Nieuwsbrief 46

zaterdag 14 november 2020

 

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

Rondetafelgesprek met Kamercommissie.

Voor het rondetafelgesprek met de vaste Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het pensioenakkoord, dat dinsdag 3 november niet kon doorgaan vanwege een ingelast plenair debat, hebben wij inmiddels hebben wij een nieuwe uitnodiging ontvangen.

Koepel Gepensioneerden, KBO-PCOB en vertegenwoordigers van VNO-NCW, FNV en het Verbond van verzekeraars gaan dinsdag 24 november van 17.00 – 19.45 uur in gesprek met SZW commissieleden.

Hieronder kunt u zien  in welk blok en op welk tijdstip de diverse belangenbehartigers aan de (ronde)tafel zitten.

Blok 1: Actoren pensioenakkoord, van 17.00 – 18.00 uur

o Dhr. J. de Haan, VNO-NCW

o Dhr. T. Elzinga, FNV

Blok 2: Uitvoeringsaspecten, van 18.10 – 18.40 uur

o Dhr. H. Herbert, Verbond van verzekeraars

Blok 3: Uitvoeringsaspecten, van 18.50 – 19.35 uur

o Dhr. J. van der Spek, Koepel gepensioneerden

o Dhr. M. Sturkenboom, KBO-PCOB

De gesprekken zijn live te volgen via de website van de Tweede Kamer en kunnen daags na de zitting via https://debatgemist.tweedekamer.nl/home worden teruggekeken.

 

Heeft u uw zaken op orde?

Als u deze vraag ontkennend beantwoordt is het zeker nuttig om verder te lezen. Maar ook als u denkt dat u uw zaken op orde hebt, is onderstaand artikel de moeite van het lezen waard.

Bij ingrijpende gebeurtenissen zoals scheiding, ziekte of overlijden moeten veel zaken worden geregeld. Vaak blijkt dan dat belangrijke documenten en gegevens niet beschikbaar of onvindbaar zijn. Als u zelf een bepaald document nodig heeft, moet u dat wel kunnen vinden. En soms is het belangrijk dat ook anderen zoals een partner, een familielid of een vertrouwenspersoon bepaalde documenten snel kunnen vinden. Daarom is een overzichtelijke administratie heel belangrijk.

Veel mensen hebben moeite met de administratie en het bewaren van belangrijke documenten. De één gooit alles weg, terwijl de ander elk bonnetje bewaart. Belangrijke documenten belanden vaak in de bekende schoenendoos achter in de kast.

Door belangrijke documenten op een geordende manier op te bergen, houd u een goed overzicht over de voor u belangrijke zaken en houd u bovendien grip op uw financiën.

De meest eenvoudige manier is het aanschaffen van een ordner. Daarin stopt u tabbladen voor een aantal veel voorkomende zaken zoals: pensioenen, financiën, verzekeringen, belastingen, contracten enz. Vervolgens verzamelt u alle belangrijke documenten, die u al hebt of nog ontvangt, achter het betreffende tabblad in de ordner. Maak er een gewoonte van om de ordner jaarlijks door te lopen en overbodige documenten op te ruimen. Zo blijft de inhoud actueel. De bewaartermijnen van de verschillende documenten kunt u onder andere vinden op de website van het Nibud. In plaats van een ordner kunt u natuurlijk ook een “digitale ordner” vullen op je computer.

Met een goed ingedeelde ordner heeft u alle belangrijke documenten en gegevens overzichtelijk bij elkaar. Daarmee heeft u een waardevol naslagwerk voor uzelf en voor uw dierbaren in geval van nood. Zet de ordner op een veilige plaats en stel uw familie of vertrouwenspersoon op de hoogte van het bestaan en de vindplaats van de ordner.

Op die manier heeft u uw zaken goed op orde!

Voor het indelen van de ordner zijn ook handige (digitale) hulpmiddelen te koop.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op: www.nibud.nl en www.mijnzakenoporde.nl

Jan Menderink, commissie ZWW.

 

Nieuwsbrief AGE Platform Europe.

Er is een weer een nieuwsbrief van AGE Platform Europe verschenen, de november editie. Klik op deze link om de nieuwsbrief te lezen.

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

 

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 – 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl
Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.