Welkom

MarkensteenWelkom bij De Senioor!

Een nieuw initiatief, van en voor de 55+ers uit Schoonoord - De Kiel - Zweeloo e.o.

Een vereniging die niet alleen gezellige avonden organiseert, maar ook zorgt dat de belastingaangiften de deur uitgaan voor de leden die dat zelf niet kunnen.

Opgericht 20 september 2015

Alle berichten:

Onze nieuwe avonden

Woensdag 1 november  

Dorpshuis Schoonoord 

Aanvang 19.30 uur 

Andries Middelbos

De tied van Striepkoorn boks, en wollen börstrok en levertraon.

 En veel meer.

Deze is wegens ziekte verplaatst en het bestuur heeft de avond vervangen met een geheugen training en een paar rondjes bingo

 

*************************************************************************************************************************************

 

In Memorian.

In memoriam.

Vrijdagavond 18 aug. ontvingen wij het trieste bericht dat na een kort ziekbed is overleden onze secretaris:

                                             Henk de Geeter

Henk was lid van De Senioor vanaf 2004 en heeft vanaf 2012 het secretariaat vervuld.

In dankbare herinnering aan wat Henk voor onze vereniging heeft betekend missen we een gerespecteerd mens en secretaris.

Ons medeleven gaat vooral uit naar zijn vrouw Janneke,

kinderen en kleinkinderen en we wensen hen veel sterkte met dit grote verlies.

Het Bestuur van de Senioor

Activiteitenvanaf 6 sept.

   Onze activiteiten gaan weer van start

Woensdag 6 september

Dorpshuis Schoonoord

Aanvang 19.30 uur

Deze avond zal komen optreden:

       L.E.U.K.                                                                                                                                       

Zij spelen muziek geschikt voor jong

en oud.
Veel van de nummers herinneren

aan vroeger maar ze spelen ook de
hedendaagse muziek.

Tot 6 september

 

Gezellige avond

Woensdag 3 mei

Dorpshuis Schoonoord

Aanvang 19.30 uur

Het is de laatste activiteit  voor de vakantie

Deze avond zal voor ons optreden:

Henk jan Tangenberg wonende in Zweeloo

Henk Jan heeft eerder succesvol voor ons

opgetreden.

Hij zal ook deze keer met een Hollands

repertoire  komen en eenvernieuwde geluidsinstallatie

Pensioenjfondsen

Handreiking gesloten pensioenfondsen komt eraan

Kabinet en sociale partners beloofden met het sluiten van hun pensioenakkoord in 2019 gouden bergen: ‘Iedereen gaat erop vooruit!’ Bij het presenteren van het op dat akkoord gebaseerde wetsvoorstel om tot een nieuwe Pensioenwet te komen, bleek die belofte ineens een stuk minder hard. En was vooral sprake van allerlei onduidelijkheden. Eén ding was echter wel duidelijk: hoewel het nieuwe pensioenstelsel volgens de minister nog steeds zowat het beste was wat gepensioneerden kon overkomen, konden zogenaamde ‘gesloten fondsen’ (waarbij alleen nog gepensioneerden en gewezen deelnemers, maar geen werkenden bij zijn aangesloten en waar dus geen premie meer binnenkomt) volgens het wetsvoorstel niet naar dat nieuwe stelsel overstappen.

Vreemd natuurlijk. En onrechtvaardig. Want elk fonds zou op zijn minst de keuze moete hebben om naar het nieuwe stelsel over te gaan of in het huidige te blijven. Omdat de Koepel Gepensioneerden onder haar achterban ook verenigingen van gepensioneerden bij gesloten pensioenfondsen telt (die zijn verenigd in een eigen binnen de Koepel georganiseerd platform), heeft de Koepel vorig jaar het initiatief genomen om daar verandering in te brengen.

Het door de Koepel Gepensioneerden in het kader daarvan afgedwongen overleg met ministerie, sociale partners (vakbonden en werkgevers) en de pensioensector leidde uiteindelijk tot de erkenning dat ook ingeval van gesloten fondsen de keuze moet worden geboden om wel of niet ‘in te varen’ naar een nieuwe pensioenregeling. Dat dat zo is, is inmiddels aan de toelichting op de wet toegevoegd. Daarnaast, zo dwong de Koepel af, zou er een zogenaamde ‘Handreiking’ komen met de specifieke spelregels om bij gesloten pensioenfondsen al dan niet tot een besluit tot invaren te komen. Zo’n Handreiking is nodig, omdat bijvoorbeeld de relatie tussen een gesloten pensioenfonds en de voormalige werkgever (die het fonds destijds immers ‘buiten de deur heeft gezet’) niet altijd even duidelijk is. En dat terwijl die laatste formeel een belangrijke rol heeft bij het besluit om wel of niet over te stappen.

De afgelopen maanden heeft de Koepel behoorlijk wat druk moeten uitoefenen om ervoor te zorgen dat die Handreiking er ook echt komt. Mede dankzij het informeren van de Eerste Kamer over het uitblijven ervan, ligt er inmiddels een concept. Daarin zijn de meeste voorstellen van de Koepel Gepensioneerden overgenomen en wordt bijvoorbeeld de positie en betekenis van verenigingen van gepensioneerden bij gesloten fondsen benadrukt. Op 29 maart aanstaande worden de laatste op- en aanmerkingen van de Koepel Gepensioneerden besproken. Zoals voorzitter John Kerstens van de Koepel in de brief aan het Ministerie met die op- en aanmerkingen schrijft, ‘gaat de Koepel Gepensioneerden ervan uit dat de uiteindelijke handreiking kan leiden tot een geruststellend bericht aan de Sen

Berichtenarchief