NVOG: Niet korten, wel indexeren.

Ondersteun deze oproep en teken de petitie bij  www.mijnpensioenpetitie.nl.

Bestuur De Senioor Schoonoord-DeKiel-Zweeloo e.o.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Geacht bestuur,

zoals u weet zijn KNVG en NVOG al tijden met diverse instituties aan het strijden om als vertegenwoordigers van de gepensioneerden rechtstreeks deel te kunnen nemen zowel aan de onderhandelingen die de minister van SZW en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel, als bij de verdere uitwerking en implementatie daarvan.

Vanwege het uitblijven van enig succes zijn KNVG en NVOG de petitie genaamd: “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden” gestart naar de leden van de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer. Hierin worden de commissieleden dringend gevraagd om er samen met de minister van SZW zorg voor te dragen dat KNVG en NVOG wel rechtstreeks kunnen deelnemen in dit pensioenproces.
Wij vragen  u om zoveel mogelijk middelen in te zetten om uw leden plus familieleden en vrienden daar om heen de petitie te laten tekenen op www.mijnpensioenpetitie.nl. Dit kan vanaf nu tot en met 27 mei.

 

Met vriendelijke groet,

Dirk Visser

coördinator communicatie en pr

Aan de besturen van de lidverenigingen van KNVG en NVOG

24 april 2019 P.C./MVE/2019.925

Geacht bestuur,

Zoals u weet zijn wij, KNVG en NVOG, al tijden met diverse instituties aan het strijden om als vertegenwoordigers van de gepensioneerden rechtstreeks deel te kunnen nemen zowel aan de onderhandelingen die de minister van SZW en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel, als bij de verdere uitwerking en implementatie daarvan. Tot nu toe zonder succes. De minister nodigt ons wel regelmatig uit aan zijn tafel, maar dit betekent nog geen rechtstreekse betrokkenheid bij de onderhandelingen en dus niet de gewenste invloed.

De onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel worden gevoerd alsof het uitsluitend gaat om arbeidsvoorwaarden, maar ze zijn ook direct van invloed op de pensioenuitkeringen van de 3,3 miljoen gepensioneerden. We worden daarbij onvoldoende vertegenwoordigd met als gevolg dat ons vertrouwen in de onderhandelaars weg is.

Daarom zijn wij de petitie genaamd: “Niet korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden” gestart naar de leden van de Vaste Commissie SZW van de Tweede Kamer. Hierin vragen we de commissieleden dringend om er samen met de minister van SZW zorg voor te dragen dat wij wel rechtstreeks kunnen deelnemen in dit pensioenproces.

Om echt druk op deze Kamerleden te kunnen uitoefenen is het nodig dat deze petitie massaal wordt getekend door gepensioneerden, maar ook werkenden mogen tekenen. We zijn met 3,3 miljoen gepensioneerden, waarvan 300.000 lid van onze verenigingen. Van al die gepensioneerden moeten er toch wel een paar honderdduizend kunnen tekenen!

Dus vragen wij u om zoveel mogelijk middelen in te zetten om uw leden plus familieleden en vrienden daar om heen de petitie te laten tekenen op www.mijnpensioenpetitie.nl. Dit kan vanaf nu tot en met 27 mei. Zelf zorgen wij vanaf 29 april tot en met 12 mei voor radiospotjes op NPO1, NPO4 en NPO5. Daarnaast zullen we via Twitter, Facebook en LinkedIn ook voor aandacht zorgen.

Met hartelijke groet,
Joep Schouten                     Jaap van der Spek

Voorzitter KNVG                 Voorzitter NVOG

___________________________________________________________________________ KNVG Hogeschoorweg 21, 5911 EJ Venlo

NVOG Postbus 2069, 3500 GB Utrecht

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina, Standaard.