Nieuwsbrief 32

Nieuwsbrief 32, 2018

Publicatiedatum: vrijdag 17 augustus 2018,

Koopkracht: CPB Ramingen voor 2018 en 2019.

Afgelopen donderdag 16 augustus heeft het CPB (Centraal Plan Bureau) de conceptramingen voor dit jaar en volgend jaar gepubliceerd. Deze zullen gebruikt worden bij de kabinetsplannen van Prinsjesdag (18 september).

De afspraken uit het regeerakkoord Rutte III voor 2019 zijn hierin meegenomen, zoals bijv. de verhoging van de “lage” BTW van 6% naar 9% en de verhoging van de ouderenkorting.

Er is een negatief verschil met de verwachtingen van begin dit jaar: door een iets hogere inflatie komt de gemiddelde koopkrachtgroei (mediaan) van gepensioneerden dit jaar op nul uit (was 0,4%), en volgend jaar op 1,1% (was 1,3%).

In 2018 zal daardoor volgens deze laatste raming ruim 50% van de gepensioneerden op de nullijn blijven of een daling van koopkracht hebben maar in 2019 komt naar verwachting van het CPB slechts 4% van de gepensioneerden qua koopkrachtontwikkeling onder de nullijn uit.

Hier bekijkt u de CPB Kerngegevenstabel Koopkrachtraming augustus 2018

Hier ziet u de Toelichting op de aanpassingen in de presentatie van de koopkrachtramingen.

Via deze link komt u op de website van het CPB.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.