Nieuws

Nieuws

Zandsculpturen Garderen

                     De vereniging voor  55+ers

      Gaan jullie mee naar de  zandsculpturen in Garderen?

 

Datum: 28 mei 2024

Vertrek Schoonoord: 9.30  uur.

Bonkerstraat  2

Vertrek Zweeloo: 9.45 uur.

Aelderstraat 5

Deze dagtocht kost € 45.00  en dit is inclusief

busreis, koffie + appelgebak + toegang Zandsculpturen

Opgeven  voor  14 mei bij Roelie Jakobs tel. 0623710771

Jopie Boudewijn  tel.382223  of Arie Aardema tel. 381946

Indien er ruimte is kunnen niet leden mee voor € 50.00

Betaling van deze reis voor: 14 mei.

 NL 62 RABO 0306843 986De Senioor

Alle Boelensstraat 15

7848 CS Schoonoord

Internetbankieren voor ouderen

PERSBERICHT van Seniorweb
Internetbankieren niet voor alle ouderen een koud kunstje
Meer tijd voor handelingen en duidelijke uitleg gewenst
Utrecht – 28 november 2023 – Een op de tien senioren die internetbankiert heeft daar wel
eens moeite mee. Zij vinden vooral de snelheid waarmee handelingen op de website en in
de app van de bank moeten worden uitgevoerd lastig. Ook zijn ze vaak bang om iets fout te
doen. Dit blijkt uit onderzoek van SeniorWeb onder bijna 900 ouderen.
Gemak
Veel senioren bankieren via de website en/of app van hun bank. Negen op de tien vindt dat
heel handig. De app vindt men vaak makkelijker te gebruiken dan de website (47%
tegenover 13%). Ook betaalt bijna de helft van de app-gebruikers al wel eens contactloos
met hun smartphone of smartwatch, bijvoorbeeld in winkels en restaurants. Online
bankieren biedt veel ouderen dus gemak. Echter 13% ervaart dat niet altijd zo. Zij hebben
soms tot heel vaak moeite met internetbankieren.
Belemmeringen
Deze ouderen geven als belangrijkste reden hiervoor dat ze niet zo snel zijn met lezen en/of
digitale zaken en je handelingen vaak snel moet uitvoeren (32%). Ook is men bang om iets
fout te doen (31%). Een deelnemer legt het zo uit: ‘Ik vergeet steeds de volgorde van de
handelingen; de site is te snel voor alle handelingen’. En een ander meldt: ‘Ik heb er moeite
mee doordat ik slecht zie; het icoontje om te kunnen overmaken verdwijnt te snel’. Verder
geven mensen aan dat zij moeite hebben met de teksten op de website of in de app van hun
bank. Of begrijpen ze niet goed hoe de website of app werkt. Een deel van de senioren laat
weten onvoldoende digitaal vaardig te zijn. De vele snelle veranderingen van de websites en
apps, bedoeld om de veiligheid te verbeteren, maken het nog lastiger voor velen.
Oplossingen
De senioren die moeite hebben met online bankieren zouden dan ook graag zien dat er meer
tijd komt om alle handelingen op de website of in de app uit te voeren. Ook vinden zij dat de
teksten op de websites en in de apps van de banken duidelijker kunnen, zowel begrijpelijker
als beter leesbaar (dus grotere letters). De websites en apps van de banken zouden volgens
deze deelnemers idealiter wat minder vaak moeten veranderen. Ook vinden ze dat deze
veranderingen duidelijker moeten worden aangekondigd en uitgelegd.
Digitaal meedoen
Gisteren organiseerde de Alliantie Digitaal Samenleven voor de tweede keer de Dag van
Digitale Inclusie. Doel hiervan is dat iedereen digitaal kan (blijven) meedoen. Het onderzoek
van SeniorWeb maakt duidelijk dat dit niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Voor een deel
van de ouderen is het lastig om alle digitale ontwikkelingen bij te benen. Zij hebben hier hulp
bij nodig. Van de ouderen die moeite met internetbankieren hebben, blijkt echter maar een
derde hulp te vragen aan iemand uit hun omgeving. Voor alle senioren die hulp kunnen
gebruiken is er nu duidelijke uitleg te vinden op de website seniorweb.nl/online-betalen.
Ook zijn er overal in het land workshops internetbankieren en mobiel bankieren. Deze
worden gegeven in leslocaties van SeniorWeb, regelmatig in samenwerking met Rabobank.

Stamppot —-Ja lekker

2023 Nieuws om van te smullen 13 dec website

Nieuws om van te smullen

Stamppot  — Jaa lekker!!

Woensdagmiddag:

13 december

Aanvang 12.00 uur

Herberg Openluchtmuseum

We beginnen deze dag om 12.00 uur met een gratis consumptie.

Om 12.30 zal het stamppot buffet klaar staan verzorgd door Lucas en Marjon.

De eigen bijdrage voor deze middag is € 15.00 inclusief buffet, consumptie en een paar rondjes bingo. (Graag  gepast betalen)

Opgeven voor deze middag voor vrijdag 1 december bij:

Jopie Boudewijn- Rein Lycklema- Roelie Jakobs-    TrijnTangenberg  of Arie Aardema.

We mogen met de auto en fiets tot aan de Herberg  rijden.

*** *** ***

Verder willen wij u eraan herinneren dat we, zoals besloten tijdens de jaarvergadering van 1 maart jl., de  jaarlijkse contributie met ingang van 2024 verhogen naar € 30,= voor één persoon en € 55,= voor 2 personen die samenwonen. Voor de leden die een automatische incasso hebben zal dit bedrag conform worden aangepast.

Het Bestuur.

2024 ******2024

Noteer even woensdag 10 januari de nieuwjaarsvisite met knieperties en rollegies en een drankje en een hapje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze nieuwe avonden

Woensdag 1 november  

Dorpshuis Schoonoord 

Aanvang 19.30 uur 

Andries Middelbos

De tied van Striepkoorn boks, en wollen börstrok en levertraon.

 En veel meer.

Deze is wegens ziekte verplaatst en het bestuur heeft de avond vervangen met een geheugen training en een paar rondjes bingo

 

*************************************************************************************************************************************

 

In Memorian.

In memoriam.

Vrijdagavond 18 aug. ontvingen wij het trieste bericht dat na een kort ziekbed is overleden onze secretaris:

                                             Henk de Geeter

Henk was lid van De Senioor vanaf 2004 en heeft vanaf 2012 het secretariaat vervuld.

In dankbare herinnering aan wat Henk voor onze vereniging heeft betekend missen we een gerespecteerd mens en secretaris.

Ons medeleven gaat vooral uit naar zijn vrouw Janneke,

kinderen en kleinkinderen en we wensen hen veel sterkte met dit grote verlies.

Het Bestuur van de Senioor

Activiteitenvanaf 6 sept.

   Onze activiteiten gaan weer van start

Woensdag 6 september

Dorpshuis Schoonoord

Aanvang 19.30 uur

Deze avond zal komen optreden:

       L.E.U.K.                                                                                                                                       

Zij spelen muziek geschikt voor jong

en oud.
Veel van de nummers herinneren

aan vroeger maar ze spelen ook de
hedendaagse muziek.

Tot 6 september

 

Gezellige avond

Woensdag 3 mei

Dorpshuis Schoonoord

Aanvang 19.30 uur

Het is de laatste activiteit  voor de vakantie

Deze avond zal voor ons optreden:

Henk jan Tangenberg wonende in Zweeloo

Henk Jan heeft eerder succesvol voor ons

opgetreden.

Hij zal ook deze keer met een Hollands

repertoire  komen en eenvernieuwde geluidsinstallatie

Pensioenjfondsen

Handreiking gesloten pensioenfondsen komt eraan

Kabinet en sociale partners beloofden met het sluiten van hun pensioenakkoord in 2019 gouden bergen: ‘Iedereen gaat erop vooruit!’ Bij het presenteren van het op dat akkoord gebaseerde wetsvoorstel om tot een nieuwe Pensioenwet te komen, bleek die belofte ineens een stuk minder hard. En was vooral sprake van allerlei onduidelijkheden. Eén ding was echter wel duidelijk: hoewel het nieuwe pensioenstelsel volgens de minister nog steeds zowat het beste was wat gepensioneerden kon overkomen, konden zogenaamde ‘gesloten fondsen’ (waarbij alleen nog gepensioneerden en gewezen deelnemers, maar geen werkenden bij zijn aangesloten en waar dus geen premie meer binnenkomt) volgens het wetsvoorstel niet naar dat nieuwe stelsel overstappen.

Vreemd natuurlijk. En onrechtvaardig. Want elk fonds zou op zijn minst de keuze moete hebben om naar het nieuwe stelsel over te gaan of in het huidige te blijven. Omdat de Koepel Gepensioneerden onder haar achterban ook verenigingen van gepensioneerden bij gesloten pensioenfondsen telt (die zijn verenigd in een eigen binnen de Koepel georganiseerd platform), heeft de Koepel vorig jaar het initiatief genomen om daar verandering in te brengen.

Het door de Koepel Gepensioneerden in het kader daarvan afgedwongen overleg met ministerie, sociale partners (vakbonden en werkgevers) en de pensioensector leidde uiteindelijk tot de erkenning dat ook ingeval van gesloten fondsen de keuze moet worden geboden om wel of niet ‘in te varen’ naar een nieuwe pensioenregeling. Dat dat zo is, is inmiddels aan de toelichting op de wet toegevoegd. Daarnaast, zo dwong de Koepel af, zou er een zogenaamde ‘Handreiking’ komen met de specifieke spelregels om bij gesloten pensioenfondsen al dan niet tot een besluit tot invaren te komen. Zo’n Handreiking is nodig, omdat bijvoorbeeld de relatie tussen een gesloten pensioenfonds en de voormalige werkgever (die het fonds destijds immers ‘buiten de deur heeft gezet’) niet altijd even duidelijk is. En dat terwijl die laatste formeel een belangrijke rol heeft bij het besluit om wel of niet over te stappen.

De afgelopen maanden heeft de Koepel behoorlijk wat druk moeten uitoefenen om ervoor te zorgen dat die Handreiking er ook echt komt. Mede dankzij het informeren van de Eerste Kamer over het uitblijven ervan, ligt er inmiddels een concept. Daarin zijn de meeste voorstellen van de Koepel Gepensioneerden overgenomen en wordt bijvoorbeeld de positie en betekenis van verenigingen van gepensioneerden bij gesloten fondsen benadrukt. Op 29 maart aanstaande worden de laatste op- en aanmerkingen van de Koepel Gepensioneerden besproken. Zoals voorzitter John Kerstens van de Koepel in de brief aan het Ministerie met die op- en aanmerkingen schrijft, ‘gaat de Koepel Gepensioneerden ervan uit dat de uiteindelijke handreiking kan leiden tot een geruststellend bericht aan de Sen