Nieuwsbrief 31

Publicatiedatum: vrijdag 10 augustus 2018.

Eigen risico zorgverzekeringen.

De discussie over het eigen risico in de zorgverzekering is al enige maanden verstomd vanwege het besluit van de regering om in deze regeringsperiode het eigen risico ad € 385,- per jaar per volwassen verzekerde ongewijzigd te laten.

Onlangs zagen wij een publicatie van VEKTIS, het rekencentrum van de gezamenlijke zorgverzekeraars over de verdeling van de hoogte van het werkelijk betaalde eigen risico per verzekerde.
De cijfers betreffen wel 2015, maar dat zal voor andere jaren niet veel anders zijn.
19 % van de verzekerden hebben geen kosten binnen het verplicht eigen risico.
20 % hadden maximaal 100 Euro aan kosten.
8% had 100 tot 200 Euro aan kosten.
5% had 200 tot 3 00 Euro aan kosten.
3 % had 300 tot 375 Euro aan kosten.
45 % van de volwassenen maakt het verplichte eigen risico wel vol.

Dus bijna de helft van de bevolking heeft meer kosten dan het eigen risico. Het gemiddelde eigen risico bedroeg toen € 284,-

Vorig jaar ging de discussie over het schrappen van het eigen risico. Dat zou dan vervangen moeten worden door een verhoging van de premie met het gemiddelde bedrag. De helft van de bevolking zou er dan op vooruit zijn gegaan, zij betaalden meer dan het gemiddelde eigen risico, de andere helft op achteruit, omdat zij minder dan het gemiddelde betaalden. Dat zag de regering echt niet zitten!  De discussie zal in 2021 wel weer oplaaien!

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.