Welkom

MarkensteenWelkom bij De Senioor!

Een nieuw initiatief, van en voor de 55+ers uit Schoonoord - De Kiel - Zweeloo e.o.

Een vereniging die niet alleen gezellige avonden organiseert, maar ook zorgt dat de belastingaangiften de deur uitgaan voor de leden die dat zelf niet kunnen.

Opgericht 20 september 2015

Alle berichten:

Reuzenstappen

 

“De Senioor”Schoonoord/De Kiel/ Zweeloo/Aalden e.o

Onze verenigingen groeit als kool, en wordt met reuzenstappen groter.

Hoe kan het ook anders in Schoonoord -DeKiel-Zweeloo e.o.  De leden van onze vereniging tonen dat door veel en vaak onze gezelligheidsavonden te bezoeken. Ook de busreis mag zich in een warme belangstelling verheugen. De avonden trekken altijd omstreeks 60 bezoekers en de busreis in mei is volgeboekt.

60 leden willen van deze reis gaan genieten. Er zijn ook velen die alsnog lid van de Senioor willen worden. Het bestuur heeft daarom besloten dat a.s. nieuwe leden –die zich na 1 juni aanmelden –

en contante betaling van € 10.–  tot het einde van het jaar 2016 lid kunnen worden. Voor het nieuwe jaar 2017 betalen ze dan via automatische betaling of overschrijving  de normale €25.–  contributie en voor het 2e lid in hetzelfde woonadres € 20.–.

Wilt U verder op de hoogte blijven kijk dan regelmatig op de website.

 

Afscheid van een bestuurslid

Tijdens onze jaarvergadering van donderdag 17 maart hebben we Betsy Huizing uitgezwaaid.

Ze gaan in Zwolle wonen een logische woonplaats, dan wonen ze ook dicht bij de zoon en schoondochter en kleinkinderen.

We vinden het bijzonder spijtig dat ze ons gaat verlaten maar wel begrijpelijk.

Het bestuur heeft een cadeau overhandigd, dit is een blijvende herinnering  aan “De Senioor”.Bets gaat verhuizen