PERBSBERICHT GEZAMENLIJKE SENIORENORGANISATIES

 

PERBSBERICHT GEZAMENLIJKE SENIORENORGANISATIES
Seniorenorganisaties verontrust: Kabinet heeft blinde vlek voor koopkracht ouderen
De nieuwe regeringscoalitie heeft totaal geen oog voor de inkomenspositie van ouderen.
Zij profiteren op geen enkele manier mee van de welvaart, vinden de gezamenlijke ouderenorganisaties.
ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, FASv en NOOM vinden dat het kabinet snel duidelijk moet
maken hoe ouderen worden gecompenseerd voor het loslaten van de koppeling tussen het minimumloon
en de AOW. Het minimumloon gaat stapsgewijs met 7,5% omhoog, de AOW niet.
In het regeerakkoord staat dat AOW’ers worden gecompenseerd via een hogere ouderenkorting.
Mensen met alleen AOW of met een klein aanvullend pensioen hebben hier niets aan.
Wat het betekent voor de andere groepen AOW’ers is niet duidelijk, omdat een verdere uitwerking
in het regeerakkoord ontbreekt. Dat stelt de ouderenbonden niet gerust.
Hoge inflatie
De inkomenspositie van ouderen staat al jaren onder druk. Werkenden zijn er de afgelopen elf jaar
bijna 18% in koopkracht op vooruit gegaan, gepensioneerden hebben bijna 5% moeten inleveren.
De aanvullende pensioenen zijn al jaren niet meegegroeid met de prijsontwikkeling. Indexatie is
volgens de ouderenorganisaties direct nodig. Door de hoge inflatie van nu komt de koopkracht
alleen maar verder onder druk te staan. Helaas laat de nieuwe coalitie nergens een visie zien op de
koopkrachtontwikkeling voor de komende jaren.
Woonvormen
ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, FASv en NOOM zijn wel tevreden over de plannen voor
woningbouw in het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet wil per jaar tot 100.000 woningen gaan bouwen,
met extra aandacht voor onder anderen senioren. Ook komt er meer ruimte voor alternatieve
woonvormen. De seniorenorganisaties dringen hier al jaren op aan en zijn blij dat de nieuwe coalitie
er nu in meegaat.
Het ouderenbeleid wordt ook in dit regeerakkoord nog steeds vanuit het perspectief van zorg benaderd.
De gezamenlijke ouderenorganisaties vinden dat een gemiste kans. Het is tijd voor integraal ouderenbeleid
voor de groeiende groep senioren in ons land. Vanuit alle departementen moet ouderenbeleid worden
ontwikkeld en met elkaar afgestemd, op het gebied van inkomen, wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering,
zorg en zingeving.

Geplaatst in FASv, KG, Niet op voorpagina.