Nieuwsbrief 51a

Nieuwsbrief 51a

dinsdag 19 november 2019

Reactie op brief van minister Koolmees over de kortingen op de pensioenen

 

Minister Koolmees heeft de Tweede Kamer vandaag een brief gestuurd waarin hij aankondigt de kortingen op de pensioenen een jaar uit te stellen en de premies op de pensioenen voorlopig te laten zoals ze zijn.

Het overgrote deel van de gepensioneerden en de actieve deelnemers in een pensioenfonds zullen volgend jaar niet worden gekort. Er is wel een ondergrens: Een klein aantal pensioenfondsen dat een dekkingsgraad beneden de 90% heeft, moet wel korten.

NVOG en KNVG zijn blij dat de minister mede door hun inspanningen dit besluit heeft genomen. Vorige week hebben wij in een goed gesprek de minister en zijn ambtenaren duidelijk kunnen maken waarom wij vinden dat er op dit moment niet moet worden gekort. Ter voorkoming van onrust en het verdwijnen van vertrouwen. Ook hebben wij kunnen aandragen welke redenen er zijn om de situatie zo te benoemen dat er sprake is van bijzondere economische omstandigheden. Dit gesprek op het ministerie hebben we gelukkig met alle seniorenorganisaties kunnen voeren. Dat maakt het verhaal krachtiger en geloofwaardiger.

De minister heeft zijn besluit genomen na overleg met de pensioenfondsen, met ons en met de politieke partijen. Daarom verwachten wij in het Kamerdebat geen problemen meer. Onze acties “voorkom kortingen” hebben wij daarom opgeschort.

Jaap van der Spek (NVOG)

Joep Schouten (KNVG)

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina, Standaard.