Nieuwsbrief 50

vrijdag 15 november 2019

Kortingsdreiging lijkt afgewend

 

Het lijkt erop dat de dreigende kortingen op pensioenen die het komend jaar zouden gaan plaatsvinden, voorkomen kunnen worden. Diverse signalen uit Den Haag wijzen daarop. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft eerder deze week gezegd dat hij “zicht heeft op een oplossing”.

Jongstleden woensdag is op het ministerie van SZW samen met andere ouderen-organisaties ambtelijk overleg geweest en hebben wij er nogmaals op aangedrongen om niet te korten op de pensioenuitkeringen en ook om de premies niet te verhogen.

In het overleg hebben de ouderenorganisaties naar aanleiding van de brief die zij eerder aan de minister stuurden, aangegeven dat er eerst duidelijkheid moet komen over het nieuwe pensioenstelsel en de houdbaarheid ervan in een langdurige periode van lage rente.  De vakbonden, werkgevers en pensioenfondsen hebben gelijksoortige uitingen gedaan. Pas begin volgende week, als de minister een brief over dit onderwerp aan de Tweede Kamer stuurt, zal duidelijk worden wat zijn actie inhoudt.

NVOG-voorzitter Jaap van der Spek, die woensdag aan het overleg in Den Haag deelnam, heeft een artikel geschreven waarin hij uitlegt wat de huidige stand van zaken in het pensioendossier is en hoe de seniorenorganisaties op dit moment in de pensioendiscussie staan.

U kunt het artikel hier downloaden (pdf).

 

 

De premie zorgverzekeringen in 2020.

Medio november zijn de premies 2020 bekend geworden. Gemiddeld stijgen de premies, zo blijkt uit een publicatie van MoneyView, met 2,2%. Dat is lager dan de door het ministerie van VWS verwachte 3,5% premieverhoging. We moeten hierbij wel een aantekening maken. Er zijn zorgverzekeraars die de premie (beperkt) verlaagd hebben en er zijn zorgverzekeraars die de premie met meer dan 5% hebben verhoogd. Voor de duurste variant betaalt u maar liefst 23% meer dan de goedkoopste. Dat geldt zowel voor de natura- als de restitutiepolis.

Hoe komt dat?

De oorzaak is dat in 2017 de regering heeft besloten dat de maximale korting voor zogenoemde. “collectiviteiten ” met ingang van 2020 moet worden verlaagd van 10% tot 5%. In Nederland bestaan ongeveer 60.000 (!) van deze collectiviteiten waar 70% van de volwassen bevolking aan deelneemt. De collectiviteitskorting wordt door de zorgverzekeraars mede gefinancierd door een opslag te leggen op de door de overheid in de begroting berekende netto rekenpremie. Zij houden daarnaast  rekening met de samenstelling van hun verzekerden bestand. Uiteraard wordt ook rekening gehouden met een opslag voor hun uitvoeringskosten en de mogelijkheid om de premieverhoging in te perken met een investering vanuit hun opgebouwde vermogen uit winsten (ook voor 2020 wordt naar schatting € 200 miljoen door zorgverzekeraars daarvoor gebruikt!

Verlaagde korting collectiviteiten

Nu de maximale collectiviteitskorting is verlaagd, kan ook opslag in de premie voor de financiering daarvan door de zorgverzekeraars worden verlaagd. Dat zou dus een verlaging van de premie voor de basisverzekering tot gevolg kunnen hebben, maar dat wordt weer gecompenseerd door de noodzakelijke premieverhoging! Het kortingspercentage voor een collectiviteit wordt onderhandeld door de vertegenwoordiger van de collectiviteit en de zorgverzekeraar, dat kan per collectiviteit verschillend zijn. Verzekerden die in een collectiviteit zijn verzekerd zien dus wel de premie 2020 ten opzichte van 2019 verhoogd, maar dat komt mede door verlaging van het kortingspercentage van de collectiviteit! Verzekerden met een individuele zorgverzekering hebben dus dit jaar een voordeel, zij zien vaak geen of een bescheiden premieverhoging. Dat zie je ook bij zorgverzekeraars die weinig collectieve contracten hebben gesloten. Zie bv. bij de zorgverzekeraar DSW, die geen collectiviteiten kent. Daar is de premie met ruim 5% verhoogd!

Aanvullende verzekeringen

De premie voor en inhoud van de aanvullende zorgverzekeringen kunnen ook gewijzigd zijn, dat is een besluit van iedere zorgverzekeraar op zich. Kortingspercentages hierop kunnen ook onderwerp van onderhandeling zijn van collectiviteiten met de zorgverzekeraar. Dit is een normaal commercieel product van de zorgverzekeraars!

Een overzicht van de premies voor 2020 met daarin de premiestijgingen en -verlagingen kunt u hier downloaden.

Joop Blom.

Age Platform Europe nieuwsbrief

De november editie van de AGE Platform Europe nieuwsbrief is verschenen. U klikt hier om deze nieuwsbrief te lezen.

DNB nieuwsbrief pensioenen

Ook De Nederlandsche Bank heeft een actuele nieuwsbrief gepubliceerd. De nieuwsbrief pensioenen kan hier worden bekeken.

Rijbewijs 75-plusser tijdelijk met maximaal één jaar verlengd

De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers met maximaal één jaar, gaat per 1 december 2019 in. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer laten weten. Lees meer….

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina, Nieuwsbrief, Standaard.