen met andere ouderenorganisaties in een vandaag gestuurde brief een beroep op minister Koolmees gedaan om voorlopig geen kortingen toe te passen en de premies niet te verhogen.

In de brief onderstrepen de organisaties dat de bijzondere economische omstandigheden met negatieve rentes veel pensioenfondsen hard dreigen te raken.

Zij  vinden dat de minister eerst moet afwachten wat de twee studies over het nieuwe pensioenstelsel en de houdbaarheid van het stelsel in een omgeving waarin rentes lange tijd laag blijven, opleveren. Pas daarna kan worden bepaald hoe verder te gaan.

Lees hier de brief aan minister.

Veilig mobiel (op de fiets)

Vorige week hebben wij uw medewerking gevraagd bij een enquête over veilige mobiliteit voor ouderen. Dit keer een voorbeeld van een project dat gericht is op de veiligheid voor de oudere fietsende verkeersdeelnemer.

Wandelen, fietsen, gebruik maken van het OV en autorijden. Allemaal mogelijkheden om ook op oudere leeftijd zolang mogelijk mobiel te blijven en deel te kunnen nemen aan het sociale verkeer. Met of zonder lichamelijke beperkingen.

Hoe zorg je er voor dat je zo veilig mogelijk mobiel blijft? Op een gegeven moment worden onze reflexen toch wat minder en heb je wellicht meer tijd nodig om beslissingen te nemen. Goed inspelen op de andere verkeersdeelnemers, ook wel anticiperen genoemd, speelt daarbij een rol. En dan maar hopen dat de anderen dat ook doen!

De fietser

In dit artikel aandacht voor de fietser. Wellicht in het bijzonder degenen die met een E-bike aan het verkeer deelnemen. Het gaat met die E-bike toch een stukje sneller dan met de “gewone” fiets en dat vereist een goed inzicht in je eigen handelen. Is het verantwoord om met een hoge snelheid bochten te nemen en hoe stabiel ben je?

Project ”Doortrappen”

Doortrappen, met als uitdagende toevoeging “veiliger fietsen tot je 100ste” is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en wordt uitgevoerd met medewerking van provincies en gemeenten. Landelijke partners zijn onder andere Veilig Verkeer Nederland, de Fietsersbond, BOVAG, VeiligheidNL en BeterOud. In steeds meer gemeenten wordt het project Doortrappen geïntroduceerd of zijn plannen hiervoor in ontwikkeling.

Bewustwording

Het doel van Doortrappen is om fietsende ouderen bewust te maken van het aspect veilig mobiel blijven. Bewegen en actief blijven wordt gekoppeld aan het verbeteren van je fietsveiligheid.

In een leuke setting met een relatief kleine groep deelnemers wordt aandacht geschonken aan verkeersinzicht en de techniek van het fietsen. Ook het belang van fit zijn en fit blijven komt aan de orde. Niet alleen aandacht voor het fietsen, maar ook met bijvoorbeeld een lunch erbij of zoals in Puttershoek het geval was, na de bijeenkomst gezamenlijk een streekmuseum bezoeken. Wel op de fiets er naar toe natuurlijk!

Meer weten?

U kunt hier doorklikken naar de brochure over Doortrappen. Vanuit de brochure kan je ook de website van het project bekijken. Staat je gemeente nog niet bij de (beoogde) deelnemers? Informeer eens of er al plannen zijn. Je kunt natuurlijk ook zelf het initiatief nemen en hierover in gesprek gaan met de gemeente of plaatselijke welzijnsorganisatie. Voor ouderen, door ouderen!

SER Themabrief pensioenen en AOW

De nieuwste themabrief pensioenen en AOW van de SER staat online. Klik hier om deze nieuwsbrief te lezen.

AOW-leeftijd blijft 67.

De AOW-leeftijd blijft na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag in een brief aan de Tweede Kamer op basis van CBS-prognoses over de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd. Lees meer..