Nieuwsbrief FASv november 2019

Aan de leden van De Senioor die via de mail een misleidende mail hebben ontvangen van de anbo.

9 november 2019

ANBO voor de tweede keer in de fout

Ter herinnering In 2017 ontvingen leden van plaatselijke verenigingen in Oost Nederland een brief van de ANBO waarin werd gezegd dat ze alleen bij een bepaalde zorgverzekeraar korting op de premie konden krijgen als ze lid waren van de ANBO. De ANBO claimde dat zij als enige ouderenorganisatie die korting hadden bedongen. Dat bericht was misleidend en onjuist; ook via de FASv hadden ouderen recht op premiekorting. De ANBO was daarvan op de hoogte, maar vond hun ‘ledenwervingsactie’ toch een groot succes.

De ANBO nogmaals in de fout Op 7 november j.l. kwamen de eerste verontrustende signalen bij uw secretaris binnen van ouderen die op hun e-mailadres onderstaand bericht van de ANBO ontvingen:

Welkom bij ANBO! Wat fijn dat u lid geworden bent van ANBO. Wij heten u van harte welkom

U ontvangt de eerstvolgende werkdag per e-mail uw lidmaatschapsnummer. Daarmee kunt u direct gebruikmaken van onze diensten. In die mail vindt u ook meer informatie over ANBO, ledenportal Mijn ANBO, ons magazine, de Raad & Daad Advieslijn en ons ledenvoordeel.

Wilt u al eerder gebruikmaken van onze diensten? Neemt u dan even telefonisch contact op met onze ledenservice via 0348 – 46 66 90 (geopend op werkdagen tussen 10:00 en 15:00 uur).

Ik wens u veel profijt en plezier van uw lidmaatschap.

Hartelijke groet, Liane den Haan Directeur-bestuurder

Deze ouderen waren al jaren lid van een plaatselijke vereniging die is aangesloten bij de FASv. De inhoud van het bericht is onjuist; de ouderen meldden zich niet aan voor een lidmaatschap bij de ANBO. De ouderen vonden het ANBO-bericht intimiderend en vroegen zich af wat ze moesten doen. Niets doen is een optie, maar beter is het om een korte reactie op de brief te geven: ‘ik ben geen lid van de ANBO en ik wil geen lid worden.’ Dan is het voor een ieder – ook later – duidelijk dat de oudere dit lidmaatschap ontkent en evenmin wil aanvaarden. De procedure die de ANBO volgt is onrechtmatig nu er gebruik werd gemaakt van een adressenbestand dat niet gebruikt had mogen worden. In het kader van de privacyregels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) had de ANBO de gegevens moeten vernietigen toen de oudere het lidmaatschap van de ANBO opzegde. Kennelijk is dat niet gebeurd.

Van ouderen die met de ANBO-actie geconfronteerd werden, hoorde ik dat de ANBO een excuusbrief stuurt als de oudere zijn of haar ongenoegen aan de ANBO kenbaar maakt over het ‘opgedrongen’ lidmaatschap

De handelswijze van de ANBO is een kwalijke zaak, omdat ze ouderen een vermeend lidmaatschap opdringen. Het aantal klachten dat bij de FASv is binnengekomen is – tot nu toe – beperkt; het waren boze, alerte ouderen die reageerden. Niet bekend is hoeveel ouderen niet reageren maar wel ongerust of onzeker zijn over de gevolgen van de brief en denken dat ze werkelijk lid zijn geworden van de ANBO en contributieplichtig worden. In deze kwestie moeten kwetsbare ouderen tegen de ANBO worden beschermd.

 

Acties 1. Een actie richting de ANBO wordt gestart. De ANBO wordt gewezen op het onrechtmatige karakter van de ledenwerfactie. Dat moet onmiddellijk stoppen.

 

  1. Daarnaast is er bij de ANBO kennelijk sprake van een groot datalek. Anders is niet te verklaren waarom er door heel Nederland leden van plaatselijke, onafhankelijke verenigingen de betrokken brief van de ANBO ontvingen, terwijl ze (lang geleden) hun ANBO-lidmaatschap opzegden en al jaren lid zijn van een plaatselijke vereniging.

 

Kwalijk is dat de ANBO daarbij kennelijk een verouderd ledenbestand gebruikte. In het kader van de privacyregelgeving had dat ledenbestand vernietigd moeten zijn. Dat is niet gebeurd.

Alles bij elkaar zijn er voldoende redenen om het data lek bij de daarvoor bestemde autoriteit te melden, i.c. de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

  1. Door de zogenaamde ledenwerfactie handelt de ANBO onrechtmatig als daarbij de belangen van de verenigingen en/of hun achterban en/of die van de FASv worden geschonden. Daarvan is sprake als ouderen geïntimideerd worden door de actie van de ANBO en in een gedwongen lidmaatschap berusten. De ANBO is in deze procedure een concurrent van de FASv-organisatie, maar hanteert niet op de juiste wijze de spelregels die hiervoor gelden i.c. de ANBO speelt vals.

 

Toetsing van correcte toepassing van de concurrentiespelregels door de Mededingingsautoriteit is derhalve op zijn plaats. Een melding zal plaatsvinden.

Effect Over het effect/resultaat van de acties wordt u uiteraard op de hoogte gehouden.

Tot slot Een modelbrief aan uw achterban treft u in de bijlage aan. Die kunt u zo nodig benutten om de uw plaatselijke leden te informeren.

Koos Graniewski Secretaris

FASv

 

 

 

 

Geplaatst in FASv, Standaard.