Nieuwsbrief 17

zaterdag 30 mei 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Eén tegen Eenzaamheid

Koepel Gepensioneerden is deelnemer in de Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Dit vloeit voort ui het programmaonderdeel Een tegen Eenzaamheid van het Pact voor de ouderenzorg.

Initiatieven tijdens de coronacrisis

Op de website van Een tegen Eenzaamheid ( www.eentegeneenzaamheid.nl ,staan altijd voorbeelden van activiteiten  die worden ontplooid in het kader van de eenzaamheidsbestrijding. De wereld is veranderd en de initiatieven op de website ook. Gericht op de nieuwe werkelijkheid.

De eenzame oudere medemens was tot voor kort veelal  aangewezen op een leven in een kleine omgeving, meestal in en rond het eigen huis. Met en zonder bezoek..

Door alle corona maatregelen is die omgeving nog kleiner geworden en is de groep eenzame mensen ook nog eens veel groter geworden.

Het is even niet de tijd om eenzaamheid te bestrijden door de doelgroep uithuizige activiteiten aan te bieden of om er op uit te trekken om de sleur te doorbreken. De initiatieven zijn gericht op zingeving vanuit de eigen stek.

Kunst kijken

Het landelijke voorbeeld dat wij deze keer graag onder uw aandacht willen brengen zijn de virtuele rondleidingen door onze eigen Nederlandse musea.

Gaat u maar naar www.eentegeneenzaamheid.nl, kijk bij landelijke initiatieven en al snel zult u de informatie vinden over kunst kijken, zonder uw huis uit te komen.

Kunstmuseum den Haag, om er maar eens eentje te nemen, geeft elke woensdagmiddag ( begint om 14.00 uur) een virtuele rondleiding met gids; uitstekend verstaanbaar, rustig en heel deskundig. Je voelt je echt aanwezig en na afloop voldaan en zelfs een beetje vermoeid door de aandacht die de rondleiding van je heeft gevergd.

De virtuele rondleiding gaat via een tablet of smartphone en in het geval van het Kunstmuseum den Haag is het inloggen via Instagram.

Digitaal vaardig?

Levert het inloggen problemen op? Gelukkig zijn er actieve, vaak wat jongere gepensioneerden, die u graag een handje helpen! Die zijn natuurlijk bereid zich er eerst even zelf in te verdiepen en vervolgens advies te geven over het gebruik van de tablet of de smartphone.

Wij roepen onze lidorganisaties op om te kijken hoe zij leden die digitaal wat minder vaardig (eenzaam of minder eenzaam) zijn hulp kunnen bieden. Zodat zij digitaal stappen kunnen zetten en van deze mooie initiatieven gebruik kunnen maken

Als de musea deze diensten aanbieden is het toch prachtig om er als lidorganisatie er aan mee te helpen dat er voor uw leden een nieuwe (museum) wereld opengaat!

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen.

Banken en uw privacy

Hieronder treft u een link aan naar de nieuwspagina op de website van de Consumentbond die wij ontvingen wij onze vertegenwoordiger bij het MOB. Het korte artikel gaat over de privacy bij nieuwe banken die daarmee blijkbaar niet altijd zorgvuldig mee omgaan. U leest het artikel hier.

eHealth en digitalisering

De commissie Zorg, Welzijn en Wonen van Koepel Gepensioneerden heeft voor dit jaar een aantal focuspunten benoemd. Een van die focuspunten is eHealth en digitalisering.

Koepel Gepensioneerden heeft dit onderwerp recent ingebracht in het overleg dat een zij samen met een aantal andere seniorenorganisaties met VWS heeft. Dan gaat het om gezamenlijk optrekken van een aantal partijen op dit onderwerp. Wij informeren u daar later over.

Wat dichterbij huis is de informatieverstrekking aan de lidorganisaties en haar leden. Informeren over de ontwikkelingen op het gebied van eHealth en ondersteuning geven op het gebied van digitalisering.

Een mooi voorbeeld is de wijze waarop Sjaak Sprong, lid van de commissie Zorg, Welzijn en Wonen voor zijn organisatie, de Vereniging van Nederlandse oud-Loodsen (VNoL), de informatie over het onderwerp videobellen heeft samengevat. Wij maken u hier graag deelgenoot van. Lees hier verder.

Europa

Op de valreep van deze maand geven wij u  de link naar de AGE Platform Europe nieuwsbrief door. U kunt de nieuwsbrief hier online lezen. Voor de Nederlandse vertaling klikt u rechtsboven op “Translate”.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.