Nieuwsbrief 30

      

zaterdag 22 augustus 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

 

Koopkracht zal voor de meeste gepensioneerden niet stijgen in 2021.

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft op 17 augustus een voorlopige raming voor 2021 afgegeven.

In maart (vóór Corona) verwachtte het CPB nog een mediane stijging van de koopkracht 2021 van 0,7% voor gepensioneerden. Maar nu, mits er geen tweede Coronagolf komt, zal het omstreeks 0% zijn.

Dat zijn de verwachtingen bij ongewijzigd beleid maar pas met Prinsjesdag zullen we weten welke beleidsvoornemens er zijn en is er wellicht ook meer indicatie over de Corona-ontwikkelingen. En dan volgt dus een nieuwe raming.

Toelichting:

Volgens de raming van het CPB zal voor 90% van de gepensioneerden de koopkracht in 2021 liggen tussen 0,4% daling en 0,2% stijging.  Omdat de meeste aanvullende pensioenen naar verwachting niet zullen stijgen, zal voor de gepensioneerden met een wat groter aanvullend pensioen de koopkracht in 2021 iets onder nul uitkomen, en voor gepensioneerden met alleen AOW en eventueel een klein pensioen zal er mogelijk een heel kleine stijging zijn van 0,2%, dat is een paar euro per maand.

En: mocht er onverhoopt toch een tweede golf komen, dan is het economisch scenario een stuk somberder, maar daar zijn door het CPB geen koopkrachtramingen bij afgegeven.

( Maarten Maas, commissie Koopkracht, Inkomen en AOW)

Senioren en Veiligheid

Het zal u toch niet overkomen? Stiekem kijkt er iemand mee over uw schouder bij de pinautomaat of onbewust klik je toch op de link bij dat mailtje dat er zo vertrouwd uit ziet. Helaas, het gebeurt! Bij iedereen en bij senioren wat meer dan bij anderen.

Campagne in de maand september 2020

Belangrijk is dat wij ons bewust zijn of worden van de risico’s die wij lopen en dat wij weten wat wij moeten doen om te voorkomen dat wij slachtoffer worden van criminaliteit. Dat is de reden dat Koepel Gepensioneerden in september 2020 samenwerkt met het Ministerie van Justitie en Veiligheid in de campagne Senioren en Veiligheid. Dat doen wij niet alleen. Ook andere seniorenorganisaties en tal van bedrijven en instanties besteden aandacht aan de campagne.

Wat houdt de campagne in?

In september staat een viertal vormen van criminaliteit in de schijnwerpers.

·         In de eerste week wordt aandacht besteed aan meekijken bij pinnen, ook wel shouldering genoemd.

·         In de tweede week zijn de babbeltrucs onderwerp van gesprek.

·         Een heel actueel onderwerp is WhatsApp fraude. Een “vriend of bekende” vraagt via een bericht om geld over te maken. Hiervoor aandacht in de derde week.

·         De vierde week tenslotte komt phishing aan bod. Getracht wordt om u belangrijke gegevens te ontfutselen.

Wekelijks wordt een filmpje over het weekthema verspreidt. In de hoofdrol acteur Kees van Hulst. U kent hem uit “Het geheime dagboek van Hendrik Groen”. Ook is het mogelijk om wekelijks een webinar bij te wonen. Dat webinar wordt gepresenteerd door Catharine Keyl en experts geven een toelichting én tips op c.q. over het weekthema. U heeft dan ook de mogelijkheid om vragen te stellen.

Wat doet Koepel Gepensioneerden?  

–       In onze september nieuwsbrieven besteden wij aandacht aan de (achtergronden van de) thema’s van de week.

–       Via onze website kunt u de filmpjes bekijken en wij verspreiden de filmpjes via de social media kanalen van Koepel Gepensioneerden.

–       Via onze website kunt u doorklikken naar de wekelijkse webinars.

De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen worden geïnformeerd. Dat is de reden dat wij de bij Koepel Gepensioneerden aangesloten lidorganisaties hebben gevraagd om de informatie te delen met hun leden.

Houd onze nieuwsbrieven in de gaten voor de gedetailleerde informatie over de weekthema’s.

Commissie Zorg, Welzijn en Wonen, augustus 2020.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Geplaatst in KG, Standaard.