Nieuwsbrief 23

zondag 5 juli 2020

Welkom bij de Koepel Gepensioneerden

De grootste seniorenorganisatie in Nederland, met voor de belangenbehartiging inzetbare deskundigheid op de terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 150 organisaties van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.

zie onder kop van  KG  persbericht gepensioneerden

PERSBERICHT: Gepensioneerden horen als grote belanghebbenden aan tafel
Felicitatie voor pensioenonderhandelaars, maar meeste werk moet nog gedaan worden

 

De Koepel Gepensioneerden is blij dat de hoofdlijnen van het pensioenakkoord na het akkoord van de FNV-ledenraad nu door alle partijen zijn onderschreven. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor de verdere uitwerking van de plannen om te komen tot een eigentijdser en robuuster pensioenstelsel. De vreugde over het bereikte akkoord mag echter niet verhullen dat er nog veel onduidelijkheid heerst en dat het meeste werk nog gedaan moet worden. Zoals de vlag er nu bij staat dreigen de gepensioneerden voor het akkoord te betalen.

De laatste jaren is er veel geld binnen de pensioenfondsen gevloeid van oud naar jong, doordat pensioenfondsen niet hebben kunnen indexeren. Bij de meeste pensioenfondsen leidde dat voor de gepensioneerden tot een achterstand van meer dan 20%. Doordat jarenlang te lage premies zijn gehanteerd is ook nog eens 70 miljard euro van oud naar jong gegaan. Daar zal rekening mee moeten worden gehouden bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Problemen voorkomen
Gelet op het grote belang dat de gepensioneerden hebben, horen zij vertegenwoordigd te zijn aan de transitietafel en in de arbitragecommissie. Dat is niet alleen nodig om acceptatieproblemen te voorkomen, maar ook om te voorkomen dat de rechter later tot de conclusie komt dat deze zeer belangrijke belanghebbende partij niet betrokken werd. De Koepel Gepensioneerden roept de Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken op de minister hier nog eens nadrukkelijk op te wijzen. Dat de minister heeft toegezegd de gepensioneerden en de jongeren te betrekken bij de wet- en regelgeving naar aanleiding van het pensioenakkoord is echt niet voldoende.

Er moet ook snel een oplossing komen voor het probleem, dat er nog 6 jaar lang grote kans is op onnodige kortingen op de pensioenen en op langjarige uitstel van de indexering. Ook bij die besprekingen willen de gepensioneerden aanschuiven. Het gaat hierbij niet om ‘chagrijn’, zoals de minister in het Algemeen Dagblad heeft gezegd, maar om rechtvaardigheid.

Waar houden wij ons mee bezig?

Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties.

Koepel Gepensioneerden is aangesloten bij

AGE Platform Europe
Geplaatst in KG, Nieuwsbrief.