Nieuwsbrief 17

vrijdag 3 mei 2019

“Meer dan 140.000 zorgvacatures in 2019!”

“Heeft u straks nog wel een huisarts?”

Zomaar twee koppen boven artikelen in publicaties over de zorg

Al eerder meldden wij dat de het aantal vacatures in de zorg groot is en dat het moeilijk is om deze te vervullen. Het zijn vooral verpleegkundigen in ziekenhuizen, verzorgster/verzorgers en verpleegsters/verplegers in verpleeghuizen en wijkverpleegkundigen waaraan grote behoefte is.  Voor versterking van de bezetting in verpleeghuizen heeft de overheid voor de komende 3 jaar bijna € 2 miljard ter beschikking gesteld, maar dat geld kan men niet uitgeven omdat er geen aanbod is! Wij moeten er dus rekening mee houden dat daardoor ook de uitbreiding van de verpleeghuiscapaciteit, die ook vanwege de vergrijzing in Nederland hard nodig is, niet kan worden gerealiseerd. Dat betekent dat ouderen die wel een indicatie voor opname in een verpleeghuis hebben, niet zullen kunnen worden opgenomen vanwege een gebrek aan deskundig personeel en dus thuis moeten blijven wonen. En dat legt weer een groot beslag op mantelzorgers. Wel zien wij ook een snelle uitbreiding van het aantal particuliere verpleeghuizen voor ouderen. Deze zijn niet goedkoop, maar trekken wel aan verpleegkundigen, die in WLZ gefinancierde verpleeghuizen werken!

De overheid werkt hard aan dit probleem maar kan dit, ook met extra geld, niet oplossen als niet meer jongeren en herintreders kiezen voor dit mooie beroep in de zorg.

Een ander probleem is het gebrek aan huisartsen.  Het gaat niet om het aantal opgeleide huisartsen, dat is voldoende, maar door de snel veranderende samenstelling.  Daarnaast veranderde ook de huisarts. De man met de dokterstas die 24 uur per dag bereikbaar was veranderde in een jonge man -vaker nog een jonge vrouw- die genoeg tijd wil voor gezin en privéleven. En die ook de deur wel eens om 5 uur achter zich dicht wil trekken. Was het aantal vrouwelijk huisartsen in 2006 33%, nu is dit al ver boven de 50% en het aantal huisartsen dat in deeltijd werkt is gestegen van 50% tot 70%.  Als meer huisartsen in deeltijd gaan werken zijn er veel meer huisartsen nodig (en moeten dus worden opgeleid!) om een 100% bezetting van een huisartsenpraktijk te verkrijgen. Daarnaast speelt het probleem dat men minder bereid is om praktijken over te nemen in krimpgebieden als Friesland, Drenthe en Zeeland.

Als niet wordt ingegrepen door de overheid, ontstaan deze problemen over 5 jaar in nagenoeg alle regio’s, voorspellen de onderzoeksinstituten Nivel en Prismant. Hebben wij straks nog wel allemaal een huisarts dichtbij? Wij mogen het hopen!

Tot slot nog een opmerking: Een jaar geleden heeft het ministerie van VWS een uitvoerig actieprogramma gepubliceerd over “Werken in de Zorg”. Dit om duidelijk te maken dat het werken in de zorg veel positieve kanten heeft. Maar ook om aan te geven dat in de opleidingen nog veel kan worden verbeterd. Wij blijven dit volgen.

75-Plussers en verlengen van het rijbewijs (2)

In vervolg op de mededeling hierover in de NVOG nieuwsbrief nr 15 nog het volgende:

Vanuit het bestuur hebben wij een gesprek gehad met de leiding van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen in Rijswijk. Zij hebben ons duidelijk gemaakt hoe het probleem van de achterstand is ontstaan en ook dat dit probleem snel tot een oplossing komt.  De achterstand moet binnen korte tijd tot het verleden behoren.

Toch is het goed om tijdig beginnen met het aanvragen voor een verlenging, zeker als een medische verklaring nodig is. Het CBR gaat nu 5 maanden voor afloop van het rijbewijs een brief sturen naar betrokkene. In vele bladen, ook seniorenbladen, wordt hierover een advertentie geplaatst. Deze kunt u hier bekijken.

Nog een toelichting als u per computer een verlenging gaat aanvragen. Als u een DigiD hebt (die u ook moet gebruiken voor de invulling van uw belastingformulier) en uw vraagt uw verlenging aan via www.cbr.nl dan kunt u aangeven dat u geen gezondheidsverklaring wil maar een code waarop deze gezondheidsverklaring “bereikbaar” is. Als u dan een keuring afspreekt bij een arts die met het “Zorgdomein” werkt (en dat doen bijna alle huisartsen), dan kan de keurende arts op zijn computer uw gezondheidsverklaring opvragen en samen met u invullen en direct doorsturen. Dat versnelt de behandeling aanmerkelijk. Op www.mijncbr.nl kunt u dan de status van uw aanvraag op elk moment volgen. Op www.cbr.nl/75plus ziet u stap voor stap hoe het werkt.

Overstapseizoen zorgverzekeringen 2019

Tot en met 31 januari 2019 was het mogelijk om voor het verzekeringsjaar 2019 te wisselen van zorgverzekeraar. Dat wordt ook wel het overstapseizoen genoemd.

Vektis verzamelt alle informatie over  de ins en outs van het overstapseizoen en publiceert dat in de Zorgthermometer Verzekerden in Beeld.  Hieronder hebben wij een aantal weetjes voor u op een rij gezet.

·         De overstappers: 7% van de verzekerden wisselde van zorgverzekeraar.  Het gaat dan om 1,2 miljoen mensen. Het overstappercentage is het op een na hoogste percentage sinds 2006. In de leeftijdsklasse 18 tot 44 stapten de meeste mensen over (10,6%). Bij de 65+ categorie was het percentage slechts 3,1%.

·         De premie: de gemiddelde premie is met 5,5% gestegen. Wij kiezen het meest voor de naturapolis (75% van de verzekerden.)  Het verschil van de premies van de collectieve verzekeringen en de individuele verzekeringen is kleiner geworden. Nog steeds maakt zo’n 65% van de verzekerden deel uit van een collectiviteit.

·         De aanvullende verzekering: naast de verplichte basisverzekering, kunnen wij kiezen uit een groot aantal aanvullende verzekeringen. Van een minimale dekking tot heel uitgebreid. Aan de daling van het aantal verzekerden dat kiest voor een aanvullende verzekering is in 2019 een eind gekomen. Ongeveer 83% kiest voor een aanvullende verzekering. Dat er veel geld in om gaat blijkt uit de cijfers van 2017: zorgverzekeraars keerden in dat jaar zo’n 3,9 miljard euro aan zorgkosten uit.

·         Het eigen risico: het standaard eigen risico voor 2019 is 385 euro. Je kunt, met korting op de premie, kiezen voor een extra vrijwillig eigen risico. Dat kan interessant zijn als je weinig zorgkosten verwacht. In 2019 kiezen 1,8 miljoen verzekerden voor zo’n extra eigen risico.  Terugkijken naar 2017 leert dat van de mensen die kozen voor het maximale extra eigen risico slechts 16% dit “vol” maakten. Bij mensen met een verplicht eigen risico was dit percentage ongeveer 50%.

·         De marktaandelen: de kleine zorgverzekeraars zijn aan een gestage opmars bezig. Hun marktaandeel  is nu 14% (2010 9,3%). De grootste onder de kleine zorgverzekeraars is DSW met haar zusje Stad Holland. Het marktaandeel van de “grote 4” blijft nog steeds erg groot. Wat daarbij opvalt is dat Achmea terrein inlevert, VGZ groeit en CZ en Menzis een stabiel marktaandeel hebben.

Wij zijn benieuwd in hoeverre het aanpassen van het maximale kortingspercentage voor collectiviteiten (maximaal 5% korting per 1 januari 2020) het beeld volgend jaar zal veranderen.

SER Themabrief Pensioenen en AOW.

De SER themabrief pensioenen van de maand mei is uitgebracht. U leest hem hier.

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.