Nieuwsbrief 46

Nieuwsbrief 46

vrijdag 9 november 2018

 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning en hulp in huis.

De afgelopen jaren is in Nederland al veel discussie geweest over de werkwijze van gemeenten op het terrein van huishoudelijke hulp.

Veel gemeenten hanteren als uitgangspunt dat als het huis maar schoon en leefbaar is het voldoende moet zijn. Er zijn door individuele hulpvragers die het hier niet mee eens zijn, veelal ondersteund door seniorenorganisaties, procedures gevoerd die hebben geleid tot een vraag aan de Centrale Raad van Beroep om hierover een uitspraak te doen.

Deze uitspraak is op 8 oktober gedaan en op 23 oktober gepubliceerd. Zij vinden dat niet de zorguitvoerder moet bepalen wat een schoon huis is maar dat de gemeenten op basis van “maatwerk”, dus individueel, uren schoonmaakhulp moet toekennen. Op basis van een ”ondersteuningplan” dat met de hulpvrager moet worden besproken, moet de gemeente (en dus niet het schoonmaakbedrijf dat een contract met een gemeente heeft gesloten hiervoor!)  schoonmaakuren per week toekennen. Het schoonmaakbedrijf regelt dan een en ander in overleg met de hulpvrager.

Dit is een belangrijke uitspraak waarop al jaren is gewacht. De gemeente mag dus niet aan de zorgaanbieder over laten te bepalen wat nodig is, zij is zelf verantwoordelijk! En als er klachten over zijn kan men bij de gemeente hierover aankloppen.

Mensen die nu nog een zgn. “schoonhuis” beschikking hebben, kunnen zich tot hun gemeente wenden om op basis van deze uitspraak een nieuwe beschikking aan te vragen.

 

Geldautomaat wordt Geldmaat.

In de achter ons liggende week werd in de media redelijk veel aandacht besteed aan het feit dat in ons land hard wordt gewerkt aan de overgang naar één geldautomatennet, een project dat over twee jaar moet zijn afgerond. Bijgaand het persbericht dat afgelopen maandag is verspreid door Geldservice Nederland, de instantie die het geldverkeer verzorgt voor de drie grootste Nederlandse banken ABN AMRO, ING en RABO. Ook de Oogvereniging heeft afgelopen dinsdag een publicatie gedaan n.a.v. de aankondiging van de nieuwe geldautomaten, die zullen worden voorzien van spraakfunctie.

In de berichtgeving over de Geldmaat is door de media vaak de nadruk is gelegd op de vermindering van het totaal aantal automaten. Aan de verbetering van de bereikbaarheid (door een betere spreiding) en van het gebruiksgemak (door de uniformering) werd helaas minder aandacht besteed.

 

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.