Nieuwsflits 17

 

Advies van de RvO aan de minister over ICT in de zorg (E-Health)

Vorige maand heeft de Raad van Ouderen (RvO), waarin ook de Koepel Gepensioneerden is vertegenwoordigd, een advies uitgebracht over de snelle ontwikkeling van de ICT-mogelijkheden in de zorg die met name voor ouderen grote gevolgen kan hebben.

De RvO ziet veel mogelijkheden in ICT-mogelijkheden om het leven van Ouderen leefbaarder te houden, echter een nadeel kan zijn dat het menselijk contact hierdoor gaat verminderen. De suggestie van ontwikkelaars, dat door de inzet van digitale hulpmiddelen minder handen aan het bed nodig zouden zijn, vinden zij onwenselijk. Voor (kwetsbare) ouderen, zowel thuiswonend als in een verpleeghuis of ziekenhuis is menselijk contact een primaire levensbehoefte. Aanbevolen wordt om daar waar kosten worden bespaard door de digitalisering, deze primair benut moeten worden voor inspanningen die leiden tot meer handen aan het bed en tot meer menselijk contact.

Zij vinden ook dat technologie voor de oudere gebruiker een meerwaarde moet opleveren en moet bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van leven. Het gebruik van technologie moet het leven van de gebruiker makkelijker maken of “ontzorgen”!

Ook moet de technologie gebruikersvriendelijk zijn en simpel in gebruik. Het moet uitnodigend zijn en bij voorkeur ook “leuk” om te gebruiken. Technologie moet ook zo ontworpen zijn dat zij aanpasbaar is aan de individuele behoeften en de mogelijke beperkingen van de gebruiker.

Bv. gesprekken met een arts of specialist via “beeldbellen” moeten door de arts goed voorbereid zijn en voor de cliënt begrijpelijk. De kostenbesparing die hiermee wordt bereikt moet niet worden tenietgedaan door onbegrip! In de corona tijd hebben velen ervaren dat door de huidige technologie thuiswerken en thuisonderwijs volgen goed mogelijk is en dat dit tot grote veranderingen (en kostenbesparingen) leidt. Echter het intermenselijk contact viel helaas daardoor wat weg! Dat is niet goed, daar moeten oplossingen voor worden gevonden.

Ook moet aandacht worden besteed aan het eigenaarschap van medische persoonsgegevens. Dat is in Nederland nog steeds niet goed geregeld. Nog de arts/behandelaar noch de patiënt is eigenaar van deze gegevens. De RvO vreest dat zolang niemand als eigenaar kan worden aangewezen de belangen van patiënt/gebruiker niet optimaal gewaarborgd zullen zijn.

Kortom, er is veel mogelijk met de moderne digitale hulpmiddelen., echter de zorg moet de tijd nemen en krijgen om dit in goede banen te leiden. Men moet ook bedenken dat wij ook gewoon mensen zijn die niet zo van veranderingen houden. Echter de jeugd heeft de toekomst in handen en kan ook voor de ouderen hierin veel betekenen!

Wilt u het advies lezen? Die kunt u HIER vinden, wilt u 2 leden van de RvO het advies horen toelichten, kunt u dit HIER beluisteren.

 

 

Geplaatst in FASv, Niet op voorpagina.