Pensioenjfondsen

Handreiking gesloten pensioenfondsen komt eraan

Kabinet en sociale partners beloofden met het sluiten van hun pensioenakkoord in 2019 gouden bergen: ‘Iedereen gaat erop vooruit!’ Bij het presenteren van het op dat akkoord gebaseerde wetsvoorstel om tot een nieuwe Pensioenwet te komen, bleek die belofte ineens een stuk minder hard. En was vooral sprake van allerlei onduidelijkheden. Eén ding was echter wel duidelijk: hoewel het nieuwe pensioenstelsel volgens de minister nog steeds zowat het beste was wat gepensioneerden kon overkomen, konden zogenaamde ‘gesloten fondsen’ (waarbij alleen nog gepensioneerden en gewezen deelnemers, maar geen werkenden bij zijn aangesloten en waar dus geen premie meer binnenkomt) volgens het wetsvoorstel niet naar dat nieuwe stelsel overstappen.

Vreemd natuurlijk. En onrechtvaardig. Want elk fonds zou op zijn minst de keuze moete hebben om naar het nieuwe stelsel over te gaan of in het huidige te blijven. Omdat de Koepel Gepensioneerden onder haar achterban ook verenigingen van gepensioneerden bij gesloten pensioenfondsen telt (die zijn verenigd in een eigen binnen de Koepel georganiseerd platform), heeft de Koepel vorig jaar het initiatief genomen om daar verandering in te brengen.

Het door de Koepel Gepensioneerden in het kader daarvan afgedwongen overleg met ministerie, sociale partners (vakbonden en werkgevers) en de pensioensector leidde uiteindelijk tot de erkenning dat ook ingeval van gesloten fondsen de keuze moet worden geboden om wel of niet ‘in te varen’ naar een nieuwe pensioenregeling. Dat dat zo is, is inmiddels aan de toelichting op de wet toegevoegd. Daarnaast, zo dwong de Koepel af, zou er een zogenaamde ‘Handreiking’ komen met de specifieke spelregels om bij gesloten pensioenfondsen al dan niet tot een besluit tot invaren te komen. Zo’n Handreiking is nodig, omdat bijvoorbeeld de relatie tussen een gesloten pensioenfonds en de voormalige werkgever (die het fonds destijds immers ‘buiten de deur heeft gezet’) niet altijd even duidelijk is. En dat terwijl die laatste formeel een belangrijke rol heeft bij het besluit om wel of niet over te stappen.

De afgelopen maanden heeft de Koepel behoorlijk wat druk moeten uitoefenen om ervoor te zorgen dat die Handreiking er ook echt komt. Mede dankzij het informeren van de Eerste Kamer over het uitblijven ervan, ligt er inmiddels een concept. Daarin zijn de meeste voorstellen van de Koepel Gepensioneerden overgenomen en wordt bijvoorbeeld de positie en betekenis van verenigingen van gepensioneerden bij gesloten fondsen benadrukt. Op 29 maart aanstaande worden de laatste op- en aanmerkingen van de Koepel Gepensioneerden besproken. Zoals voorzitter John Kerstens van de Koepel in de brief aan het Ministerie met die op- en aanmerkingen schrijft, ‘gaat de Koepel Gepensioneerden ervan uit dat de uiteindelijke handreiking kan leiden tot een geruststellend bericht aan de Sen

Geplaatst in KG, Standaard.