Nieuwsbrief 52

vrijdag 22 november 2019

75-plusser met een verlopen rijbewijs mag maximaal 1 jaar blijven rijden

Vanaf 1 december 2019 mogen 75- plussers maximaal 1 jaar blijven rijden met een verlopen rijbewijs, tot het moment dat het CBR een besluit heeft genomen over hun rijgeschiktheid. Dat mag alleen in Nederland en de rijbewijscategorieën A, B, E en bij B en T. Belangrijk is ook dat een verlopen rijbewijs niet geldig is als legitimatiebewijs!

Het bovenstaande deelde het CBR onze koepel mee met haar brief van 14 november 2019. Om deze brief te lezen kunt u hier klikken.  Alle informatie die voor u van belang is, kunt u hier lezen. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs krijgt persoonlijk bericht.

“Groei economie vermindert en groei zorguitgaven houdt aan”

Maarten Maas van de gezamenlijke commissie Koopkracht, Inkomen en AOW schreef deze week een artikel voor de nieuwsbrieven van onze koepels naar aanleiding van de laatste CPB-prognose over de ontwikkeling van de economie in de komende jaren. U kunt het artikel hier downloaden en lezen (pdf),

Advies Raad van Ouderen over zingeving

De Raad van Ouderen (RvO) is een adviesorgaan dat gevraagd en ongevraagd advies uitbrengt aan minister de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. In de RvO is ook onze Koepel Gepensioneerden vertegenwoordigd.

Dinsdag 19 november 2019 heeft de RvO een (gevraagd) advies uitgebracht over zingeving.  De vraag van de minister was: “Hoe maken we zingevingsvragen en – activiteiten laagdrempeliger en toegankelijk zodat ouderen zich daadwerkelijk minder eenzaam voelen”

Het advies

In het advies noemt de Raad van Ouderen 12 aanbevelingen die er toe kunnen bijdragen dat ouderen het leven zinvol vinden. Iets dat zij zelf moeten ontdekken, maar daarbij wellicht ook geholpen kunnen of moeten worden. Belangrijk punt is dat niet iedereen de juiste woorden kan vinden voor wat nu een zinvol leven is. De Raad pleit er voor om in plaats van zingeving woorden te gebruiken als “levensvragen” en “wat maakt het leven voor jou zinvol”. “Waar word je blij van?” Is ook een mooie vervanger.

Zingeving is volgens de RvO een onderwerp dat niet alleen aandacht vraagt van de ouderen zelf. Ook in de eerstelijnszorg, bij zorgverzekeraars, gemeenten en media is het nog een grotendeels onontgonnen gebied. De Raad doet aanbevelingen om dat te verbeteren.

Onze rol

Als Koepel Gepensioneerden kunnen wij de lidorganisaties en haar leden informeren over het toch wel moeilijke onderwerp zingeving. Wij zullen daar in 2020 aandacht aan besteden.

Wilt u het artikel op de site van BeterOud en het volledige advies lezen? Klik dan hier.

Nuttige informatie over diverse onderwerpen

Van onze vertegenwoordiger in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) de heer Cees van Tiggelen ontvingen wij een tweetal interessante artikelen van de Consumentenbond. Hieronder staan de links naar beide artikelen.

Nepklantenservice en Oplichting via whatsapp

Eveneens via het MOB kwam de volgende link naar een uitzending van Betaal tv over toegankelijkheid en bereikbaarheid:  https://www.betaalvereniging.nl/actueel/betaaltv/aflevering-7/

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina, Standaard.