Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 2

vrijdag 18 januari 2019

“Zorgpact” wordt actieprogramma “Werken in de zorg”.

In 2015 werd in het kader van het advies over Zorg in 2030 het ZORGPACT (niet te verwarren met het Pact voor de ouderenzorg!) opgericht om Regionaal en Nationaal het onderwijs voor zorgmedewerkers te hervormen. Doekle Terpstra nam hierover de leiding op zich.

Thans kan worden gezegd dat de verschillende programma’s hierover hebben geleid tot regionale samenwerkingen van zorgopleidingen en zorguitvoerders en er sprake is van een cultuuromslag in zorg en welzijn. Er is grote steun voor meer samen investeren in opleidingen van huidige en toekomstige zorg professionals.

Het werk om dit verder voor elkaar te krijgen wordt nu voortgezet in een actieprogramma: Werken in de Zorg wat onlangs werd geïntroduceerd. Dat richt zich niet alleen op het doel meer mensen (jongeren en herintreders!) te laten kiezen voor een opleiding en baan in de zorg op diverse niveaus, maar ook het voor samenwerking tussen de opleidingen en de praktijk in de zorg. Doekle Terpstra heeft ook de leiding van dit programma op zich genomen.

Uiteraard is dit een goede zaak voor ons senioren want wij willen ook goede zorg krijgen door goed opgeleide zorgmedewerkers als wij dit nodig hebben.

Betalen met contant geld moet mogelijk blijven.

Dinsdag 15 januari heeft in de Tweede Kamer een debat plaatsgevonden over het gebruik van contant geld in de samenleving. Voorafgaand aan de vergadering stuurde de Consumentenbond een mail naar de sprekers op het debat waarin nog eens duidelijk gesteld werd dat consumenten altijd moeten kunnen kiezen op welke manier zij betalen. De seniorenorganisaties, waaronder NVOG, KBO-PCOB en NOOM staan volledig achter de inhoud van dat bericht. (zie ook het standpunt MOB over contant geld).

Onze vertegenwoordiger in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer de heer Cees van Tiggelen stuurde ter ondersteuning van de inhoud van bovengenoemde mail een aanvullende opmerking aan de Kamerleden waarin hij erop wees dat voor wat betreft de in de mail genoemde passage over bepaalde apotheken die van plan zijn geen contant geld meer te accepteren, dit met name (bepaalde groepen) ouderen zou treffen. Ouderen gebruiken naar verhouding de meeste medicijnen en vaak moet er worden bijbetaald. Veel van deze ouderen betalen liever contant. De seniorenorganisaties vinden dat de mogelijkheid om cash te betalen moet blijven.

Tijdens het debat werd een vijftal moties ingediend. Daarover zal aanstaande dinsdag in de Kamer worden gestemd. Het complete verslag van het debat (inclusief de ingediende moties) kunt u hier lezen.

Geplaatst in KG, Niet op voorpagina.