Nieuwsbrief 29

Nieuwsbrief 29, 2018.

Publicatiedatum: vrijdag 27 juli 2018.

Het Zorgpact.

Naast het “Pact voor de ouderenzorg” is er nog een ander “Pact, nl. Het” Zorgpact”.Het zijn beide overeenkomsten om de zorg beter te maken!

Bij de introductie van het advies over de zorg in 2030 in 2016 werd ook geconstateerd dat de opleidingen in de zorg dringend modernisering en vernieuwing behoeven. Dit van hoog tot laag, van de Universitaire opleidingen voor medisch specialisten tot de hbo en mbo-opleidingen voor verpleeg- en verzorgend personeel. Maar ook de nascholing moest op een andere leest worden geschoeid.

De toenmalige minister van onderwijs, mevr. Bussemaker, heeft zich dit toen aangetrokken en onder leiding van Doekle Terpstra  een commissie ingesteld om dit “varkentje te wassen”. Dit gebeurt regionaal en lokaal door de onderwijsinstellingen samen te laten overleggen en ook de praktijk erbij te betrekken elkaar te brengen en te komen tot een betere aansluiting van opleidingen en de praktijk in de zorg. Daarnaast wordt gezamenlijk nieuw lesmateriaal ontwikkeld en worden.

Daartoe worden vele bijeenkomsten belegd om van elkaar te leren en met elkaar goede lesprogramma’s te ontwikkelen. Er zijn in Nederland al 75 samenwerkingsverbanden die met dit project bezig zijn
Ook het lopen van stages beter geregeld, want stagelopen in de praktijk maakt bij de zorgopleidingen een belangrijke een belangrijk onderdeel uit.
Daarbij komt nog dat er meer dan 2000 functies in de zorg beschreven zijn! Dat is uiteraard veel te veel. Ook daar zal veel in gesneden worden zodat landelijk een goed overzicht ontstaat van functies in de zorg die er werkelijk zijn.

Voor dit project is 5 jaar uitgetrokken, maar het zal de organisatie en effectiviteit in de zorg zeer ten goede komen. En daar gaat het ons om! En dit nog gevoegd bij de afspraak om de administratieve chaos in de zorg te verminderen door onnodige administratie te voorkomen, waar wij al eerder over schreven, al de effectiviteit in de zorg sterk verbeteren. Maar daar is wel enige tijd voor nodig.
Wilt u meer weten? www.zorgpact.nl

Stem voor uw eigen pensioen!

De vereniging van gepensioneerden MijnLandbouwPensioen nodigt alle leden van andere verenigingen die ook nog een (klein) pensioen van BPL-Pensioen ontvangen uit om gebruik te maken van het recht om zelf een bestuurder te benoemen. BPL-pensioen is het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw en de ‘groene sector’.

MijnLandbouwPensioen heeft hard gestreden voor verkiezingen. Dat was ook dringend nodig want er was al 4 jaar geen echte bestuurder namens de gepensioneerden. De belangen van gepensioneerden kregen daardoor ook niet echt de aandacht. De gepensioneerden van BPL-Pensioen kunnen 2 bestuurders kiezen uit 6 kandidaten. 2 kandidaten zijn voorgedragen door MijnLandbouwPensioen: de enige echte vereniging van gepensioneerden in de Landbouw en ‘groene sector’. Kijk voor meer informatie op: http://pensioenlandbouw.nl/verkiezingen/ of klik op de afbeelding bij dit artikel.

Heeft u een BPL-pensioen, kom dan op voor uw eigen pensioen en stem op de kandidaten van MijnLandbouwPensioen. Dat is hard nodig want het gaat helaas niet goed met uw BPL-Pensioen.

Active Ageing ofwel actief ouder worden.

Door de overheid en alle organisaties die zich met ouderen bezighouden wordt ons ouderen voorgehouden dat bewegen een van de beste middelen is om gezond oud te worden. Daar ben ik het roerend mee eens. Als je gepensioneerd bent hoef je niet meer te werken, maar vrijwilligerswerk houd je zowel lichamelijk als geestelijk actief en regelmatig bewegen (wandelen of fietsen of zelfs een sportschool actief bezoeken) zorgt ervoor dat je lichaam fit blijft.

Toen ik 49 was had ik als directielid van een grote onderneming een drukke baan, zat veel in de auto en deed niet aan sport waardoor mijn “omvang” negatief werd beïnvloed! Een weddenschap met mijn schoonzoon bracht mij ertoe te gaan wandelen en trainen voor deelname aan de vierdaagse in Nijmegen. Voor de medaille moest ik wel 50 km per dag lopen. Ik liep hem (met moeite) wel uit.
Daarna nam ik een besluit: Ik zou de komende jaren de vierdaagse gaan lopen (en maximaal de 40 km per dag en na mijn 65e de 30 km per dag!) en dwong hiermee mijzelf hiervoor te trainen. Vanaf die tijd wandel ik nagenoeg wekelijks minstens 20 km en loop ik de vierdaagse in Nijmegen (met een paar onderbrekingen) dit jaar voor de 24e maal met goed gevolg.  Ik deed dit steeds alleen. Dat gaf mij ook de gelegenheid om over vele zaken na te denken.

In de 20 jaar dat ik nu met pensioen ben heb ik vele vrijwilligersfuncties gehad, soms een aantal tegelijk. Ik ben jaren ouderenambassadeur van de Provincie Noord-Brabant geweest, heb gepensioneerden verenigingen opgericht en daar voorzitter van geweest, maar ook dorpsraad-voorzitter en voorzitter welzijnsorganisaties. Ook heb ik ontwikkelingswerk gedaan in Sri Lanka en Rwanda etc. Dat gaf mij veel voldoening en hield mijn geest scherp!  Nu ben ik al een aantal jaren voorzitter van de commissie Zorg, Welzijn, Wonen en Mobiliteit van NVOG/KNVG.

Waarom schrijf ik dit allemaal? Ik zie om mij heen te veel ouderen die na hun pensionering in een stoel gaan zitten om dat “men niet meer hoeft”.  Maar het leven na je pensionering kan je nog zoveel geven, geestelijk en lichamelijk. En goed “moe” worden is ook een plezierige beleving! En zeg niet: Ik wil ervoor betaald worden, want juist iets vrijwillig doen geeft veel voldoening!
Ik ben nu 79 jaar en kan mede door al deze ervaringen het leven (met mijn echtgenote) goed aan!
Denk er eens over na, wellicht zie ik u op de vierdaagse in 2019, wanneer ik deze, naar ik hoop, voor de 25e maal ga lopen!

Joop Blom.
Op de foto bij dit artikel rust ik, met de medaille nr. 24 opgespeld, wat uit op de ”Wedren” in Nijmegen met de gladiolen en een goed glas bier!

SER Themabrief.

De SER heeft weer een Themabrief Pensioenen en AOW samengesteld, die u hier online kunt lezen.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.