Nieuwsbrief 37

 

 

Nieuwsbrief 37, 2017

Publicatiedatum: vrijdag 15 september 2017.

Verantwoording ziekenhuiskosten moet op de schop.

De kosten die een ziekenhuis in rekening brengt voor gesprekken met specialisten en onderzoeken, maar ook voor opnames en ingrepen, zijn niet alleen voor een leek moeilijk te volgen en te begrijpen maar ook voor de zorgverzekeraars en overheid.

Door de huidige wijze van declareren door de ziekenhuizen en andere zorgverleners bij de zorgverzekeraars zijn de kosten voor heel Nederland pas 3 jaar (sic!) na het kalenderjaar echt bekend! Dat geeft voor de overheid  en de zorgverzekeraars ook een probleem om de kosten voor volgende jaren te begroten. Als je geen idee hebt van de kostenontwikkeling in 2016 en 2017 dan is het moeilijk in te schatten (zowel bij de overheid als bij de zorgverzekeraars) hoe de kostenontwikkeling van 2018 eruit zal gaan zien! Toch moet een begroting worden gemaakt en moeten zorgverzekeraars hun premie tijdig bekend maken.

Het komt ook voor dat verzekerden de declaratie voor hun eigen risico door dit systeem pas ver nadat het jaar dat de behandeling heeft plaatsgevonden krijgen! Dat is ook niet bevorderlijk voor het inzicht in de kosten voor de patiënt!

Minister Schippers heeft dan ook een commissie in het leven geroepen, de commissie Transparantie en Tijdigheid, die met voorstellen moet komen om duidelijkheid te scheppen over de kosten van de medisch specialistische en zorg en de curatieve geestelijke gezondheidszorg.

De commissie heeft nu haar voorstellen op tafel gelegd en de minister voorgesteld om het declaratiesysteem veel eenvoudiger te maken en ervoor te zorgen dat de zorgverleners tijdig declareren bij de zorgverzekeraars.

Ook adviseren zij voor een eenvoudiger systeem voor het verrekenen van het eigen risico binnen de specialistische zorg en ook een voor de patiënt beter herkenbaar systeem van de in rekening gebrachte handelingen. Dat is ook hard nodig als je op je persoonlijke pagina de kosten voor behandelingen ziet staan. Daar is nu dikwijls geen touw aan vast te knopen! De demissionair minister heeft het advies naar d e Tweede Kamer gestuurd maar laat een reactie op het advies over aab het nieuw kabinet.

Wij zien volgende week hoe de minister op basis van een nog onduidelijk verleden de kosten voor 2018 heeft ingeschat, waarop zij de premie 2018 gaat prognosticerenn. Het zal wel te laag zijn!

Verpleegzorg thuis.

Wij lezen in een publicatie dat de thuiszorgorganisaties massaal een patiëntenstop hebben ingesteld omdat hun met de zorgverzekeraars overeengekomen budgetten aan het opraken zijn.  Thuiszorgaanbieders doen dat in stilte omdat zij contractueel verplicht zijn patiënten aan te nemen die thuis verpleegzorg nodig hebben!

Het weigeren van patiënten kan leiden tot volle ziekenhuisbedden omdat patiënten niet naar huis kunnen omdat daarvoor verpleegzorg thuis nodig is. Door het langer thuis blijven wonen van patiënten stijgt uiteraard de vraag naar thuiszorg. Daar zullen de zorgverzekeraars (en de landelijke oveerheid die de landelijke budgetten vaststelt!) rekening mee moeten houden. Het zullen dikwijls ouderen zijn die dit overkomt!

Laten wij hopen dat dit geluid, al zo vroeg in het jaar, op onwaarheid berust.  De Patiënten Federatie Nederland zoekt dit verder uit. Wij wachte

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.