Nieuwsbrief 29

zaterdag 25 juli 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

Welzijn op recept.

Hoe via huisarts en welzijnscoach een impasse kan worden doorbroken. Lees hier verder….

AGE Platform Europe

Save the date! Aankondiging online conferentie van Age Platform Europe in september.

Raad van Ouderen.

In deze nieuwsbrief adviezen van de RvO over het betrekken van ouderen bij wonen, welzijn en zorg en advies over ICT hulpmiddelen. Klik hier om het artikel te lezen.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Geplaatst in KG.