Nieuwsbrief 47

 

zondag 22 november 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Voortgang pensioendiscussie

 

Woensdag 11 november heeft de vaste commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer een brief met veel vragen gestuurd aan minister Koolmees. Vragen over het toezichtkader tijdens de transitie naar het nieuwe pensioencontract. De brief vindt u hier.

Uit de brief blijkt dat de ingestuurde stukken en brieven van de Koepel Gepensioneerden en van de andere seniorenorganisaties waarmee de koepel intensief samenwerkt, goed worden bestudeerd en dat ze een belangrijke rol in de politieke discussie spelen en ook zullen gaan.

Zo heeft ook de ronde tafel inbreng van de ANBO (Willem Reijn), van KBO-Brabant en vooral van twee juristen op 4 november bij de Tweede Kamerleden grote indruk gemaakt. Om met de woorden van Pieter Omtzigt te spreken: ‘Er zijn nog veel vragen en de juridische consequenties moeten we goed wegen.’ Vandaar zijn vraag aan de juristen om te komen met een overzicht van de juridische risico’s die de overheid neemt. Belangrijk voor de gepensioneerden is, dat de pensioenjurist Lutjens aangaf dat de gepensioneerden door hun al opgebouwde vermogens grote belanghebbende zijn en dat het bij het invaren in het nieuwe stelsel dus voor een wettelijke basis nodig is om de stem van de gepensioneerden serieus te nemen. Dat betekent een grote steun voor onze organisaties.

Komende dinsdag (24 november) zullen de resterende organisaties (VNO-NCW, FNV en Bond voor verzekeraars) hun door een onverwacht Coronadebat uitgestelde verhaal doen en ook de Koepel Gepensioneerden (Jaap van der Spek) en de KBO-PCOB (Marcel Sturkenboom) komen aan bod. Deze hoorzitting is te volgen op de internet- uitzending van de Tweede Kamer van 18.50 tot 19.35 uur. Voor de schriftelijke inbreng van ANBO, KBO-Brabant, KBO-PCOB en de Koepel Gepensioneerden verwijzen we naar de hyperlinks onderaan dit artikel.

Ondertussen zijn de gesprekken met minister Koolmees en de sociale partners geïntensiveerd. Ze lopen door tot begin december dus verwachten we de internet- consultatie pas vanaf half december. Bij de consultatie kunnen organisaties en individuele mensen hun reactie geven op de voorliggende concept-wetsteksten. Daarvan zal de Koepel Gepensioneerden (in samenwerking met de andere seniorenorganisaties) zeker gebruik gaan maken. In het voorjaar zullen de Kamerdebatten plaatsvinden, terwijl de verkiezingen van maart aanstaande zijn. Dat biedt nog veel momenten voor beïnvloeding.

Op het hoe en wat beraden de organisaties zich na elke stap in het proces. Nu in actie komen is in ieder geval te vroeg. Daardoor zal ons plan van aanpak ook worden opgeschoven. Maar als actie nodig is dan zullen we alle publieke middelen gebruiken om de voor de Koepel Gepensioneerden en zijn standpunten brede maatschappelijke bekendheid en steun te genereren.

We zullen u op relevante momenten blijven informeren over de voortgang bij de besprekingen. Het is bekend wat we inhoudelijk gerealiseerd willen zien (zie ook het position paper), maar over de inhoud van de verschillende besprekingen kunnen we om procesredenen niet altijd volledige openheid bieden om onze positie te optimaliseren, om vertrouwelijkheid te waarborgen of te voorkomen dat deelaspecten uit hun verband worden gehaald. Intussen, moedig voorwaarts!

Hartelijke groet,

Covoorzitters Jaap en Joep

Position papers Koepel Gepensioneerden en KBO-PCOB e.a., Hoorzitting/RTG pensioenakkoord deel I – 24 november 2020

Position papers ANBO en KBO-Brabant e.a., Hoorzitting/RTG pensioenakkoord deel II – 4 november 2020

 

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Bekijk onze dossiers

 

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.